Wijkberichten t/m 18 september

op zondag, 28 augustus 2022

Opdracht

Op vakantie gaan, terwijl er zulke problemen zijn. Kan dat? Er speelt zich een oorlog af in Europa. Droogte en hongersnood putten de aarde uit. Overal komen vluchtelingen vandaan. Dat wordt steeds erger! U zegt: ieder mens heeft rust nodig. Tijd om weer op adem te komen en inspiratie op te doen. We zijn toch de Messias niet! Toch lees ik nergens over Paulus die tentenmaker was dat hij elk jaar kamperen ging. Hij bleef geconcentreerd.
‘De schepping zucht’, schrijft hij, mens en dier. Ook de planten, de bomen kreunen. De lucht en de zee. Wie hoort dat klagen niet? ’t Is de Geest die ons daar gevoelig voor maakt. Dat we ons als gemeente het lijden aantrekken en iets doen. De wereld proberen wat beter te maken. Dat is een groot ding. Maar de Geest bidt met ‘onuitsprekelijk zuchten’ dat de verlossing komt. Dat is het beste. Iets doen dus in de hoop dat Jezus ons verlossen zal.

Gastvoorgangers

In de ochtenddienst op 4 september is proponent A. Mourik uit Utrecht te gast in de Dorpskerk. Een man aan het begin van zijn loopbaan. Op 11 september in de avonddienst gaat dr. Blenk uit Den Haag voor. Op hoge leeftijd, toch groen en fris, verkondigt hij dat de Here een rots is. In Hem geen onrecht! Dan nog op 18 september in de ochtenddienst ds. C.G. Graafland. In de keren dat hij bij ons voorgaat interpreteert hij de Simson-verhalen.

Nathan, de wijze

Op zondag 11 september de spannende confrontatie van profeet Nathan met koning David. Een adembenemend verhaal. Leest u vooral II Sam. 11-12! Opvallend dat de Here David meteen, -zonder omwegen-, zijn schuld vergeeft. Gaat dat niet een beetje te snel? Tegelijk wordt David bestraft, of moet je dat anders zien? De parallel met Paulus dringt zich op. Ook hij krijgt veel te dragen, juist nadat Christus hem begenadigd heeft. ((Hdl.9:16) In deze dienst vieren we ‘het nachtmaal der genade’. (Ps.23:2 berijmd) Christus deelt zijn genade uit.

Vesper

Op woensdag 14 september 19.00 uur de eerste maandelijkse vesper na de zomervakantie. Liederen, gebeden, stilte. Vaste begeleider Jeroen de Haan. We staan stil bij de wijze waarop David vast, smeekt tot de Here en als hun kindje kort na zijn geboorte sterft Bathseba troost. Het verhaal vertelt met diep mededogen, menselijk. (Zie: II Sam.12:18-25)

met hartelijke groet,
ds. Treuren.


Twintigerskring

Op 21 september gaat de Twintigerskring weer van start. Elke twee weken ontmoet een groep twintigers elkaar in de Dorpskerk. Onder de bezielende leiding van ds. Treuren lezen we een gedeelte uit de Bijbel, waarna we met elkaar proberen te begrijpen wat er staat en wat dat betekent. Afgelopen jaar hebben we op die manier een aantal hoofdstukken uit de eerste brief aan de Korintiërs doorgespit. Het leverde mooie en leerzame gesprekken op. Wil je eens proberen of deze kring ook iets voor jou is? We hopen je te zien op de 21e, om 19.30 uur in de Dorpskerk. De kring duurt ongeveer een uur. Tot dan!

Kees en Willianne van Ginkel

Monumentendagen

In het kader van de landelijke monumentendagen zal de Dorpskerk van Pijnacker op zaterdag 10 september van 12.00 uur tot 17.00 uur geopend zijn. Om 14.00 uur zal de burgemeester van Pijnacker de tentoonstelling “800 jaar kerk in Pijnacker” openen. Annette Theeuwsen-Kardol en Gerrie Hobbelman hebben deze tentoonstelling samengesteld.
Diezelfde middag zal in de Dorpskerk om circa 16.00 uur een orgelconcert worden gegeven door Hans Smaal en Bartjan Geleijnse. Beiden zijn de vaste organisten van de Dorpskerk.
U wordt zowel bij de (opening van de) tentoonstelling als voor het orgelconcert van harte uitgenodigd.

