Wijkberichten t/m 19 april

op zondag, 29 maart 2020

Verbondenheid

Het is een onzekere tijd. De situatie waarin we leven verandert met de dag. Goed en kwaad, lijden en liefde, egoïsme en altruïsme staan scherp tegenover elkaar. Vertrouwen en angst kunnen zelfs enorm wringen in jezelf.
Eén van de dingen die opvalt, is dat we weer veel sterker verbonden raken met elkaar. We hebben elkaar nodig, zijn op elkaar aangewezen. De saamhorigheid waarop er in ziekenhuizen, in de gezondheids- en ouderenzorg, in de politiek en op allerlei plekken wordt gewerkt, is bijzonder. Ook in onze gemeente is dat het geval.
We houden op afstand van elkaar diensten, in een zo klein mogelijk bezetting. Toch is de intensiteit waarmee we bij het luisteren verbonden zijn groter. De gemeenteapp voorziet in een sterke behoefte. Ik heb me er pas over verwonderd dat er voor iedere week koffiedrinken na de dienst belangstelling is. Ooit zetten we schoorvoetend de stap van één naar twee maal per maand! Onder de hoge druk van deze crisis springen er nog veel meer seinen op groen.

De diensten

De diensten kunt u beluisteren via kerkomroep.nl. Verder hebben Evert Nieuwkoop en Hans van Spronsen zich er enorm voor ingezet om ze te kunnen volgen via livestream op YouTube. Dan hebt u er ook beeld bij. Het is een zegen dat deze mogelijkheden er zijn. Nu gaat er natuurlijk niets boven ‘echt’ bij elkaar komen.
Stil zijn en meebidden doe je mogelijk vanzelf. Maar in je eentje of met zijn tweeën meezingen of met elkaar als gezin zijn we thuis niet gewend. Daar moet je wel wat gêne bij overwinnen. Probeert u toch mee te doen! Door mee te zingen kom je steeds dichter bij de dingen waar je ten diepste uit leeft.
In het verleden werd Jozua 24 vaak bij het trouwen gelezen. Nadat zij het beloofde land hebben verkregen, roept Jozua zijn volk op tot een keuze. Je kunt voor de afgoden kiezen. ‘Maar Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen.’ Deze ingrijpende crisis kan drijven naar Hem die de bron van ons leven is.

Orgelconcert Dorpskerk

Dit is iets leuks. Zoals u pas naar pianomuziek door Albert hebt kunnen luisteren, kunt u op donderdag 2 april van 15.00-15.30 een orgelconcert vanuit de Dorpskerk horen. Jeroen de Haan, organist van de Lutherse gemeente in Woerden speelt. Hans Smaal en ik hebben les van hem. Vorig jaar deed hij, samen met ‘zijn’ predikant mee aan een Lutheravond in de H. Joannes de Dooper.

Palmpasen en Stille week

Op Palmzondag kunt u ds. J. Maasland uit Scheveningen (zien en) horen. Fijn dat hij bij ons te gast wil zijn! Kijkt u voor de berichtgeving over de oecumenische vespers in de stille week bij de algemene berichtgeving.

Witte Donderdag

Een korte dienst die u via kerkomroep.nl en YouTube livestream kunt volgen. We staan stil bij het kosmische teken van de drie uur durende zonsverduistering, wanneer Jezus aan het kruis hangt. (Luc.23: 44) Wat is de betekenis hiervan? Op de achtergrond van deze gebeurtenis speelt de negende slag of ‘aanraking'(!) van de Egyptenaren een rol. Leest u Ex. 10:21-29 en ook Amos 8:9-10! Hans Smaal speelt in deze dienst een bewerking van ‘Laat ons als Jezus’ jongren nooit vergeten’, Gz.364 uit rode Liedboek.

Heilig Avondmaal

We waren van plan op Goede Vrijdag het Avondmaal aan één lange tafel te vieren. Dat gaat dus niet door. De proefopstelling die we in de Dorpskerk neerzetten ten spijt. Toch hopen we wel de maaltijd van de Heer te vieren. Met u allen thuis! Terwijl u de dienst volgt via kerkomroep.nl of Livestream.

Bereid u zich voor door op tafel, naast brood in een eenvoudig glas of stenen beker wijn en/of druivensap in te schenken. Plaats deze op een wit tafelkleed, laken, een grote witte zakdoek, inderdaad liefst iets wits. U kunt van tevoren ook een kaars aansteken, en het licht maken. En zit op stoelen!

Doet dat er dan toe? Ja, zeker! In sprookjes en in Bijbelverhalen zit de koning op zijn en is hij omgeven door zijn dienaren. ‘Zitten’ heeft met gerust-zijn te maken, met vertrouwen. Wij mogen, ondanks alles wat er gebeurt, als Koningskinderen, als dochters en zonen van de levende God, aangezeten zijn in zijn paleis. Uw huis, hoe het er ook uitziet, kan een mystiek paleis zijn!

Nadat ik de inzettingswoorden, -eerst bij het brood, dan over de wijn-, heb uitgesproken, eten we tegelijk van het brood (of de matze) en drinkt u tegelijk van de wijn of druivensap.

Goede Vrijdag

Naast dat we dus het Avondmaal vieren openen we de Schriften. Dit keer bij de instelling van het Pascha, Ex.12: 17-28 en bij I Kor.5: 6-8. De tekst: ‘Want ons Paaslam is geslacht, Christus! Laten wij daarom feestvieren.’ (vs.7) U kunt nog dichterbij de beleving van Goede Vrijdag komen door geen brood maar matzes in huis te halen. Over de betekenis van het niet-gerezen, ongezuurde brood schrijf ik op de website van de Dorpskerk een stukje.

