Wijkberichten t/m 18 oktober

op vrijdag, 02 oktober 2020
Jubileum

Om maar met de deur in huis te vallen: wat hebt u me (en ons) ongelofelijk verrast op de jubileum-zondag na de dienst. Een mooie toespraak, een olijfboom vol kaartjes met goede wensen en een schitterend album met foto’s. Ook de dingen die u persoonlijk kwam zeggen mag ik niet vergeten. Plus nogeens de post en presentjes die thuis werden bezorgd. Ik ben uw heel dankbaar! Oprecht. Mijn grootste dank is voor de Heer. Hij is de olijf die in de donkere tuin werd geperst. Hij brengt de onmisbare olie voort, waarop het licht en de warmte van Gods nieuwe schepping zijn gaan stralen.

Zondagsgasten!

Op 11 otober ’s ochtends gaat ds. Jelke de Jong in de Dorpskerk voor. Een week later op 18 oktober ’s ochtends is ds. G.J. Stougie uit Berkel & Rodenrijs onze gast. U kent hen beiden!
Fijne diensten gewenst!

Cool-doeners

Op 11 oktober ’s avonds is er een jeugddienst. Thema: cool-doeners! Ik combineer dat met de koele kikkers in Egypte die een plaag vormen. (Ex.8: 1-15) Ze duiken overal op! Mozes zegt iets heel geks tegen de Farao. ‘De kikkers zullen kwaken in u, in uw dienaren en in al de Egyptenaren’. Dus iedereen begint te kwaken, zich als een kikker op te blazen en een grote bek opzetten… Je voelt aan je theewater dat dit iets met nu van doen heeft. U kunt tijdens de dienst luisteren naar ‘King’s Youth’.

Gemeenteavond

Het duurt nog wel even, misschien wilt het agenderen!? Op woensdag 4 november namelijk hopen we u als wijkkerkenraad te mogen verwelkomen op een gemeenteavond over de viering van het Heilig Avondmaal. We hebben dan net op zondag 1 november een lopende viering achter de rug. Het was ’t plan tafels en stoelen in de kerk neer te zetten, zodat we allen tegelijk brood en wijn konden delen. Maar corona gooide roet in het eten. Inmiddels hebben we een lopende viering achter de rug waarop positief is gereageerd. De schoonheidsfoutjes proberen we te voorkomen. De komende gemeentavond lichten we de nieuwe orde van dienst liturgie toe en horen we graag van u hoe u deze ervaren heeft.

In Memoriam (1)

Op 21 september heeft de Heer geroepen Cornelia Bijsterveld-Koene. Haar roepnaam: Corrie. Zij is 95 jaar geworden. Zij heeft haar man Bertus, die heel abrupt stierf, 25 jaar overleefd. Het is verwonderlijk zoals zij erin geslaagd is op te krabbelen en de moed erin te houden. ‘De Here is mijn herder, had ze als tekst voor het afscheid uitgekozen, mij ontbreekt niets.’ (Ps.23:2) Ze hield van gezelligheid, was pienter en gek op kinderen. In de omgang met haar eigen kinderen en later kleinkinderen had ze geen enkele last van de grote schuchterheid die haar zo af kon remmen. Dingen waar ze van dacht dat ze te hoog gegrepen waren, ging zij uit de weg. Een groot geluk was de innige band met haar man en ook haar vertrouwen op de Heer. Het viel me op dat alle liederen die zij zelf voor de gedachtenisdienst had uitgezocht over Gods verborgen leiding gingen. In gesprekken met haar merkte je hoe ze vertrouwde op God, rekende met de hulp van Christus. Hoewel ze lichamelijk sterk achteruit ging zijn, heeft zij in de Bieslandhof zoals altijd al op ’t Honk een gezellige tijd gehad. Het leek soms wel alsof ze nu voluit zichzelf durfde zijn.

In Memoriam (2)

Op 26 september heeft de Heer geroepen Thera Joke de Prieëlle Luiten. Haar roepnaam: Thera. Zij is 78 jaar geworden. Zij woonde samen met haar man John aan het Emmapark 107. Met hem is zij 50 jaar innig verbonden geweest. Ze kregen drie kinderen, Ilona, Lennart en Thamar die nadat zij zijn uitgevlogen hun eigen gezin gekregen hebben. Thera was een zorgzame moeder en oma, betrokken, soms wel bezorgd. Haar loopbaan begon ze als medisch laborante, ook politiek actief en in schoolbesturen heeft zij haar aandeel geleverd. Maar haar hartstocht was Israël. Ze heeft haar propadeuse gehaald in het Modern Hebreeuws en in een reeks van jaren daarna heeft zij Ivriet geleerd. In Israël, waar ze maar liefst 25 keer kwam, voelde zij zich gelukkig. Ik dacht soms: zou zij Joodse voorouders hebben gehad? Van haar ouders, -haar vader was dominee in de Oude Kerk van Delft-, kreeg zij liefde voor de gemeente van Jezus Christus mee. Het ouderling zijn en het afleggen van pastoraal bezoek zag zij als een roeping. Ze leefde met ‘haar’ mensen mee. Toen de werkgroep ‘Kerk & Synagoge’ werd opgericht, sloot zij zich daar enthousiast bij aan. We zullen haar missen! In de dankdienst lazen we Openbaring 21: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw’. Wij hopen dat zij nu de vrede mag zien in het Jeruzalem waar zij naar verlangde. Moge haar ziel gebundeld zijn in de bundel des levens!

Met een hartelijke groet,
ds. Treuren.

Gemeentezang voorlopig gestaakt

Gezien de ontwikkelingen in maatschappij en politiek en de nieuwe richtlijn van de PKN heeft de kerkenraad besloten de gemeentezang voorlopig weer te vervangen door voorzangers terwijl de gemeente luistert/meeleest. We hopen met elkaar vreugdevolle diensten te mogen hebben!
Voelt u zich welkom, of u nu naar de Dorpskerk komt of thuis de diensten meebeleeft!

Namens de wijkkerkenraad,
Annette de Deugd

Jarigen

• Dhr. A. Drop wordt op 11 oktober 82 jaar.
• Mevr. A.H.W. Kapteijn wordt op 14 oktober 81 jaar.
• Mevr. M.W. Verhoef – Koolen wordt op 17 oktober 86 jaar.
• Mevr. M.M. van der Spek – van der Spek wordt op 21 oktober 84 jaar.
Alle jarigen van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Van der Wees – van Tilborg zijn op 14 oktober 55 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Datema – Lucas zijn op 15 oktober 50 jaar getrouwd.
Een smaragden en een gouden huwelijk, wat een mooie mijlpalen! Wij wensen u een feestelijke dag.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift ontvangen van €20,00 bestemd voor de livestream in de Dorpskerk.
Dank voor de gift!

Tot slot

Loofhut
Vier muurtjes en een dak van riet
meer is het niet, meer is het niet
Ons huisje is zo gauw gebouwd
wat riet, wat spijkers en wat hout
en dat getimmerd aan elkaar
en kijk daar is de soeka klaar
wat takjes hier, wat bloempjes daar
en kijk dan is ons huisje klaar

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 18 oktober