Wijkberichten t/m 15 mei 2022

op zondag, 24 april 2022

Oranjeconcert

Op vrijdag 29 april om 20.00 uur een concert met populaire muziek door Arjan Breukhoven op het orgel van de Dorpskerk. Wat u verwachten kunt: ‘Bekende vaderlandse liederen, met improvisaties en samenzang, maar ook met gave soundtracks van beroemde films en meer muzikale pareltjes.’ Bij de uitgang is er een collecte t.b.v. de oorlogslachtoffers uit Oekraïne. U kunt deze avond uitgaan dichtbij huis!

Treinreis

Toen in de jaren ’60 ds.J.J. Buskes uit Amsterdam op zondag in de trein zat, werd door een Jehovah-getuige gevraagd of hij bereid was om te sterven. Nooit om een woord verlegen, vertelde hij zich enorm te verheugen op een kerkdienst in Rotterdam. ’t Voorrecht daarin voor te gaan had hij niet elke zondag. ‘Dus, om eerlijk te zijn: nee! Daarna hoop ik verder thuis van de zondag te genieten.’ In het boek Prediker staat: ‘Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd’. En: ‘Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven..’ (Pred.3:1-2) ’t Is de dus de kunst bij de tijd te leven, en niet alles door elkaar heen te halen. Besef wat er van je wordt verwacht!

Vooruitzicht

Dankzij de opstanding van Jezus mogen we wel goede moed hebben, en hoeven we de dood niet te verdringen. Op Pasen zei ik het zo. ‘Jezus wordt in een nog niet eerder gebruikt graf gelegd. Dankzij Hem krijgt doodgaan en begraven worden een nieuwe betekenis. ’t Bijbels Hebreeuws wijst ons al de weg. ’t Woordje graf is verwant aan morgen. De morgen schemert boven ’t graf. Ook als wij eenmaal begraven worden. De dood is enkel nog een deur, het graf een toegangspoort. Christus heeft de dood van zijn onverbiddelijke macht beroofd. Een Joodse begraafplaats heet veelzeggend: ‘Huis der Levenden!’
Vanouds wordt van heiligen de sterfdag(!) gevierd. Ook van eigen geliefden, mensen die we sterk missen is het goed elk jaar bij dit moment stil te staan. Niet ontroostbaar want door de genade van Jezus Christus mogen wij erop hopen dat de weeën van de dood het geboorteuur inluiden van iets nieuws. Zoals de vlinder zich losmaakt uit de cocon.

Komende diensten

Op zondag 1 mei is ds. J. Maasland de voorganger in de ochtenddienst. De week erop, zondag 8 mei gaat ds. M.A.H. Six-Wienen voor uit Benschop. Twee zondagen die nog baden in het licht van Pasen!
Op 8 mei ’s avonds is dr. A. Gooijer uit Berkel en Rodenrijs bij ons te gast. Een man die niet luidruchtig aan de weg timmert maar in domineesland bekend is om prachtige meditaties. Fijne diensten gewenst!

Vesper

Op woensdag 10 mei om 19.00 uur een vesper. M.m.v. een paar cantorijleden en Jeroen de Haan als organist. We lezen onder andere Joh.16:16-23a, waar ik kort iets over vertel. Het motto: ‘Messiaanse weeën’. Ook zingen we het prachtige voorjaarslied van Paul Gerhardt, Ld. 977.

‘God heeft zijn scheppping goed gedaan,-
hoe zou ik zelf dan buiten staan?
Hij heeft de dood verdreven.
En ik zing mee, nu alles zingt,
het lied dat overal weerklinkt,
de lofzang om het leven.’ (vs.5)

Dienst voor alle leeftijden

Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. En ook voor ieder die de eenvoud van het kind nog niet kwijt is. Dat is ’t mysterie van het geloof: volwassen en ouder worden, maar innerlijk vernieuwd. Niet sport, fitness, gezond leven en blijft u vooral bewegen, maar het evangelie biedt de eeuwige jeugd! Er is geen Kindernevendienst, ook geen Tienerkerk. Het wordt (eerlijk!) op zondag 15 mei (Cantate=’zingt’) een korte dienst. Alles een beetje anders dan anders. In de taal, de muziek, de vissen en de kinderpreek. We lezen het verhaal waarin een onbekende aan de oever van het meer verschijnt en opdracht geeft het net aan de andere kant van het schip uit te werpen. Onverwacht vangen de discipelen dan toch nog een overvloed aan vis. Stuurt de Opgestane Heer die vissen? Wat zou dit verhaal betekenen, wat heeft die visvangst met ons te maken?

Taizé

Uitgangspunt in de Taizé-viering op 15 mei ’s avonds is het gevecht van David, de herdersjongen en Goliath, de reus. Centraal staat het lef om op God te vertrouwen. Iets wat in onze gespannen tijd belangrijk is. U kent het recept: Taizéliederen, lezingen in ‘vreemde talen’ en stilte! In de Bijbel wordt verteld dat het harnas van Saul te zwaar voor David is. Volgens de Joodse traditie draagt hij een vest, dat gemaakt is van het vel van het lam dat hij eerder uit de klouwen van een leeuw had gered. Als een lam, vertrouwend op Here God bindt David de strijd aan.

Vakantie

Vanaf vrijdag 29 april t/m donderdag 12 mei heb ik twee vakantieweken. De eerste week bivakkeren we in Lübeck en op het eiland Rügen. Het huis in Pijnacker blijft bewoond! Wilt u deze periode contact met een predikant, belt u dan John de Prieëlle (tel. 3692498). Hij helpt u graag verder. Tot slot wens ik u vreugdevolle weken toe!

ds. Treuren.

 

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Nieuwland-Jobse zijn op 12 mei 50 jaar getrouwd.

Een gouden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een zonnige feestdag.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen, bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Nel Helder heeft een gift van €20,00 ontvangen, bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Gaby den Uijl heeft een gift van €30,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Ds. Franzen heeft een gift van €10,00 en €20,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Lieke Dik heeft een gift ontvangen van €20,00 voor de hulp aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Een ingezonden gedicht door Gerard Kardol:

Pasen niet zomaar iets

God heeft ons Zijn zoon gegeven
Die ging voor ons zelfs door de dood
Door Zijn dood mogen wij leven
Zijn liefde is oneindig groot

Het avondmaal ons nagelaten
Vieren wij tot eer van Hem
Wij hebben Hem niet horen praten
Maar luisteren we nu naar Jezus’ stem?

De Heer is waarlijk opgestaan
Dat wordt met Pasen door ons gevierd
Maar heeft het wat met u gedaan
Of is alleen een tak versierd?

Hij werd voor ons aan ’t kruis geslagen
Hij maakte ons van de zonde vrij
Blijf dat geloven alle dagen
Totdat Hij zegt kom maar bij Mij.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 15 mei 2022