Wijkberichten t/m 19 januari

op zaterdag, 04 januari 2020

Appel

‘Zelfs al zou ik weten dat de wereld morgen in stukken uiteenvalt, ik zou toch mijn appelboom planten.’ Dat is een beroemde uitspraak die op naam van Luther staat. Ze betekent iets als ‘ik blijf hoe dan ook op mijn post, mijn opdracht vervul ik tot op het laatste moment’. Dat is een goeie om het nieuwe jaar mee te beginnen. Maar misschien steekt er nog meer in.

Met de appel is er iets aan de hand. Het vruchtbeginsel is er al voor het blad. Denk aan de Betuwe met zijn prachtig bloeiende bomen. In het boek Hooglied staat: ‘Onder de appelboom heb ik u verwekt.’ (Hgl.7:2) Er staat niet onder ‘de eik’, ‘de beuk’ of welke boom dan ook. Nee, ‘ungeschützt’! In de hoop dat de Heer leeft en bescherming geven zal, durft de dichter aan een kind denken.

De Israëlische premier Rabin, bepaald niet naïef, zei ooit: ‘We kunnen ons de luxe van het pessimisme niet permitteren’. Hoop heb je nodig om niet verlamd te raken, om tot iets te komen. Samen met geloof en liefde is de hoop één van de grootste gaven die de Heilige Geest geeft.

‘Snoep verstandig, eet een appel’. Inderdaad, denk u bij elke appel die u eet aan de hoop, aan wat God door en in u werken wil.   

Rond de diensten

Op zondag 12 januari gaat dr. John van Eck bij ons voor uit Lexmond. Ik ken hem uit de mensa, het studentenrestaurant in Utrecht waar we nogal eens aten. Vla, met water aangelengd, halfgare aardappels e.d.. Hij was toen student in theologie, nadat hij in de klassieke talen was gepromoveerd. Zijn hele beroepsleven is hij in touw geweest als legerpredikant, tussen militairen dus. Hij heeft verder boeken en paar prachtige Bijbelcommentaren geschreven. Na zijn emeritaat (al vroeg) deed hij het conservatorium. Hij schrijft nu a-tonale muziek en met het oog op de zondag preken. Ik hoop dat u met plezier en tot eer van God de dienst zult beleven!

Op zondag 19 januari ’s ochtends is ds. A. de Gooijer uit Berkel & Rodenrijs bij ons te gast. Ook van hem kunt u een praktische en gedegen preek verwachten. Hij is iemand die eerst een stapje opzij zet om goed na te denken over iets en dan kòmt met zijn verhaal. Het stukje over de jeugddienst dat nu volgt heeft Marnix Wakker, één van de beide jeugdouderlingen geschreven.

Jeugddienst  

De avonddienst op 12 januari is een jeugddienst met dominee Dirk van Duijvenbode. Het belooft een bijzondere dienst te worden met thema ‘Geniet jij wel?!’ We lezen een stukje uit Hooglied waaruit waardevolle tips voor jouw leven te halen zijn. Je zult er in het dagelijks leven baat bij hebben! We zingen diverse liederen uit de opwekkingsbundel en andere liedbundels. Wouter Vernhout speelt piano en Peter Verhoeks speelt orgel. Mis het niet!

Marnix Wakker

Taizé-viering

Een stilte doortrekt het hele samenzijn. Maar steeds drukker, vooral met tieners en twintigers  wordt het wel. Dat is fijn! In de viering op 19 januari ’s avonds staat Maria in het middelpunt. In Bethlehem’s stal is het, als de herders daar komen, één en al verbazing en opwinding. Daar begint het geloof mee. Maar Maria doordenkt alles in  détail. Ze stuitert niet, maar probeert zich wat er gezegd wordt en gebeurd is innerlijk eigen te maken. Dat is ook het doel van deze viering! De stilte, gebeden en liederen nodigen daartoe uit. Caroline Fuller zal solo ‘Ken je mij’ van Trijntje Oosterhuis (zie Youtube) zingen.

Giften

Via Lyda Hofman kwam er € 40,- binnen voor de diakonie en € 20,- voor het orgel. De gevers: veel dank!

Agenda

Do. 9 jan.:    Dertigers bij de fam. Wakker, Faunalaan 22 
Vr. 10 jan.:   Catechisatie 12-15 jaar om 17.00 uur
Vr. 10 jan.:   Midwintersoos, van 17.45-18.15 uur inloop 
Ma. 13 jan.: Ziekenbezoekgroep om 13.15 uur
Ma. 13 jan.: Wijkkerkenraad Dorpskerk om 20.00 uur
Wo. 15 jan.: Morgenlichtkring om 10.15 uur
Do. 16 jan.:  Young&Holy om 20.30 uur in ’t Rooie Keldertje
Vr. 17 jan.:   Catechisatie 12-15 jr. om 17.00 uur
Wo. 22 jan.: Twintigers om 19.30 uur

Koets

Zijn huis was een herberg. Van heinde en ver kwamen zoekers naar hem toe. Naar de pastorie die Joh. Christoph Blumhardt bewoonde in Bad Boll. Wat zij zochten: rust, een goed woord, genezing. Er gebeurden ook wonderen. Een logé die een paar weken daar verbleef, viel het op dat er in het koetshuis steeds een rijtuig gereed gehouden werd. Klaar om te vertrekken. De paarden werden voortdurend ververst. Alleen was er niemand die uitreed. ‘Waarom is dat zo? Wat heeft dat voor zin?’ De bezoeker stond perplex door Blumhardt’s reactie. Hij zei: ‘Breekt het Rijk van God ergens aan, dan rijd ik er meteen naartoe’.

