Wijkberichten t/m 16 februari

op zaterdag, 01 februari 2020

Rond de diensten

In de ochtenddienst op 9 februari is drs. Jos Wienen uit Haarlem bij ons te gast. Zijn zoon, Henrik, was onlangs in Delfgauw om een gemeente-app (Donkey mobile) te promoten. Hij is al net zo onafhankelijk als zijn vader. ’t Was grappig de verschillen tussen die twee te ontdekken.

Diezelfde ochtend ga ik voor in Hummelo, waarheen Barend, Jessica, Emma en Maarten zijn verhuisd. Een juweeltje die kerk! In de leerdienst, ’s avonds in de Dorpskerk, ben ik van plan te preken over de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. (Luc. 16:19-31) Eerder is daar niet van gekomen, maar gaat u er dit keer voor zitten. Bij ‘zondigen’ denken we direct aan het kwade dat je doet maar ‘zonde’ is ook het goede dat je nalaat. Iets kunnen zeggen of doen, maar passief toezien.

Een week later, zondag 16 februari, is het een carrousel-zondag. Ds. Jelke de Jong van de wijkgemeente de Acker komt naar de Dorpskerk.

Ethiek onderweg

Op ma. 17 februari komen we bijeen om hst. 7 te bespreken. ‘Blijf trouw aan wie je trouw beloofd hebt’. Als u zo maar eens een keer mee wilt doen, kan dat. U krijgt dan de bladzijden die we lezen gescand. ’t Is een boeiend stuk waarin het gaat over seksuele relaties, het huwelijk, trouw, scheiden, homoseksualiteit. U ziet: de grote en belangwekkende dingen. Twee prikkelende citaten:

*’Trouw beloven doe je voor de kwade dagen. Trouw beloven doe je niet voor zolang de liefde duurt maar juist voor door de ontrouw en liefdeloosheid heen -in het vertrouwen dat er toch toekomst zal zijn.’

*Een contract is een overeenkomst die ook ontbonden kan worden. Naar de maatschappelijke vorm is een huwelijk ook zo’n contract. Maar naar zijn aard is het een verbond, een gemeenschap, waarvan het kenmerk is dat conflicten er doorleefd worden in plaats van tot ontbinding te leiden. In het verbond van God met ons is, vanwege het kwaad dat wij bedrijven, de verzoening de vorm die de vervulling van het verbond aanneemt. Trouw beloven betekent bij een conflict tot het uiterste van het offer gaan om verzoening te bewerken.’

’t Is catechisatie, ’t uur is voorbij voordat je ’t weet. Er valt wel wat te bespreken, dat voelt u wel. We praten van 19.30 tot 20.30 uur.

À table!

Toen in de St.Pierre te Genève door Calvijn het hoogaltaar werd verwijderd en er een paar eenvoudige tafels in het koor werden neergezet, was dat een schok. Stelt u zich voor: daar voorin droeg de priester daar de mis op, de rug naar het volk gekeerd. Nu werd iedereen uitgenodigd, het schorriemorrie dat de gemeente van Christus is, ongeacht zijn status en positie, om daar met elkaar het Avondmaal te vieren. Dit was een sociale revolutie: culte protestante!
Toen in 1947 de Wereldraad van Kerken in Amsterdam werd opgericht, vierden gasten uit allerlei landen in de Nieuwe Kerk het Avondmaal. Aan tafel! Niet door een lopend Avondmaal zoals de meeste deelnemers thuis gewend waren. De verrassing en blijdschap waren groot. De lange tafels, met wit laken bedekt, het zilveren gerei, de serene rust, het had iets feestelijks!

Nadat we in de wijkkerkenraad de wens eens voor een andere vorm te kiezen dan gebruikelijk besproken hadden, hebben we besloten op Goede Vrijdag en later in mei aan de zijkant van de kerk één lange tafel neer te zetten. En zittend als dochters en zonen van de Koning de maaltijd van de Heer te vieren. Op een gemeenteavond nog wat later bekijken we met elkaar wat we van het aan tafel vieren vinden.

