Wijkberichten t/m 15 maart

op vrijdag, 28 februari 2020

De diensten

In de ochtenddienst op 8 maart, de tweede van de Veertigdagentijd, gaat ds. Carla Schoonenberg in de Dorpskerk voor. Fijn dat zij bij ons te gast is!
De Messias verlost deze wereld niet door het kwade te bestrijden en het met wortel en tak uit te roeien maar door het te verdragen en op zich te nemen. Aan die wijsheid moest ik denken bij de gelijkenis van het onkruid die we ’s avonds bekijken. (Matth.13: 24-30) ’t Is vind ik een geweldig verhaal. Jezus is niet de sterke man. En mannen (of vrouwen) die met ijzeren vuist regeren hoeven niet op zijn instemming te rekenen. Hun schijnorde brengt chaos en verderf.
De derde zondag van de Veertigdagentijd is dr. C. Blenk de voorganger in de Dorpskerk. Hij woont nu in Den Haag maar was eerder predikant in Delft.

Geboren

Op 17 februari werd Boaz Jacob Markku Koenen geboren, de zoon van Nicolette en Kees, en het broertje van Noah en Joseph. Zijn roepnaam wordt Boaz. Die naam betekent: ‘hij die ‘sterkte’ heeft, of ‘dapperheid’, ‘snelheid’, ‘levendigheid’. Dat zijn mooie dingen! Ik wens jullie toe dat Boaz uit het geheim van zijn naam zal leven!

Herbevestiging

We zijn nog in afwachting hoe verschillende beoogde W.K.-leden reageren. Maar wat fijn is om te melden is dat John de Prieëlle opnieuw beschikbaar is als ouderling. Hij kan daardoor ook de komende tijd als voorzitter van de Algemene Kerkenraad dienst doen; verder is Wim Millenaar bereid nog een periode bij te tekenen als kerkrentmeester. Ook daar zijn we blij mee. We hopen vurig nog meer medewerkers te vinden.

Trio Wilde Eend

U hebt de flyer mogelijk gekregen of het eerdere berichtje in CC gelezen. Dit berichtje is dan een reminder. Want komt u vooral naar ‘De roep van het paradijs’ kijken en luisteren. Drie muzen komen samen: beeldende kunst, muziek en joodse verhalen.
De ‘druksels’ die de Groningse kunstenaar Hans Werkman tussen 1941 en 1943 maakte zijn gebaseerd op oude volksverhalen uit de wereld van het chassidische jodendom. U zult ze herkennen als u ze ziet. De legende over de Baäl Shem Tov zijn heel inspirerend en scherpen je zintuigen voor een verbondenheid met mensen, dieren en dingen. Op de één of andere manier doen ze sterk denken aan het optreden van Jezus. Rond de verhalen en geprojecteerde beelden klinken chassidische liederen en klezmermuziek die vol zijn van onuitsprekelijk heimwee naar een wereld die niemand ooit heeft gezien.
Het programma duurt 2 x 45 minuten. Er is koffie, thee en limonade. De kerk is open vanaf half acht, om acht uur begin de voorstelling. De artiesten: Gottfrid van Eck ((bas)klarinet en verteller, Jiska ter Bals (viool) en Michel Ockeloen (accordeon). De doelgroep: volwassenen en kinderen vanaf 10 jaar. Aan de avond zijn voor u geen kosten verbonden! De datum: zaterdag 14 maart. Uit naam van de Werkgroep Kerk&Synagoge van de Dorpskerk schrijf ik dit berichtje.

In Memoriam

Op 26 februari heeft de Heer geroepen Leendert Gerardus van der Toolen, -z’n roepnaam: Leen. Hij is 88 jaar geworden. Hij overleed in Stephana in Delft, waar hij nog geen week woonde. Sinds oktober was hij in de Kreek in ’s Gravenzande en eerder in het Reinier de Graaf in Delft. Hij was een goed mens. Vanaf zijn prille jeugd heeft hij voor anderen klaar gestaan: voor zijn moeder die al jong tijdens de oorlog weduwe werd, maar ook op zijn werk, in de buurt waar hij woonde en familieleden. Op de rouwkaart staat een indrukwekkende Daf, van de firma Kosmos, Gemüse-Obst uit Pijnacker. Leen was in hart en nieren chauffeur. Hij heeft ook voor Jawico en van Reeuwijk gereden. Hij was vaak van huis. Toch hield hij van huiselijkheid, gezelligheid en bezigheden vlak om hem heen. Dat bleek na zijn pensioen. Leen had een sterk rechtvaardigheidsgevoel, dat stak diep. Hij kon ook driftig zijn, maar was meestal snel vergeten waar het om ging. Roelie, je verliest in Leen je trouwe kameraad! We wensen je van harte Gods nabijheid toe op je weg!

