Wijkberichten t/m 15 december

op woensdag, 04 december 2019

Tweede Advent

De tweede zondag van de Advent, 8 december, twee gastpredikanten.
’s Ochtends ds. D.M. v.d. Linde uit Rotterdam, hij was tot voor kort als predikant aan de Hillegondakerk verbonden;
’s avonds gaat ds. D. van Duijvenbode voor uit Hoek van Holland.

Derde Advent

De derde zondag van de Advent, 15 december, vieren we ’s ochtends het Heilig Avondmaal. Wij mogen de gemeenschap met de Heer Jezus Christus beoefenen, die niet hooghartig is en kritische afstand bewaart, maar die juist is neergedaald en zich geeft. In de gaven van brood en wijn is Hij zeer nabij. Al beleeft u dat misschien niet, u mag er wel op vertrouwen. Hij geeft u spiritueel te eten en drinken tot in het eeuwige leven. Het is dus wel een wonderlijke maaltijd.

Net als de kinderen staan ook wij stil bij de sterren. We lezen Gen.15: 1-6 waarin de Here Abram bij de hand leidt en een blik laat slaan op de nachtelijke sterrenhemel. De traditie vertelt dat Saraï en hij net bij de gynaecoloog zijn geweest. Die op grond van de sterren voorspeld heeft dat zij geen kinderen zullen krijgen.. Eén van die sterren staat er zelfs voor de Messias. In het evangelie speelt die ster een belangrijke rol.

Zon, maan en sterren

Zo luidt de titel van een prachtig hoofdstuk in ‘Bijbel, mythe en joodse mystiek’ van Sjef Laenen. Ik citeer er een paar regels uit die aansluiten bij het verhaal van Abraham en Psalm 8.

‘Er wordt verteld dat als de mens aandachtiger naar boven kijkt, hij steeds meer details ziet; overal zijn puntjes van licht waar te nemen. Elk puntje is een ster, een wereld apart, een unieke mogelijkheid die een specifieke plaats heeft binnen de hemelse eenheid. Elke ster is belangrijk, geen enkel detail is onbetekenend. Al onze zogenaamde nietige en onbelangrijke gedachten weerspiegelen iets van het wezenlijke, in al onze handelingen en gedachten zitten puntjes van licht -een vriendelijk woord, een gebaar, het genieten van een bloem.’
Een stukje verderop staat dat de veelheid van sterren tot in de kleinste lichpuntjes toe ieders potentiële mogelijkheden vertegenwoordigt.

Kerstmarkt

Op de Kerstmarkt kunt u terecht voor allerlei Kerstaankopen. Kerststukjes, kaarsen, vele andere dingen, en ook Kerstbomen. ‘De Kerstboom leidt af’, werd er vroeger gezegd. Daar zit iets in: als we onze daden eens net zo mooi versierden als ons huis. De eerste keer dat er in de Dorpskerk een grote boom werd geplaatst is daar waarschijnlijk vooraf druk over gepraat. Weet één van u zich te herinneren in welk jaar dat was?

Luther was een warm pleitbezorger van de Kerstboom. Dat vind ik wel grappig. Hij stelde: ‘De Kerstboom leidt toe!’ De groene boom is een symbool van leven uit de dood. En de lichtjes, -het liefst brandende kaarsen-, wijzen op Jezus die het licht der wereld is. Hij die één en al licht en warmte geeft. De Kerstboom is zo bezien een teken!
Als u bij de Kerstboom in huis of bij het Kerstdiner in de familie nu eens uitwisselde wat u van Kerst gelooft en hoopt..?!

Kerstcadeautjes

Die winnen terrein! Persoonlijk ben ik daar blij mee. Bij een feest hoort dat je elkaar verrast. Denk aan de geinige stukjes die op een bruiloft worden opgevoerd. Of de surprises bij Sinterklaas. Geeft u met Kerst eens iets aan iemand buiten je gezin of vriendenkring. Het onverwachte plezier dat je ermee oproept! Dat is toch ook wat God doet. In de komst van zijn zoon, het kind in de kribbe, doorbreekt Hij de strenge wet van oorzaak en gevolg. Dat we elkaar verrassen, zoals de Vader in de hemel ons in Christus doet: weet van dit verband. Als u iets geeft of krijgt, verwonder u over dit allergrootste geschenk!

