Wijkberichten t/m 15 oktober

op vrijdag, 29 september 2023

Z.k.p.

Naar aanleiding van de z.k.p., de z(eer) k(orte) p(reek) die ik tijdens het avondgebed van 13 september over Prediker 1:1-9 hield, werd er door Twintigers gevraagd: ‘Kan (mag) je preken over Prediker met alleen de Prediker?’ Een prikkelende vraag die ik mezelf ook gesteld heb toen ik theologie studeerde en hoorde hoe een predikant Prediker een beetje lichtte. Mag je het evangelie erin mengen? In die z.k.p. doe ik het ook! Omdat dit echt een hele belangrijke vraag is, geef ik hier weer wat ik eerder heb geappt.
Natuurlijk kun je Prediker voor zichzelf laten spreken. Wat is zijn gedachtenwereld, hoe bekijk je de afzonderlijke tekstgedeelten, hoe verhoudt hij zich tot andere gedeelten uit het O.T., zoals de Spreuken, Job of de Torah? In moderne Bijbelcommentaren kun je daar van alles over vinden. En het is het goed om als je preekt je daarin te verdiepen.

Was Christum treibet

Maar spreek je in de kerkelijke ruimte, ga je voor als dienaar van het evangelie, dan is je opgave Jezus Christus te verkondigen. Wat je aan de omtrek van de cirkel hebt gevonden, alles wat Prediker schrijft, moet je verbinden met de kern, met Jezus die het middelpunt is. Hoe verhoudt zich wat je bij Prediker vindt met wat Jezus gezegd heeft en gedaan? We lezen in de kerk de Bijbel niet als doel op zich maar met het oog op Hem! Jezus Christus is het brandpunt in wie het licht van het Oude en Nieuwe Testament zich bundelt. Luther had het in dit verband over ‘was Christum treibet’. Christus is de drijfveer van al het spreken van God. Vanuit Prediker valt er een eigen licht op Jezus, -strijklicht zou je kunnen zeggen-, en vanuit Hem valt er ook weer licht op Prediker. Anders dan Prediker ooit vermoeden kon.

Loofhutten

Op 1 oktober is het weer Loofhutten. In de kerk staat de tafel met de 8 vruchten (en producten die daarvan gemaakt zijn) van het beloofde land. In Deut.8:8 worden ze opgesomd. Buiten staat de soeka, de Loofhut die weer is opgebouwd door Arne, Ard, Frits, Jozien en Bert. De kinderen van de KND zullen die nog verder versieren. Ze hebben voor binnen al iets voorbereid.
Ik schreef net al over Prediker. Vanouds wordt er in het Jodendom uit dit boekje gelezen op het Loofhuttenfeest. Zoals de soeka fragiel en kwetsbaar is, is ons leven dat ook! We lezen Pred.1:1-9 en Joh.7:37-39, woorden die Jezus op het grote feest, -Loofhutten!-, heeft uitgeroepen: ‘Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken!’ Tot op de dag van vandaag wordt er tijdens Loofhutten gebeden om water, om regen, om zegen. Dat schuurt met actuele problematiek. Deze dienst is voorbereid door de inmiddels zeer kleine werkgroep Kerk&Synagoge. Ook het lekkers bij de koffie! Draagt u de verbondenheid met Jodendom een warm hart toe, informeert u eens!

O ja, we hopen dat het juist deze zondag na de dienst droog is! Het zou fijn zijn om de dienst weer buiten te kunnen besluiten.

Hooglied

Ik geloof niet dat ik op zondagochtend ooit uit Hooglied heb gepreekt. Te gedurfd, hoe doe je dat, hoe pak je dat aan? In een dienst op 8 oktober waag ik me toch in dit woelige water en maak ik een begin met een korte serie. We lezen Hooglied 2:3-15. Dat zijn een aantal korte fragmenten, elk met een eigen pointe. Leest u ze thuis alvast eens en dan hardop! Ooit eerder zulke woorden uitgesproken? In deze dienst zingt de cantorij o.l.v. Jeroen de Haan. Hoogtepunt is een prachtig motet van Jac Horde, tot voor kort organist in de Lutherse Kerk van Delft, een toonzetting van Joh.20:15-16. Daarmee belanden we in de tuin, de hof waarin Jezus en Maria Magdalena elkaar ontmoeten. Ook dat opstandingsevangelie zal klinken. Dat heeft natuurlijk iets met Hooglied te maken.. Het wordt, dat beloof ik u, een avontuurlijke dienst!

Gastpredikant

Op zondag 15 oktober gaat ds. C.G. Graafland voor uit Gouda. In de afgelopen jaren heeft hij over de verhalen van Simson gepreekt. Steeds als hij kwam pakte hij de draad op. De komende keren dat hij voorgaat vervolgt hij het boekje Jona op.

