Wijkberichten t/m 16 januari

op zaterdag, 01 januari 2022

Zondag 9 januari

Een nieuw jaar, een nieuw gezicht. In de ochtenddienst gaat ds. A. Brabander-Schuytvlot uit Wassenaar voor in de Dorpskerk. Een fijne dienst gewenst! De in verband met de coronamaatregelen vervroegde avonddienst vindt plaats om half vier. U kunt deze wel fysiek bijwonen.

Met het oog op het Bomenfeest (zie: zo. 16 jan.) staan we stil bij het verbod uit Deut.20:1 ‘vernietig niet’. Bij het belegeren van een stad mag je geen vruchtbomen vernietigen, door de bijl erin te slaan, want je kunt ervan eten. ‘Is de boom soms een mens dat hij tegen jou bij de belegering betrokken is?’ In de joodse traditie wordt dit verbod uitgebreid tot een verbod op verkwistende consumptie en een opdracht zorgvuldig om te gaan met huishoudelijke goederen, kleding, gebouwen, voedsel. Een pleidooi voor duurzaam gebruik.

Vesper 12 januari

De pas overleden bisschop Desmond Tutu vertelde in een interview: ‘Wat ik ontdekt heb is dat ik meer steun vind als ik vroeger opsta voor een uur stilte in de aanwezigheid van God. (..) Ik probeer iedere dag twee tot drie uur over te houden, ook als ik sport, of als ik dertig minuten op de loopband sta. Ik gebruik die tijd om te bidden. Ik probeer in mijn hoofd een kaart van de wereld te maken en dan reis ik rond de wereld, continent voor continent. Alleen Afrika probeer ik gedetailleerder te doen. Dat bied ik dan allemaal aan, aan God’. Wat zou er in de kerk niet allemaal veranderen als we allemaal een uur per dag zouden uittrekken op voor elkaar te bidden. Er zou ongelofelijk veel ten goede veranderen!

In de vesper op woensdag 12 januari willen we ruim een half uur met elkaar zingen, bidden en stil zijn voor God. Doet u mee? U kunt de vesper via de lifestream volgen. Intenties kunt u me sturen via de app of mail.

Bomenfeest

Voorbereid door de werkgroep Kerk&Synagoge vieren we op zondag 16 januari het Joodse Nieuwjaar van de bomen, ‘een feestdag waarop men vruchten eet en bomen plant’. Het feest wordt niet alleen in Israël maar door Joden over de hele wereld gevierd. Dat het aanstekelijk is hier ook werk van te maken, kunt u hopelijk merken in deze ‘dienst voor alle leeftijden’.
Er zijn soorten fruit die je helemaal kunt eten, met schil en al. Maar je hebt ook vruchten die je moet schillen en van hun jas ontdoen. Of juist andersom: die een grote harde pit hebben. De kinderen zullen het u vertellen. Waarom zou dat zo zijn?
We lezen met elkaar Psalm 1 waarin de rechtvaardige met een boom vergeleken wordt, die aan waterstromen geplant staat en onophoudelijk vrucht afwerpt. In de Bergrede vergelijkt Jezus mensen met bomen! Zie: Matth.7, 15-20. Naast Bartjan aan het orgel worden we door Albert op de piano begeleid. We willen de kerk versieren met tekeningen van bomen: welke leeftijd u ook hebt, u wordt uitgenodigd de boom van uw dromen te tekenen! Lever uw tekeningen uiterlijk op zondag 9 januari in de kerk of bij mij in.
Ik hoop dat het een feestelijke dienst wordt. Er is KND voor de jongste kinderen. Op de oudere kinderen en Tieners reken ik ook bij de preek. En ja: we hopen na de zegen buiten een jong boompje te planten.

Oecumenische dienst

Op 23 januari ’s ochtends is er de oecumemische dienst in de Dorpskerk. Het Beraad van Kerken onder wiens verantwoordelijkheid deze valt hoopt dat er fysiek kerk gehouden wordt zoals we steeds zijn blijven doen, maar omdat er hopelijk veel belangstellenden zijn zal de dienst in ieder geval digitaal worden uitgezonden. De voorgangers zijn diaken Dick Vrijburg (R.K.) en ds. Matthijs van der Welle (Kruispunt). Fijn dat in zijn persoon de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt ook voluit meedoet aan de oecumene in Pijnacker. Een grote stap! Thema van de dienst: ‘Licht in het duister’. Over de inhoud van de dienst kunt u elders in CC meer lezen.
In de middag om 15.30 uur gaat ds. van Walsum voor uit Poortugaal. Dat is dan tevens een dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd.