Vraag

Ik sluit dit wijkbericht af met een chassidisch verhaaltje. Hoe kan het dat een moeizaam verworven inzicht soms overal opduikt. Onafhankelijk van elkaar?
Een leerling stelt een vraag aan zijn rebbe en de rebbe weet geen antwoord. Drie dagen en drie nachten was hij aan het zoeken naar het antwoord. De derde nacht vindt hij het eindelijk. Die ochtend komt hij in het leerhuis. Een leerling achteraan die net komt kijken vraagt: ‘Mag ik misschien iets zeggen?’ Dan geeft de jongen antwoord op het probleem waar de rebbe de hele tijd naar heeft gezocht. Dus vraagt hij aan boven: ‘Hoe kan dat nu?’ God zegt: ‘Inderdaad, jij hebt het gevonden, maar doordat jij die nacht hebt ontdekt, heeft het zich over de wereld verspreid.’

met hartelijke groet,
ds. M. Treuren

Agenda

Do. 6 mrt.: Young&Holy om 20.30 uur
Vr. 7 mrt.: Catechisatie om 17.00 uur
Vr. 7 mrt.: Soosavond vanaf 18.00 uur
Wo. 11 mrt.: Morgenlichtkring om 10.15 uur
Wo. 11 mrt.: Twintigers om 19.30 uur
Do. 12 mrt.: Dertigers bij Zohre Naderi, Vroegelingerf 2 om 20.30 uur
Vr. 13 mrt.: Catechisatie 12-15 jr. om 17.00 uur
Za.14 mrt.: Optreden Trio Wilde Wilde Eend om 20.00 uur
Di. 17 mrt.: Gelijkenissenkring bij de fam. de Deugd, Koningshof 56 om 20.00 uur

Voorbeden

Tijdens iedere kerkdienst worden er voorbeden gedaan. Meestal worden deze door de voorganger zelf geformuleerd, maar het is heel mooi als ook gemeenteleden (of anderen) een onderwerp of persoon voordragen voor de voorbeden of dat er vanuit de gemeente een dankgebed wordt gevraagd. Op deze manier horen we van elkaar waar we ons zorgen over maken of waar we erg dankbaar voor zijn. En op deze manier kunnen we er ook voor elkaar zijn.
Elke zondag staat bij de ingang van de kerk op de tafel het voorbedendoosje met schrijfkaartjes ernaast, waarop een ieder voorbeden mag schrijven. U kunt ook een kaart van thuis meenemen, waarop u de voorbeden al heeft geschreven en in het voorbedendoosje doen, voordat de kerkdienst begint. Het is van belang dat u wel rekening houdt met de wensen van de persoon in kwestie.
Het doosje zal door de diaken van dienst in de kerk worden meegenomen en op de liturgietafel geplaatst. De predikant zal dan de voorbeden opnemen in het gebed die zondag.

Jarigen

• Dhr. W.D Huisman wordt op 19 maart 86 jaar.
• Mevr. O.B.H.N. Elferink – Mekkelholt wordt op 21 maart 80 jaar.

Beiden van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een fijne dag met familie en vrienden.

Giften

Ds. Franzen heeft een gift ontvangen van €20 voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
Lieke Dik heeft een gift ontvangen van €10 welke is bestemd voor de Dorpskerk.
Ds. Treuren heeft een gift van €20 ontvangen, deze is bestemd voor de Dorpskerk.
Dank voor uw gift!

Tot slot

Onderweg, sta even stil!

Onderweg
Sta even stil onderweg
Sta even stil bij warm licht en wat je wil
En dan niet, om 40 dagen al te veel en meer te vragen.


Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 15 maart