John de Prieëlle

Jarigen

• Dhr. A.W. de Graaf wordt op 7 september 86 jaar.
• Mevr. D.P. van der Meer-van der Elst wordt op 8 september 89 jaar.
• Dhr. G. Veldhuisen wordt op 18 september 87 jaar.
• Mevr. G.J. Letterman-de Bie wordt op 23 september 88 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Snijder-Rip zijn op 7 september 40 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. De Bruijn-Hömberger zijn op 10 september 40 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Den Uijl-Sonneveld zijn op 21 september 55 jaar getrouwd.
Twee robijnen huwelijken en een smaragden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Gaby den Uijl heeft een gift ontvangen van €20,00 bestemd voor het ‘Kerkenwerk’.
• John de Prieëlle heeft een gift van €10,00 ontvangen ten behoeve van de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift ontvangen van €50,00 voor KIA, onder vermelding van: Diaconaat Moldavië.
Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Nieuwe start

Ga maar ontdekken,
jouw eigen avontuur beleven.
De wereld is vol mensen
en vol dieren,
die jou warmte, liefde geven.
Dus ga maar ontdekken,
straal en geniet,
van alles wat het leven
jou biedt.

Anne-marie Overvliet – Visser


In Memoriam

Op 24 augustus heeft de Heer geroepen Jaapje Ripping. (Kwartel 2) Zij is 87 jaar geworden.We verliezen in haar een trouw en meelevend gemeentelid. Ze was een lieve, zorgzame vrouw. Dat vindt denk ik iedereen! Zij was niet iemand die op de voorgrond trad. Toch hield ze van gezelligheid en mensen om haar heen. Ze stond niet op haar strepen, maar ze was bepaald geen doetje. Ze had een hele sterke wil die ze omzette in daden. In haar jeugd en opgroeiende gezin heeft ze keihard gewerkt. Eerst op de boerderij, later in huis en op de tuin. Uiteindelijk is haar huwelijk op een scheiding uitgelopen, een pijnlijk proces en moeilijke stap. In de fase die toen volgde heeft ze er veel plezier in gehad met haar kleinkinderen op te trekken. Niets was haar te veel. Los daarvan fietste ze, zwom ze, wandelde ze, en nog meer! Aangrijpend waren de moeiten van de afgelopen jaren. Steeds meer terrein moest ze inleveren, zowel fysiek als mentaal. Jaapje heeft gestreden met zichzelf en met God. ‘Maar zelfs als ons hart ons aanklaagt: God is groter dan ons hart, Hij weet alles’. (I Joh.3:20) In dat vertrouwen hebben we afscheid van haar genomen. Haar kinderen en hun gezin, haar familie en alle mensen die van haar houden, wens ik de gemeenschap toe met de levende God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

ds. Treuren


In Memoriam

Op 22 augustus is in Christus ontslapen Dorothe Quist-van Dijk. Haar roepnaam: Dora. Zij is 89 jaar geworden. Dat is een onbegrijpelijk hoge leeftijd gezien haar steeds kwetsbare gezondheid. Zeker de laatste maanden in de Bieslandhof waren tobben. Na 66 jr. huwelijk met haar man Adri was het hartverscheurend van elkaar gescheiden te worden. Dora werd geboren in Rotterdam en kon over haar jeugd, de oorlogs- en opbouw jaren levendig vertellen. Ze had een ijzersterk geheugen. En ook veel gevoel voor humor. De schokkende gebeurtenissen uit de eerste fase van haar leven zorgden er voor dat ze het liefst thuis was. Omdat Adri een baan bij de
de Haagse krant ‘het Vaderland’ gevonden had, verhuisden ze naar de hofstad. Dat kon eigenlijk niet. Later wende ze en kreeg ze het zelfs enorm naar haar zin. Dat werd een patroon. Uit het huwelijk werd één dochter geboren, Gerda, er kwamen klein- en achterkleinkinderen met wie zij zich in liefde verbonden voelde. Zorgen remden haar vaak. De dingen van de buitenwereld leken bijna ongefilterd tot haar door te dringen. Maar viel dit van haar af dan was ze een vrolijke, levendige vrouw. Ik wens Adri die voor haar door het vuur gegaan is kracht toe. Moge haar gedachtenis allen die van haar houden tot zegen zijn.

ds. Treuren

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 18 september