Wat naïef! U begrijpt dat die koets nooit is gebruikt. Wat een verspilling van geld en energie. Nee, die koets staat voor de hoop. De hoop waarvan Paulus schrijft ‘dat ze niet bedriegt’. (Rom. 5:4) Zonder die koets had Blumhardt zijn zegenrijk werk niet kunnen doen. Hoop is geen luxe, hoop is noodzakelijk. Ik besluit dit wijkberichtje met een oproep: zorg dat de koets van uw hoop ook klaar staat!

ds. Treuren

Voorbeden

Tijdens iedere kerkdienst worden er voorbeden gedaan. Meestal worden deze door de voorganger zelf geformuleerd maar het is heel mooi als ook gemeenteleden (of anderen) een onderwerp of persoon voordragen voor de voorbeden of dat er vanuit de gemeente een dankgebed wordt gevraagd.

Bij de ingang van de kerk op de tafel zal een voorbedendoosje worden geplaatst. Elke zondag zal het klaarstaan, met witte schrijfkaarten ernaast, waarop een ieder voorbeden mag schrijven. U kunt ook een kaart van thuis meenemen, waarop u de voorbeden al heeft geschreven en in de voorbedendoos in de kerk doen, voordat de kerkdienst begint. Het is van belang dat u wel rekening houdt met de wensen van de persoon in kwestie. 

Het doosje zal door de diaken van dienst in de kerk worden meegenomen en op de liturgietafel geplaatst. De predikant zal dan de voorbeden opnemen in het gebed die zondag. Op de tweede zondag in het nieuwe jaar, 12 januari 2020, hopen wij dit voorbedendoosje in onze gemeente te gaan gebruiken.

Olga Elferink

Actie Kerkbalans: Geef om uw kerk

Vindt u het belangrijk dat we als Dorpskerk kerkdiensten en andere activiteiten blijven organiseren? Uw antwoord is vast: “ja!”. Voor al dat werk is echter veel geld nodig. Helaas is er in onze gemeente sprake van teruglopende inkomsten; vooral de rente-inkomsten van de kerk zijn de laatste jaren sterk afgenomen. Wij verwachten dat er de komende jaren extra in de Dorpskerk geïnvesteerd moet worden, onder meer op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en gebruiksgemak. Uw bijdrage is daarom extra hard nodig. Kunnen we (weer) op u rekenen? Uw steun en betrokkenheid zijn belangrijk. Samen kunnen we de lofzang gaande houden in onze mooie kerk. Samen kunnen we van betekenis zijn voor elkaar en de mensen om ons heen.

De actie Kerkbalans is van 18 januari tot 1 februari. In de week van 20 tot 25 januari worden de enveloppen bezorgd. In de week daarna worden ze opgehaald of kunt u ze zelf retourneren. Een indicatie voor uw bijdrage is 1 tot 2% van uw netto inkomen. Geef wat u missen kunt!

Wim Millenaar, John Blom, Kees Weerheim, Jan Willem Duijzer

Jarigen

  • Dhr. C. Lindenburg wordt op 12 januari 85 jaar.
  • Mevr. C. van Wijk – Zegwaard wordt op 14 januari 89 jaar.
  • Dhr. M. van Schie wordt op 16 januari 85 jaar.
  • Mevr. M.M. Hofman – Hazeu wordt op 17 januari 86 jaar.
  • Mevr. E. Klomp – van der Velden wordt op 21 januari 83 jaar.
  • Mevr. J. van Lint – van Walsum wordt op 22 januari 83 jaar.
  • Dhr. A. Nowe wordt op 25 januari 93 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een feestelijke dag.

Huwelijksjubileum 

Dhr. en mevr. C. Weerheim – J. Rodenburg zijn op 23 januari 40 jaar getrouwd.

Een robijnen huwelijk, van harte gefeliciteerd! Een mooie dag gewenst met allen die deze dag met u meevieren.

Giften

Ds. Treuren heeft een gift van €10,- ontvangen voor het orgelfonds van de Dorpskerk, tevens heeft hij een bedrag van €20,- ontvangen welke ook bestemd is voor het orgelfonds.

Tot slot

Ik wens u een jaar vol vreugde en zonneschijn,
een jaar waarin verdriet en zorgen twee vreemden zijn.
Een jaar waarin vrienden komen en nooit gaan
en waarin geen plaats is voor een grote traan!
Ik wens u een mooi en gelukkig 2020 toe.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 19 januari