Wijkberichten t/m 19 december

op zaterdag, 27 november 2021

Op zondag 21 november werden de namen genoemd van wie in het afgelopen jaar door zijn de Heer zijn geroepen. 

In de ark

Een stortvloed aan informatie, een regen van zorgwekkend nieuws, buitelt iedere dag over je heen. Het is soms overweldigend. Je kunt erin verdrinken. In die zondvloed mogen we gelukkig schuilen in de ark. ’t Woordje ‘ark’ betekent in het Hebreeuws ook ‘woord’. In die ark je intrek nemen, dat helpt. Daarin ben je veilig. De ark heeft geen zeil, geen motor. Nee, de Heer tilt je op over de wateren en stuurt je leven de kant van de hoop op.

Doopdienst

Op zondag 28 november wordt de Doop bediend aan Lars Michaël Willem Sommer, zoon van Bernd Sommer en Lydia Dijkshoorn. Een feestelijk begin van de Advent. We staan stil bij de engel die bij het reukaltaar van de Tempel verschijnt en de geboorte van Johannes aankondigt. Kinderen tekenen engelen vaak met grote vleugels op hun rug. Terecht! ’t Woordje ‘vleugel’ betekent ook ‘hoek’. De hulp, onze redding komt uit onverwachte hoek, waar je niet mee rekent en niet zoekt. (Luc.1:5-25) In de dienst ’s avonds gaat ds. D. Verboom jr. uit Leiden voor, u welbekend.

Gods pakjesavond

Op zondag 5 december is de dag van Sint Nicolaas. Eigenlijk is het zijn sterfdatum. Toch wordt juist deze gevierd, zoals bij alle dagen die naar een heilige genoemd zijn. Waarom? Omdat sterven de geboorte is tot een nieuw leven. Zoals in de hele Bijbel heen begint deze dag de avond tevoren. Dat is bij Kerst ook zo. Het eigenlijke gebeurt in de Kerstnacht. De nieuwe dag begint op het moment dat de eerste ster aan de hemel staat. In de Kerstnacht onhult de engel wie Gods grote gave is.

We richten ons in de dienst op Maria. In het bijzonder op de oneindig herhaalde woorden die Elisabeth tot haar spreekt. Luid roept ze: ‘Gezegend zijt onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot.’ (Luc.1:42)

Vesper

Woensdag 8 december. Een kort avondgebed om 19.00 uur. In het middelpunt van de aandacht Johannes de Doper. Op vragen van een groep priesters en levieten uit Jeruzalem antwoordt hij: ‘Ik ben de Christus niet’. Wij zijn het evenmin. Hoe kun je dan toch grote betekenis zijn? Waar ontleent Johannes zijn zelfvertrouwen aan?

Festival of Carols and Lessons

Vorig jaar gingen de Twintigers ervoor, dit keer de zanggroep geleid door Jeroen de Haan. Ik heb het over de prachtige liederen, -deels meerstemmig gezongen-, de lezingen en gebeden die dit van oorsprong Engelse ‘event’ zijn inhoud geven. U komt hoop ik ook meezingen?! Dat is nadrukkelijk de bedoeling. Vorig jaar stak corona daar een stokje voor. Ik hoop dat u zondag 12 december ’s avonds in de Dorpskerk meedoet en meewerkt aan elkaars vreugde.

‘Wij staan aan de kribbe, aanschouwen de bron,
de oorsprong der schepping, de opgaande zon,
dit leven zal stralen, door de hemel bemind.
Wij groeten de liefde, gevat in dit kind.’

Gaudete

‘Verblijdt u’, luidt de Doopnaam van de derde Adventszondag, dit jaar 19 december. Voorganger in de ochtenddienst is ds. C.A. Schoonenberg-Lems uit Pijnacker, Carla dus. De Adventsweken met de Kerst zijn voor veel kerkgangers de mooiste van het jaar. Dat komt doordat het om licht, hoop en blijdschap gaat in een tijd die altijd weer donker, gespannen en onzeker is.
De Veertigdagentijd en Pasen zijn ook vol schoonheid. Het kind dat in de kribbe geboren wordt, hangt in het donker aan het kruis. Maar zijn Vader maakt alles licht en nieuw. Om dat in te kunnen zien, moet je oog door God worden geopend. Op het lichtjesfeest van Kerst zijn we bijna van nature al aangelegd.

met hartelijke groet,
ds. Treuren.

