Wijkberichten t/m 12 mei

op vrijdag, 26 april 2019

Bevrijdingsdag

De Tweede Wereldoorlog is nu 74 jaar voorbij. Op zondag 5 mei vieren we opnieuw de bevrijding. In de dienst wil ik stilstaan bij het nieuwe lichaam waarmee Christus is opgestaan en de lidtekens die Hij toch nog droeg. Dat is opvallend. Dat Hij een geestelijk, hemels lichaam kreeg terwijl de sporen van zijn aardse strijd zichtbaar bleven. Waarom is dat zo?

In een prachtige preek van ds. A. Kool las ik: ‘De lidtekens van Christus zijn een gedachtenis aan zijn lijden én overwinningsteken. De opstanding is dus niet zoiets als een film die je terugdraait, waardoor alles weer wordt zoals bij het begin. Het is ook niet zoals wanneer u een deuk in uw auto hebt en die laat uitdeuken, plamuren, schuren, polijsten, spuiten: je ziet er niets meer van. Nee, je ziet er wel wat van. De wonden van Christus worden niet uitgepoetst, maar verwerkt, volbracht.’  -U hoort hier deze zondag meer over.

Avonddienst

Op 5 mei ’s avonds is ds. H. Liefting bij ons te gast, emeritus uit Gouda. Hij is beter bekend uit Delft, waar hij een tijdlang verbonden was aan de Maranathawijk. Fijn dat hij voorgaat!

Jubilate

Zo luidt de doopnaam van de vierde zondag van Pasen op 12 mei: ‘Jubelt!’ Met die oproep zijn  allerlei Psalmen verbonden. ‘Breek aarde uit in jubelzangen’ (Ps.66) en ‘Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte’ (Ps.81) Echte Paasliederen.

De traditionele lezing deze zondag gaat over Jezus’ woorden uit Joh.10 waarin Hij het beeld van de herder en de schapen associatief uitwerkt. Ik wil me richten op die bekende woorden uit vs.11 t/m 18. Daar kun je veel vragen bij stellen. Wat zegt het over onze verhouding tot Christus dat Hij dit beeld gebruikt. Zijn wij dan kuddedieren? Praat een herder met zijn schapen? En op welke manier kunnen we dan nu nog zijn stem horen? Bij Jezus’ schapen van een andere kudde wordt vaak gedacht aan Christenen uit de heidenen in verhouding tot die uit de Joden. Kun je ook aan mensen denken die in hun doen Christus zijn maar dat niet bewust weten? Wat wil het zeggen dat Jezus macht heeft zijn leven af te leggen en weer op te nemen. Zijn lijden was toch zeker wel reëel?! U ziet: vragen te over om eens bij stil te staan.

Bloemetjesmarkt

Tuinen kunnen bloeien! Daar zijn ze zelfs voor bedoeld. Voor wie groene vingers heeft of misschien wel helemaal niet is er op de bloemetjesmarkt wel iets te vinden. U kunt er terecht op zaterdag 4 mei van 9.30-15.00 uur. Laat het lente worden bij thuis in de tuin!

Koninklijke onderscheiding

De verrassing voor Annette Theeuwsen-Kardol en Gerard Kardol, zus en broer, was groot toen zij als lid werden toegelaten tot de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Ravestein reikte hen de versierselen uit en hield een toespraakje. Dit jaar waren er trouwens tien Pijnackerezen die deze eer te beurt viel. Annette werd onderscheiden vanwege haar werk voor het Historisch Genootschap, -over de Stationsstraat scheef ze een prachtig boek-, het beheer van de begraafplaats en allerlei activiteiten die zij in de loop van de tijd ontplooide voor onze Protestantse gemeente. Gerard werd genomineerd in verband met het beheer van het CJMV-gebouw, het 40-jaar collecteren, en zijn inzet voor het Pijnackers Mannenkoor en het rijden van de Buurtbus. Wat een vreugde dat hij dit na zo’n spannend jaar mocht meemaken. Ook op deze plek in CC van harte gefeliciteerd! Hadden jullie vader en moeder dit geweten…

Meivakantie

Van 27 april t/m 11 mei heb ik vakantie. Wilt u in deze periode een predikant inroepen, dan kunt u ds. H.Franzen bellen: 015-3643572. U kent hem van kerkdiensten waarin hij voorging of de Bijbelkring uit Keijzershof.  Hij is als emeritus hier komen wonen en heeft nog het enthousiasme en spirit om dingen te doen. Tot spoedig ziens,

hartelijke groet,
ds. Treuren.


