Wijkberichten t/m 14 juli

op zaterdag, 29 juni 2019

Studieverlof

In de drie weken (6 juli t/m 27 juli) voorafgaand aan m’n vakantie en de drie weken daaropvolgend heb ik in overleg met de Wijkkerkenraad zes weken studieverlof opgenomen. Het komend jaar volgt er dan nog eens een blok van 7 weken. Daarmee kom ik de kerkordelijke verplichting na om aan bijscholing en verdere studie te doen.

De Protestantse Kerk werkt sinds een aantal jaren met losse studiedagen of -weken die een impuls tot studie moeten geven. Ook dat zou 13 weken in 5 jaar moeten opleveren. In de praktijk komt daar voor mij niets van terecht. Tijd om me goed voor te bereiden en dingen verder uit te werken ontbreekt in het meest drukke seizoen. Ik ben blij met deze ononderbroken periode die het mogelijk maakt ergens dieper in te duiken.

Met opzet heb ik voor weken in de zomer gekozen omdat catechisaties, kringen e.d. er dan geen hinder van ondervinden. De diensten op zondag ben ik er wel. U kunt me ook bellen bij sterfgevallen en voor begrafenissen. Ik ben thuis. Het bezoek aan zieken wordt in deze weken waargenomen door de ziekenbezoekgroep.

Zieken- en ouderenbezoekgroep

Zoals u mogelijk weet zijn er twee bezoekersgroepen. Met name de ziekenbezoekgroep komt geregeld bij elkaar. We bekijken dan wie-wie bezoekt. Er zijn bij elkaar heel wat gemeenteleden die ziek zijn, tijdelijk of langdurig. ’t Kan psychisch van aard zijn en/of lichamelijk. De meesten wonen thuis, sommigen in een instelling.

De namen van de ziekenbezoekers zijn:  Lieke Dik (2157567) Olga Elferink (3693617), Anneke van den Heuvel (2621950), Lyda Hofman (3695151), en Christine Steendam (3143684). Mocht u één van hen willen bellen dan kan dat.

Er is ook een pool van ouderenbezoekers. Ook hierin doen Olga, Gaby en Lyda mee. Verder zijn dat ds. Franzen (06-46566302), Anneke van Lint (3694005) en Albert Theeuwsen (3697014). Ook hen kunt u telefonisch benaderen. Bovenstaande namen heb ik alle met toestemming vermeld. Mocht u mee willen doen in het bezoekwerk, informeer!

Uit het oog in het hart

Wat doe je met een kaart? Je zet die ergens tegenaan, prikt hem op. Ik denk dat er zelden één regelrecht de prullenbak ingaat. Een kaart is geen rekening, geen informatie. ’t Is een levensteken, een groet van mens tot mens. Iets persoonlijks. Wanneer je niet kunt gaan of staan waar je wilt, kan post ontvangen veel betekenen. Ik schrijf hier de namen van broeders en zusters die misschien een geadresseerde voor u kunnen zijn.

Voor namen en adressen: zie kerkblad Centraal Contact

Rond de diensten

Op 7 juli ’s ochtends is ds. Jelke de Jong de voorganger in de Dorpskerk. Hij schrijft over de dienst: ‘We lezen 2 Korintiërs 3,1-6 en 1 Petrus 3,8-17. In de preek gaat het over de gemeente als brief van Christus. We willen gaan ontdekken wat dat betekent voor ons gemeente-zijn en voor jouw leven van elke dag.’

Op 14 juli is ds. J.L. de Leeuw, emeritus uit Scheveningen bij ons te gast. Met beide voorgangers vreugdevolle diensten gewenst!

Leerdienst

Op 14 juli ’s avonds dringen we met de twee verspieders, Kaleb en Pinchas, de stad Jericho binnen. Wie zijn zij? Hoe weet de traditie dat? Nemen ze geen twijfelachtig risico door bij een hoer de nacht door te brengen? Worden ze iets wijzer op hun tocht? Het antwoord dat de joodse wijzen op deze vragen geven is bijzonder. In alles wat ik las, trof me de spirituele dimensie.

Onverwachts is dat Rachab partij voor hen kiest en ‘hem’ (dat staat er letterlijk) verstopt. Er is een serie van antwoorden op de vraag waarom dit er zo staat. Ik noem er drie. 1. Kaleb vond zelf een plek, Pinchas moest worden geholpen. 2. Het was een nauwe ruimte, zo krap dat het leek alsof ze één man verborg. 3. Pinchas werd onzichtbaar als een engel. Hoe dat kan? En waarom de één wel en de ander niet. U zult er van opkijken wat u hoort.

Een goed woord

Toen (prof. dr.) Gerrit de Kruijf in 2013 aan een hersentumor stierf, had hij 650 preken geschreven. U heeft er in de Dorpskerk in de loop der jaren verschillende van kunnen horen. In ‘Een goed woord’ vind je uit die preken een verzameling fragmenten. Een prachtige bloemlezing! De Kruijf schrijft zoals hij preekte: nuchter en bezield. Ik kan u dit boek aanbevelen als dagboek of lectuur om in stilte te overdenken. Om u een indruk te geven de volgende passage.

Het gewone leven: hindernis en kans

“Lucas 14: 12-24. Stel je voor: een groot feestmaal, vele genodigden  -God heeft een groot huis en het moet vol worden. Maar er één probleem: de mensen die eerst gezegd hadden ‘leuk, we komen’, komen bij nader inzien niet. Er is zoveel wat je ervan afhoudt. Niet zozeer diepzinnigheid, maar het gewone leven, je werk, je bezit, je gezin. Dat je daar dus in opgaat en niet meer weet hoe je aan de nodiging van God gehoor kunt geven. Aan die nodiging gehoor geven is niet: naar de kerk gaan. In de kerk hóór je die nodiging. Maar in het gewone leven blijkt of je er gehoor aan geeft. Of er plaats is voor het feestmaal, de dingen die gereed zijn. Wat is dat: naar dit feest gaan? Waar je dan precies aan moet denken, wordt er niet bij gezegd. Dat mag je zelf bedenken. Wat Jezus hier laat voelen, is: het eeuwige leven is nu aan de orde.”

Morgenlichtkring

De laatste keer dit seizoen is op let wel donderdag 4 juli, de gebruikelijke tijd. We beginnen dus om 10.15 uur. De kinderen van de Ackerweide zijn bezig geweest met Daniël in de leeuwenkuil. U zult merken dat het inspirerend verhaal is ook voor volwassenen.

 

met een hartelijke groet,
ds. Treuren.

 

Jarigen

  • Mw. C. den Haring – van Twist wordt op 12 juli 87 jaar.
  • Mw. D. Quist – van Dijk wordt op 13 juli 86 jaar.

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, wij wensen u een gezellige dag!

 

Tot slot

Zomers

Zomers van toen,
zijn groener en warmer.
Zomers van nu,
zijn een tikkeltje armer.

Maar straks zijn de zomers
van nu net zo groen
en zo warm, want dan zijn het
de zomers van toen.

 

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 14 juli