Jarigen

• Mevr. A. van der Salm – den Hengst wordt op 2 december 85 jaar.
• Mevr. M.B. Klompé – van Loo wordt op 3 december 81 jaar.
• Mevr. J.G. Springvloed – Broer wordt op 13 december 88 jaar.
• Mevr. L. de Ruiter – Verbaan wordt op 16 december 80 jaar.
Jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift van €50,- ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €10,- ontvangen voor de livestream in de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €10,- ontvangen voor de Zending.
• Arne Swank heeft een gift van €10,- ontvangen voor het Bloemenfonds van de Dorpskerk.
• Pita Huisman heeft een gift van €10,- ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €40,- ontvangen voor de geluidsversterking en livestream in de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €20,- ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
Alle gevers, hartelijk dank voor uw giften!

Het Licht

Het is beter
een lichtje aan te steken
dan de duisternis te verwensen

Keer je naar het Licht
als het donker is
keer je naar het Licht

Anne-marie Overvliet

 

Vacatures

In januari kiest de Wijkkerkenraad altijd een nieuwe voorzitter. De afgelopen jaren heb ik de rol van voorzitter vervuld maar per 1 januari zal ik na ruim 2 termijnen niet beschikbaar zijn. Daarom is de kerkenraad blij dat er zicht is op continuïteit in het voorzitterschap van de kerkenraad nu John de Prieëlle bereid is het voor een half jaar waar te nemen en Hans van Spronsen het stokje daarna hoopt over te nemen voor langere tijd. Te zijnertijd zal Hans worden bevestigd als ouderling. We zijn dankbaar voor hun toezeggingen!

Nu Eline Boerma van de post jeugdouderling is doorgeschoven naar de post scriba, is er een nieuwe jeugdouderling nodig. Ook is er een nieuwe ouderling nodig voor pastoraal werk. Daarnaast hebben de diakenen versterking nodig met één ambtsdrager. En gezien de grote hoeveelheid werk die er in 2022 ligt ten aanzien van het beheer zijn er ook bij de kerkrentmeester nog één paar extra hoofd en handen nodig. Denkt u erover na of u/jij zelf iets kunt betekenen, of laat het ons weten als u kandidaten weet! We zijn graag bereid toelichting te geven met betrekking tot de taken die er liggen. Meld u zich bij de scriba (zie gegevens in de kolom naast dit wijkbericht) of een van de andere kerkenraadsleden.

Ten slotte, de Algemene Kerkenraad is op zoek naar een notulist die 6 maal per jaar de vergadering wil verslaan en daarin de scriba, Ard de Graaf, wil ontlasten. Een mooie klus voor iemand die wel vaardig is met verslagen maken en bovendien een plek waar je ook meer meekrijgt over de dingen die er in de verschillende wijkgemeenten en wijkgemeente-overstijgend spelen.

Coronamaatregelen

De kerkenraad heeft besloten om gezien de huidige situatie weer terug te vallen op de 1,5m afstand-richtlijn die tot voor kort gold. Tussen twee banken is er steeds weer eentje dicht, en u wordt gevraagd de looprichtingen die met pijlen op de vloer staan aangegeven te volgen en bij de juiste uitgangen de kerk na afloop van de dienst te verlaten. Verder blijven we zolang het niet regent of sneeuwt voorlopig buiten koffiedrinken want dit voorziet in een behoefte om elkaar nog even te kunnen spreken.

Annette de Deugd

 

Kerstmarkt zaterdag 11 december

Na een jaar afwezigheid van onze jaarlijkse kerstmarkt is het de Activiteiten Groep Centrum toch gelukt om dit jaar de markt door te kunnen laten gaan. Wel is de markt nog maar 1 dag in plaats van de 2 dagen die we gewend waren. Dat betekent dus dat u zeker moet komen, want de kerstmarkt in de Dorpskerk is vermaard om de mooie en kwalitatief goede kerststukjes. En weg is weg en op is op. Er wordt nog gekeken of het mogelijk is om de stukjes ook bij de begraafplaats te verkopen.
Verder kunt u op de kerstmarkt al uw vertrouwde kerstinkopen doen, zie de poster hieronder.

Er is gezorgd voor een coronaveilige omgeving, zodat ook dat u niet in de weg hoeft te staan om te komen.
En we blikken dan ook vast vooruit naar oud-en-nieuw: de oliebollen kunt u vast reserveren!

Dus we kunnen alleen nog maar zeggen: kom helemaal in de kerststemming op zaterdag 11 december van 10.00 uur tot 15.00 uur in de Dorpskerk!

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 19 december