Het leven heilig?

Op de laatste volwassencatechisatie ging het over de zgn. ‘heiligheid van het leven’. De Kruijf en anderen plaatsen vraagtekens bij de uitdrukking. Alleen God is heilig. We moeten de Schepper en zijn schepsel niet verwisselen. We worden wel opgeroepen ons leven te heiligen door Jezus Christus na te volgen. Daar dragen we een verantwoordelijkheid in. Maar er is ook ruimte. In de ethiek moet je kunnen wikken en wegen, kunnen overleggen. Het is goed als er dilemma’s en tragiek is en niet alles onwrikbaar vastligt. Op ma. 18 dec. van half acht tot half negen bespreken we hst. 3 uit Ethiek onderweg. ‘Strijd om de gerechtigheid’. Alsnog meedoen? Dat kan.

Mensbeeld

In Confessioneel trof me een artikel van ds. J. Schenderling over ‘de Haagse casus’. De uitspraak in een rechtszaak over euthanasie bij dementie. Wanneer u wilt, stuur ik het u digitaal op. Ik citeer hier een paar regels als contrapunt.

‘Zijn we nog wel bereid te accepteren dat er een levensfase kan komen, waarin we volledig afhankelijk worden van de zorg en aandacht van anderen? Waarin er misschien sprake is van decorumverlies of zelfs van ontluistering? Of voelen we ons daar te goed voor en willen we dan liever dood zijn? Vanuit christelijk perspectief is het antwoord duidelijk: we moeten verzwakking en kwetsbaarheid, en zelfs lijden en onttakeling, proberen te aanvaarden als deel van ons mens-zijn.’

Met hartelijke groet,
ds. Treuren.

Agenda:

Vr. 6 dec. : Catechisatie 12-15 jaar 17.00 uur in ’t Rooie Keldertje
Vr. 6 dec.: Kerstmarkt 15.00-21.00uur
Za. 7 dec.: Kerstmarkt 09.30-15 uur
Do. 12 dec.: Dertigers bij Lieke Dik, Zetveld 27, Nootdorp, 20.30 uur
Ma. 16 dec.: Ethiek onderweg. (Hst. 3) 19.30 uur
Wo. 18 dec.: Morgenlichtkring 10.30 uur
Wo. 18 dec.: Twintigers 19.30 uur
Do. 19 dec.: Kerstviering Beatrixschool 14.30 en 15.30 uur
Do. 19 dec.: Kerstviering Vlinderboom, 17.00 uur
Do. 19 dec.: Young & Holy 20.30 uur
Vr. 20 dec.: Kerstfeestviering 10.30 uur in de Weidevogelhof
Vr. 20 dec.: Catechisatie 12-15 jaar 17.00 uur

Giften

  • Ria van Vliet heeft een gift ontvangen van €10,- welke is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
  • Pita Huisman heeft een gift van €10,- ontvangen, voor het orgelfonds van de Dorpskerk.

Jarigen

Mevr. J.G. Springvloed-Broer wordt op 13 december 86 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, wij wensen u een gezellige dag!

Huwelijksjubilea

  • Dhr. en mevr. Krommenhoek-Jeremiasse zijn op 18 december 40 jaar getrouwd.
  • Dhr. en mevr. Den Uijl-Heinz zijn op 19 december eveneens 40 jaar getrouwd.

Twee robijnen bruiloften, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een fijne dag met familie en vrienden.

Tot slot

Advent

De donkere tijd van het jaar,
veelal de tijd van overdenkingen
of althans het zoeken er naar.
met veel of weinig bedenkingen.
Iedere week het ontsteken
van een nieuw licht.
Met alle bezinning en verlossing
op het Kerstfeest gericht.

Anne-marie Overvliet – Visser

Heilig Avondmaal

Omdat de maaltijd van de Heer een gezamenlijke gedachtenisviering is en wij brood en beker aan elkaar mogen doorgeven, is het prettig als er dan geen grote ruimten zitten tussen de gemeenteleden in de banken. Terecht bracht een gemeentelid dit recent bij de kerkenraad in gedachten. Daarom zullen de achterste kerkbanken afgesloten zijn vanaf de eerstvolgende keer, dat is 15 december.

Annette de Deugd, vz. wijkkerkenraad

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 15 december