Wijkberichten t/m 13 juni

op vrijdag, 21 mei 2021

De vraag leven

Biedt de Bijbel ons oplossingen? Zorgt de Bijbel ervoor dat je nooit aarzelt, het antwoord op je vragen tijdig weet zodat je je niet vergist. Ik geloof er niets van! Er zijn dingen waar je lang op moet kauwen, die pas geleidelijk aan helder worden. Wij zitten, om zo te zeggen, aan de tafel van het leven waarbij God de gerechten opdient. ‘Onze ervaringen, de dingen die we meemaken, de bittere en de zoete, moeten we dus eigenlijk opeten, verteren en verwerken’. (Sjef Laenen). Het is een diep geheim waarom ieder mens bepaalde spijzen opgediend krijgt. Toch is het God die de tafel ordent en alles op de juiste plaats en het juiste moment voor ons neerzet.
In de krant las ik een stuk waarin Marjoleine de Vos een paar regels van de dichter Rainer Maria Rilke citeert die me troffen. Misschien dat u ze ook wijs vindt, troostrijk zelfs. “Als 27-jarige schrijft Rilke aan een jonge dichter dat die geduld moet hebben met alle onoploste vragen die in hem leven. ‘Zoek nu niet naar de antwoorden die u niet gegeven kunnen worden, omdat u niet in staat zou zijn ze te leven. En het gaat erom alles te leven. Leef nu uw vragen. Misschien leeft u dan gaandeweg, ongemerkt, op een dag in een ver verschiet het antwoord binnen.’ Leef je vragen! Geef ze niet op, interpreet ik vanuit het evangelie, maar hou je ogen open en wees ontvankelijk voor de wijze waarop de heilge Geest, de Geest die Jezus belooft u leidt.

Trinitatis

Drieëenheid betekent dit woord. ’t Is de Latijnse naam van de zondag na Pinksteren. We moeten over God wel als drieënige spreken. Hij is onze Schepper, onze Verlosser en onze Trooster. Als Vader staat God boven ons, als Zoon staat Hij naast ons, als Geest komt in ons. In de liederen die wij op zondag 30 mei zingen, willen we de Drieënige bezingen en aanbidden.
We lezen we een fragment uit Handelingen 2, waarin ‘het leven van de eerste gemeente’ wordt. Het lijkt me goed ons in deze na(?)-corona tijd aan Jezus’ oer-gemeente te spiegelen. Opvallend is dat de gemeenschap daarin zo’n grote rol speelt. (Hdl.2:41-47 en Hdl.4:32-37) Met het uitzenden van diensten zijn we nog geen kerk en met volgen van die dienst zijn we nog geen levende gemeente. De gave van de Geest is die van de eenheid. Zoals God één is, mogen wij het ook zijn. Wij mogen die eenheid weerspiegelen!

Ananias en Saffira

In de ochtenddienst op 6 juni gaat ds. J. van Walsum voor uit Alblasserdam. De jeugddienst ’s avonds wordt een gezinsdienst die we op 27 juni ’s ochtends vieren. In de volgende CC leest u daar meer over. Het is dan ook de gemeente-zondag van de wijk Dorpskerk.
Op 6 juni ’s avonds lezen we nu het aangrijpende verhaal van Ananias en Saffira. U vindt dat in Handelingen 5: 1-11. Er zijn uitleggers die het erop houden dat zij beiden een hartstilstand kregen op het moment dat hun bedrog uitkwam. Ze schrokken, schaamden zich en bleven erin. Die uitleg is niet erg geloofwaardig. Maar waarom zo streng bestraft? Op welke manier kunnen we dit verhaal met vrucht lezen?
Vier wijkgemeenten- dienst
Op zondag 13 juni een gemeenschappelijke dienst vanuit de Acker. De Dorpskerk is die ochtend gesloten, zoals ook het Kerkelijk Centrum en de Ontmoetingskerk. Wilt u zich opgeven om de dienst fysiek bij te wonen, geeft u zich op bij Nanda v.d. Berg: scribadorpskerkpijnacker@gmail.com. Net als in vorige jaren gaan ‘we’ met z’n vieren voor in de dienst. We lezen het begin van het verhaal van de Samaritaanse vrouw. (Joh. 4:4-15) Jezus ontmoet haar uitgeput bij een bron. Hij die zelf het levende water is.