Pasen

Jezus Christus, de Opgestane Heer, dringt door gesloten deuren heen het vertrek binnen waar de discipelen zich bevinden. Hij die de dood heeft overwonnen, breekt ook binnen in hun isolement. (Joh. 20: 19-23) Op een ‘gewone’ Paasochtend zou ik er geen moment aan gedacht hebben dit verschijningsverhaal als uitgangspunt te nemen. Maar nu is alles anders. We komen niet samen in de Dorpskerk maar zijn thuis. Ik hoop dat u in uw eigen ‘vertrek’ de bevrijdende kracht van dit evangelie ervaren zult!
‘In alle dingen opgericht,
door alles heen dringt hemels licht,
De schepping heft het feestlied aan,
want Christus is thans opgestaan.’
(Gz.206:3)

Beloken Pasen

De ochtenddienst op de zondag na Pasen, 19 april, ligt nog te ver in het verschiet om er iets over te schrijven. Per dag leven we eigenlijk al in een nieuwe situatie. Vorige week doet aan als een eeuw geleden.. bij wijze van spreken.
’s Avonds zou er een Taizé-viering in de Dorpskerk zijn. Dat lukt in de gegeven omstandigheden niet. De kloostergemeenschap in Taizé heeft daar zelf een oplossing voor bedacht door het avondgebed dat elke dag om 20.30 uur gehouden wordt te streamen. U kunt via de volgende link deze viering(en) volgen: https://www.taize.fr/en_article27540.html

In quarantaine onderweg naar Pasen

Jan Willem Duijzer heeft me het sprekende motto aangereikt waaronder u bij het ‘nieuws’ op de website van de wijkgemeente Dorpskerk iedere dag een stukje kunt vinden. Ze zijn bedoeld om u een hart onder de riem te steken. Verschillende gemeenteleden hebben ook dagen ‘ingevuld’. Wanneer u inspiratie hebt, schrijf dan iets op en stuur het mij toe. Het is leuk als ook op de website iets van de veelkleurigheid van onze gemeente tot uitdrukking komt. Nu zijn we binnenkort niet meer onderweg naar Pasen maar naar Pinksteren. Hebt u een heel nieuw motto?

Uit het oog, in het hart

Het isolement waarin mensen in zorginstellingen en verpleegtehuizen terecht gekomen zijn, is aangrijpend. Er zijn er die het moeilijk vinden maar kunnen begrijpen, maar soms is dat helemaal niet het geval. De ontreddering kan dan heel groot zijn. Graag wil ik u vragen de gemeenteleden die hier beneden vermeld staan een levensteken te sturen, een kaart of iets anders, en zo van uw betrokkenheid blijk te geven.
De adresgegevens kunt u vinden in Centraal Contact.

Buiten Pijnacker:
Nico de Lange
Dhr. A. Drop
Wilma Rensen
Mw. C. de Hoog-van Vliet
Mw. M.E. Bijsterveld-Veldwisch

In Veenhage, Nootdorp
Dhr. H. van Wamelen
Mw. L. van der Wees-van Tilborg

In de Bieslandhof, Delft
Erna Kruidenier
Mw. C. Bijsterveld-Koene
Dhr. L. de Hoog

In gebouw Kwartel, Pijnacker
Dhr. C. Harteveld
Dhr. N.J. Notenboom

In gebouw Patrijs, Pijnacker
Mw. G.J. de Vroed

Tot slot

Vanuit zijn cel, die mogelijk een dodencel (Fil. 2:17) is, schrijft Paulus, een brief die doortrokken is van de vreugde. Hij weet de mensen met wie hij zich verbonden voelt, zijn gemeente heel dichtbij. Maar het belangrijkste wat hij zegt, doet hij met de woorden die in zijn tijd een lied vormden:
‘Verheugt u in de Heer, altijd;
Nog eens zal ik zeggen: verheugt u!
Laat uw vriendelijkheid bekend worden
aan alle mensen.
De Heer is nabij.’
(Fil.4:4-5)

Mede namens Miranda, Ilja en Sacha gezegende Paasdagen gewenst!
ds. Treuren.

P.s.: Vragen over de gemeente-app kunt u stellen aan Arne Swank (3697721) en Lonneke de Graaf 06-23843730.

Jarigen

• Mevr. M. Weerheim – Rodenburg wordt op 7 april 85 jaar.
• Dhr. C.J. Bouwer wordt op 12 april ook 85 jaar.
• Dhr. J. Valkenburg wordt op 12 april 82 jaar.
• Mevr. A. Lindenburg – den Dulk wordt op 13 april 81 jaar.
• Dhr. H.P. Drop wordt op 15 april eveneens 81 jaar.
• Dhr. J.J. van Baarle wordt op 16 april 85 jaar.
• Mevr. P.C. Helder – van der Elst wordt op 17 april 83 jaar.
• Dhr. A. Millenaar wordt op 19 april 90 jaar.
• Mevr. M. Valkenburg – van Dam wordt op 23 april 80 jaar.
• Mevr. M.N. van Wamelen – van Reeuwijk wordt op 23 april 82 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Het zal een bijzondere verjaardag worden in deze Corona-periode. Wie weet bewandelen uw familie en vrienden andere wegen om u te kunnen feliciteren zoals een kaartje, bellen of even contact voor het raam indien mogelijk.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. De Roos – van Baarle zijn op 18 april 40 jaar getrouwd.
Een robijnen huwelijk! Van harte gefeliciteerd, wij wensen u een gezellige dag samen. En wie weet ontvangt u nu extra veel kaartjes en/of telefoontjes deze dag.

Tot slot

Elk geluk is meegenomen
voorspoed treft niet iedereen
Wie gezond is heeft omtelbaar dromen
wie ziek is vaak maar één.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 19 april