Het bed bij de stadspoort

Een midrasj vertelt over Sodom dat wie de stad als vreemde binnenkwam op een bed moest gaan liggen. Was iemand te groot, dan sneed men zijn benen af. Was iemand te klein, dan werd hij uitgerekt. Bijna niemand overleefde dat!

’t Woordje ‘bed’ in het Hebreeuws is verwant met ‘maatstaf’. Zo valt er een bijzonder licht op dit verhaaltje. De vreemde moet zich aanpassen aan onze normen en waarden, onze maatstaven, of hij komt er niet in. Zo bezien kan dit bed ook staan in een land, een werkkring, een sportclub, een familie, een gezin. Je past je aan of je komt er niet in. Staat er bij de Dorpskerk zo’n bed? ’t Is goed wanneer we onszelf dat steeds weer afvragen.

Nog een midrasj. Wie zegt: ‘al het mijne is het uwe’, is te goed voor deze wereld. Wie zegt: ‘al het uwe is van mij’, is een slechterik, een lelijke dief. Maar wie zegt: ‘al het mijne is van mij en al het uwe is van u’, is een inwoner van Sodom. Waarom? Omdat de individualist zo redeneert, de inwoner van Sodom die het voor de wind gaat. ‘Dat is jouw probleem, dat is jouw zorg. Dat moet je zelf oplossen.’ Laten we proberen ons te verzetten tegen deze houding en geëngageerd te leven!

met een hartelijke groet,
ds. Treuren.

Ha twintiger!

Sinds korte tijd komen we met een groep twintigers en met ds. Treuren een keer per twee weken op woensdagavond een uur samen in de consistorie van de Dorpskerk om met elkaar Bijbelverhalen te bespreken. Momenteel behandelen we verschillende verhalen uit de Evangeliën.

Onze eigen dagelijkse bezigheden bespreken we met elkaar en leggen we naast de woorden van Jezus. Het is prachtig om te zien met wat een eenvoudige en makkelijk te begrijpen boodschappen Jezus ons een spiegel voorhoudt en ons probeert te sturen in het hectische leven van ons jongvolwassenen. Dat levert bijzondere inzichten op! Ik steek er persoonlijk in ieder geval veel van op en vind het heerlijk om eens per twee weken deze bezigheid te hebben. Inmiddels is onze groep gegroeid tot 8 twintigers! De tafel in de consistorie raakt dus al aardig vol, maar er is altijd een plaatsje voor meer geïnteresseerden! Heb je zin en tijd om mee te doen? Op 12 februari komen we weer samen in de consistorie in de Dorpskerk. Wees van harte welkom!
Wellicht tot dan!

Hartelijke groet,
Wouter Vernhout

Agenda

Do. 6 febr.: Werkgroep Kerk&Synagoge om 19.00 uur
Do. 6 febr.: Young&Holy om 20.30 uur
Vr.7 febr.: Catechisatie 12-15 jr. om 17.00 uur
Wo. 12 febr.: Morgenlichtkring om 10.15 uur
Wo. 12 febr.: Twintigers om 19.30 uur
Vr. 13 febr.: Catechisatie 12-15 jr. om 17.00 uur
Ma. 17 febr.: Ziekenbezoekgroep om 13.15 uur
Ma. 17 febr.: Ethiek onderweg om 20.30 uur

Jarigen

  • Mevr. M.M. Verduijn – van der Valk wordt op 10 februari 85 jaar.
  • Mevr. A.W. ten Brummeler – Hofman wordt eveneens op 10 februari 98 jaar.

Dames, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

Rectificatie: In de vorige CC, 43e jaargang nummer 2, staat per abuis dat Gaby den Uijl €10 heeft ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk. Dit bedrag is onjuist vermeld, het had €20 moeten zijn.
Excuses voor de foutieve vermelding!

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 16 februari