Geboren

Op 16 mei werd geboren David Matthias, zoon van Marnix en Esther Wakker-Stam. Een vurige wensdroom is in vervulling gegaan. ‘Dank aan U, God van al het leven, dat U ons dit kindje hebt gegeven’, staat er op zijn geboortekaartje. In het jodendom wordt er gezegd dat welke namen ouders hun kind ook geven dit proces door God wordt geleid. David betekent ‘geliefde’, ‘beminde’ en Matthias: ‘gave van God’. Welke dingen heeft God met jullie zoon op het oog? Jullie mogen er grote verwachting van hebben!

Doopviering

Op 30 mei in de middag wordt Sven Langkemper gedoopt. Hij heeft op de reis die nu een half jaar duurt al veel meegemaakt. Gelukkig gaat het nu goed met hem. Om zijn gezondheid en die van Jeanine te ontzien, zijn we verheugd hem in kleine kring te mogen en kunnen dopen. De viering wordt uitgezonden via de livestream zodat zijn hele familie en ook u als gemeente van Sven’s doop getuige kunt zijn.

Vesper

Op woensdag 16 juni de maandelijkse vesper. Zoals gebruikelijk begint deze om 19.00 uur, u bent welkom in de kerk! We lezen Gen.1: 26-28 en Luc.12:42-48. Het motto van de viering: ‘de schepping beheren of liever potverteren’? In de liederen en voorbeden draait het om wat Albert Schweitzer noemde ‘de eerbied voor het leven’. De organist is Jeroen de Haan.

Dertigers en Morgenlichtkring

Nadat corona een deuk in onze bijeenkomsten geslagen heeft, komen we weer bijeen in de Dorpskerk. De Dertigers op 3 juni ’s avonds, (20.00 uur) en de Morgenlichtkring op 9 juni ’s ochtends, (10.15 uur). Tijd om bij te praten en te lernen.
met hartelijke groet, ds. Treuren

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Gravesteijn zijn op 3 juni 45 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Radstake zijn op 10 juni 55 jaar getrouwd.
Een saffieren en een smaragden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een stralende dag.

Jarigen

• Mevr. C.B. van Wijk – Hofman wordt op 2 juni 89 jaar.
• Mevr. A.C. Winterman – Dekker wordt eveneens op 2 juni 81 jaar.
• Dhr. J.H. Deegenaars wordt op 9 juni 83 jaar.
• Mevr. N. de Lange – Harteveld wordt op 11 juni 91 jaar.
• Mevr. D.C.T. Andriessen – Keulemans wordt op 18 juni 81 jaar.
• Mevr. M Verweij – Douma wordt op 19 juni 88 jaar.
• Dhr. W. den Haring in Rotterdam, wordt op 19 juni 90 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

• Anneke van den Heuvel heeft €50 ontvangen welke is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft eveneens €50 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk en nog eens €20 voor de Diakonie.
• Ds. Franzen heeft €20 ontvangen, bestemd voor het orgel van de Dorpskerk.
• Lijda Datema heeft een gift van €50 ontvangen, deze is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Alle gevers, hartelijk dank!

Tot slot

Soms is de zomer
op zijn mooist
waar niets gebeurt.
Hemel en aarde,
delend van hetzelfde licht
en niets ontbreekt.
De dingen horen hier bijeen
zoals woorden bij elkaar
in een gedicht.
En als ik wil,
hoor ik daarbij.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 13 juni