Jarigen

 • Dhr. F. de Vogel wordt op 10 mei 90 jaar.
 • Dhr. S. Hofman wordt op 18 mei 87 jaar.

Gefeliciteerd met uw verjaardag, wij wensen u een zonnige dag met familie en vrienden.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Remmerswaal-Letterman zijn op 11 mei 40 jaar getrouwd.
Van harte gefeliciteerd met uw robijnen bruiloft! Wij wensen u een feestelijke dag met iedereen die het met u mee viert.

Morgenlichtkring

U bent allen van harte uitgenodigd voor de Morgenlichtkring.
Woensdag 15 mei staat om 10.15 uur de koffie klaar. De kring wordt geleid door ds. Treuren.

Giften

 • Nel Helder heeft een gift van €10,00 ontvangen, deze is bestemd voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
 • Ds. Treuren heeft de volgende giften ontvangen:
  • een gift van €50,00 voor het orgelfonds van de Dorpskerk
  • drie giften van €20,00 voor het orgelfonds van de Dorpskerk
  • een gift van €50,00, waarvan €25,00 voor het orgelfonds van de Dorpskerk en €25,00 voor de diaconie van de Dorpskerk.

Tot slot

Dodenherdenking

Elk jaar op 4 mei is er een Nationale Herdenking
dan worden de doden herdacht, dodenherdenking

jaarlijks de doden herdenken, is het minste wat je kunt doen
het gaat over de gebeurtenis van toen

de slachtoffers, waar ook ter wereld die zijn omgekomen
op 4 mei worden jaarlijks 2 minuten stilte genomen

het leggen van kransen en bloemen,
een ritueel, dat elk jaar de doden voor eeuwig zal roemen

4 Mei, ‘Nationale Herdenking’, de vlag, de kaars en de bloem, rest nog als schenking
aan deze Nationale Herdenking.

 

Anne-marie Overvliet – Visser


Ontbijt op Hemelvaartsdag

Op Hemelvaartsmorgen, 30 mei, is weer gelegenheid samen te ontbijten voor de kerkdienst.
John de Prieëlle en Anneke van de Heuvel zorgen weer voor een gedekte tafel. Zet u het alvast in de agenda!
Misschien is er ook dauwtrappen voor de liefhebbers, maar dat hoort u nog.

Dringende oproep

De vitaliteit van een gemeente staat of valt bij de vrijwillige inzet van haar leden. Zonder voldoende medewerkers en ambtsdragers ontstaan infarcten omdat bepaalde dingen niet meer (goed genoeg) gebeuren. Raken medewerkers en ambtsdragers overbelast. Verdwijnt de zin om de schouders er onder te zetten. Als kerkenraad denken we daarover na. En over de vraag: hoe kunnen we de lasten meer samen dragen? Kunnen we de taken van ambtsdragers verlichten door niet-ambtsdragers te vragen een deel van hun taken te doen? Wanneer meer mensen laagdrempelig mee helpen, kunnen we hopelijk ook makkelijker nieuwe ambtsdragers vinden. Die zijn zo heel hard nodig:

 • Het driemanschap van kerkrentmeesters moet heel dringend versterkt worden.
 • Het scribaat is momenteel weer vacant en wordt waargenomen door ondergetekende, die ook al voorzitter is. Een situatie die zo kort mogelijk moet duren.
 • Ouderlingen die pastoraal werk doen.
 • Een nieuwe diaken.
 • Versterking voor het team dat op de begraafplaats voorzieningen treft voor begrafenissen: het is dringend!
 • Ook in het onderhoud van de begraafplaats is werk te doen.
 • In de Weidevogelhof is veel animo voor de woensdagse en vrijdagse bijbelkring en erediensten.  Maar er is een tekort aan vrijwilligers die de bewoners kunnen ophalen en terugbrengen naar hun kamer.
 • Tienerkerkleiding en soosleiding met ingang van het nieuwe seizoen.

Neemt u contact op met mij of iemand anders van de kerkenraad, ds. Treuren of met de koster (begraafplaats) voor meer info. (annette@dedeugd.org of tel. 015-5152001).
Dank!

Hartelijk dank Ton Redelijkheid, voor de 4 jaren die je als ouderling hebt gediend! Eerst als voorzitter van de Algemene Kerkenraad, later in de wijkkerkenraad, waar je de laatste 8 maanden het scribaat ad interim vervulde. En vele malen ouderling van dienst was.

Dank je wel Marja Smaal, dat je je spontaan meldde voor de vacature van notulist van de wijkkerkenraad. Fijn dat je dit wilt doen, je neemt de scriba hiermee veel werk uit handen.

Annette de Deugd

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 12 mei