Uit het oog, in het hart

Graag wil ik u onze gemeenteleden die in verzorgingstehuizen wonen of die bijzondere zorg nodig hebben onder uw aandacht brengen. Het leven heeft voor hen een heel andere dynamiek dan voor wie voluit kan deelnemen aan het dagelijks- en/of beroepsleven. Opnieuw zorgt de corona voor beperkingen bij het op bezoek gaan. Dat isoleert enorm. Naar post die van buiten komt, kun je dan uit gaan zien. Een paar hartelijke woorden, schrijft u die!

[Voor de adressen, zie kerkblad Centraal Contact]

Buiten Pijnacker
* Nico de Lange in Den Haag
* Dhr. A. Drop in Berkel en Rodenrijs
* Wilma Rensen in Delft
* Mw. C. de Hoog-van Vliet in Monster
* Mw. Bijsterveld-Veldwisch in Delft
* Jan van Bostelen in Berkel en Rodenrijs
* Dhr. den Haring in Rotterdam
* Mw. A.W. ten Brummeler-Hofman in Bergschenhoek
* Rinie Lindenburg in Delft
* Adri Hofman-van Veldhuizen in Bergschenhoek

In de Bieslandhof, Beukenlaan 2, 2612VC Delft
* Erna Kruidenier
* Annie van der Kooij

In Veenhage, Nootdorp
* Mw. L. van der Wees-vanTilborg:

In gebouw Kwartel
* Dhr. C. Harteveld
* Mw. Jaapje Ripping

In gebouw Patrijs
* Mw. G.J. de Vroed
* Nieta Rensen-van Kampen

Tot slot

Veel dank voor alle goede wensen die we rond de feestdagen per post mochten ontvangen. Mede namens Miranda, Ilja en Sacha wens ik u gezondheid, geluk en een vast geloof toe in de God die leeft in het nieuwe jaar dat voor u ligt.

ds. Treuren

Door een vergissing zijn in het vorige nummer van Centraal Contact helaas niet de giften, jubilea en verjaardagen vermeld. Daarom nu alsnog.

Huwelijksjubilea

•Dhr. en mevr. Weerheim-de Roo waren op 21 december 55 jaar getrouwd.
•Dhr. en mevr. Van den Eikhoff-Homberg waren op 30 december 50 jaar getrouwd.
Een smaragden en een gouden huwelijk! Nog van harte gefeliciteerd met uw trouwdag, wij hopen dat u het feestelijk heeft kunnen vieren.

Jarigen

•Mevr. M.W. de Zwart-van den Ouden werd op 21 december 80 jaar.
•Dhr. N. van der Wees werd op 23 december 82 jaar.
•Mevr. L. van der Wees-van Tilborg werd op 28 december 81 jaar.
•Dhr. B.W. Vermeer werd op 29 december 82 jaar.
•Mevr, M.T. Boeltjes-Deegenaars werd op 2 januari 87 jaar.
•Dhr, B.J. Winterman werd op 7 januari 84 jaar.
•Dhr. J.C.M. Klomp wordt op 11 januari 86 jaar.
•Mevr. C. van Wijk-Zegwaard wordt op 14 januari 91 jaar.
•Dhr. M van Schie wordt op 16 januari 87 jaar.
•Mevr. M.M. Hofman-Hazeu wordt op 17 januari 88 jaar.
•Mevr. E. Klomp-van der Velden wordt op 21 januari 85 jaar.
•Mevr. A. van der Spruit-Hartman wordt op 24 januari 82 jaar.
•Mevr. N. Vos-van der Lugt wordt op 26 januari 89 jaar.
•Mevr. A.E. de Lange-Wagner wordt op 27 januari 85 jaar.
•Dhr. J.C. van Bostelen wordt op 28 januari 81 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij hopen dat u een fijne dag heeft gehad of nog gaat hebben.

Giften

•Ds. Treuren heeft een gift van €30,00 ontvangen voor de Diaconie (Stichting Exodus).
•Ds. Treuren heeft eveneens €30,00 voor de plaatselijke kerk ontvangen.
•Lijda Datema heeft een gift van €20,00 ontvangen, deze is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
•Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
•Ds. Franzen heeft een gift van €20,00 ontvangen, voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
•Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 en €10,00 ontvangen voor de Stichting Promotie Dorpskerkorgel.
•Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 voor de Diaconie ontvangen.
•Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 voor de Zending ontvangen.
•Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen voor de Voedselbank.
•Lieke Dik heeft een gift van €20,00 voor de livestream van de Dorpskerk ontvangen.
Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 16 januari