Taizé-viering

Zondagavond 15 oktober ’s avonds is er een Taizé-viering in de Dorpskerk. In het middelpunt staat Lot, die in 2 Petrus 2:7 ‘een rechtvaardige’ wordt genoemd. Een tsaddiek, eervoller kan het niet. Het draait om het ‘breken met de zonde’. Iets wat we willen maar waar we vaak geen van allen over prakkizeren! Met de vele tieners en twintigers die er als regel zijn en ‘vreemde’ talen die worden gesproken, is het altijd een beetje een exotische bijeenkomst. Mogelijk zijn er ook Oekraïnse gasten die hier in Pijnacker wonen. Dat zou heel bijzonder zijn.

Dorpskerk-kring

Een nieuwe Bijbelkring die om de drie weken bijeen komt in de Dorpskerk. Duurt precies een uur van half acht tot half negen. We volgen vanaf hst.1:1 het Marcus-evangelie. Vaak onderschat omdat het een simpel feitenrelaas zou zijn, niets is minder waar! ’t Is net als met een bergmeer. Je kijkt dwars door het water tot op de bodem, maar je moet eens proberen te gaan staan. De kring is bedoeld voor ieder die interesse heeft! De eerste keer is op dinsdag 3 oktober om half acht, ik zal zelf leiding geven aan het gesprek.

Afscheid

Op 1 oktober om 14.30 uur neemt na een periode van 11 jaar aan de wijkgemeente de Acker verbonden te zijn geweest ds. Jelke de Jong afscheid. Uiteraard in het kerkgebouw de Acker. Dat is een grote gebeurtenis. Voor Jelke en zijn vrouw Aagje, -eerder zijn zij naar Gouda verhuisd, maar nu breekt er toch echt een nieuwe fase voor beiden aan. Maar evenzeer voor de Acker die een zeer dienstbare herder en leraar kwijtraakt. Jelke is iemand die wars is van dikdoenerij, van uiterlijk vertoon. Hij kan daar korzelig en ironisch op reageren. Met humor die ondermijnt! Voordat hij predikant werd is hij opgeleid als agoog, dat kun je altijd merken. Emoties kunnen je zicht vertroebelen, Jelke slaagde er vaak in dingen terug te brengen tot de kern en iets voor te stellen waar ieder mee verder kon. Op theologisch gebied verbaasde hij me vaak heel goed op de hoogte te zijn van allerlei nieuwe praktisch-theologische ontwikkelingen. ‘Ik heb een boekje gelezen over..’ Een kerk die openstaat voor mensen. Mensen respecteren, verbinden en in hun kracht zetten, zo heb ik Jelke al die jaren bezig gezien. Ik zal hem als collega missen. Graag wens ik Aagje, jou Jelke en de wijkgemeente de Acker Gods zegen toe!

Agenda

Zo. 1 oktober:19.30 uur Young&Holy (16-20 jr) in de Dorpskerk
Di. 3 oktober: 19.30 uur-20.30 uur Dorpskerk-kring
Wo. 11 oktober: 10.15 uur Morgenlichtkring
Wo. 11 oktober: 19.30 uur Twintigers
Vr. 13 oktober: 11.00 uur Bijbelkring Weidevogelhof
Met hartelijke groet, ds. Treuren.

Jarigen

• Dhr. F.W. van IJssel wordt op 1 oktober 85 jaar.
• Dhr. A. Drop uit Berkel en Rodenrijs, wordt op 11 oktober eveneens 85 jaar.
• Mevr. A.H.W. Kapteijn wordt op 14 oktober 84 jaar.
• Mevr. M.W. Verhoef-Koolen wordt op 17 oktober 89 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. IJspelder-Dirksen zijn op 5 oktober 40 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Sonneveld-van der Pol zijn op 10 oktober 55 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Theeuwsen-Kardol zijn op 14 oktober 40 jaar getrouwd.
Een smaragden en twee robijnen huwelijken, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Nel van der Kleij heeft een gift van €10,00 ontvangen, ten behoeve van de derde collecte.
• Nel Helder heeft een gift van €20,00 ontvangen, welke is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Lijda Datema heeft een gift van €20,00 ontvangen voor de Voedselbank.
• Lijda Datema heeft een gift van €10,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Truus Bos heeft een gift van €10,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 ontvangen, welke is bestemd voor de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift ad € 25,00 ontvangen welke is bestemd voor de Dorpskerk..
Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Liefde

Blijdschap is liefde die zich verheugt
Vrede is liefde die rust
Geduld is verdraagzame liefde
Vriendelijkheid is liefde die anderen dient
Goedheid is liefde die het beste zoekt voor anderen
Trouw is liefde die zijn beloften houdt
Zachtmoedigheid is liefde die bewogen is
met de pijn van anderen
Zelfbeheersing is liefde die regeert.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 15 oktober