Wijkberichten t/m 19 juni

op donderdag, 02 juni 2022

Megillah Ruth (de boekrol Ruth)

Op het oecumenisch leesrooster staat het boekje Ruth vermeld voor de weken rond Pinksteren. Dit gaat terug op het gebruik in de synagoge. Het Bijbelse Pinksteren, ook wel Wekenfeest genoemd, is een dankfeest voor de gersteoogst. In de Tempel werden twee gerstebroden aan de Here aangeboden. In het boekje Ruth staat dat Naomi en zij ‘in het begin van de gersteoogst’ in Bethlehem aankwamen. Pinksteren is ook het feest van de eerste vruchten. Deze werden in een mand aan de priester overhandigd om ze in de Tempel ‘voor de Here neer te zetten’. Leest u de instructie uit Deut.26:1-11, feestelijk! Nu zou je kunnen zeggen dat Ruth ook een eerstelingsgave is. Zij behoort tot de eerstelingen uit de goyim, de volkerenwereld, die door de Geest tot het geloof in de God van Israël komen. Zoals u weet stamt de Messias Jezus via David af van deze niet-Joodse Ruth. Redenen te over dus om ons met dit idyllische boekje bezig te houden.

Pinksteren

Bij toeval komt Ruth op het veld van Boaz terecht om aren te lezen achter de maaiers. ‘Als je graan oogst, laat je misschien een deel van het koren per ongeluk liggen. Dan mag je niet teruggaan om het op te halen. Je moet het laten liggen voor vreemdelingen, voor weduwen en voor kinderen zonder vader’. (Deut.24:19) Ruth was zo’n vreemdeling en weduwe, waar de Here in de Torah voor opkomt. Boaz ziet haar bezig en hoort van zijn knechten dat ze onafgebroken werkt. Ze mag zich op zijn akker bij de vrouwen voegen die voor hem werken, maar zijn knechten moeten hun handen thuishouden. Dan volgt de tekst waar ik deze Pinksteren over wil preken: ‘En krijg je dorst, ga dan naar de vaten en drink van wat de jongens zullen scheppen’. (Ruth 2:9) U zult hopelijk ontdekken, ‘zielsbevindelijk’, dat het volle heil van Jezus Christus in deze uitnodiging resoneert. (Vgl. Joh.7:37-39) Aan de dienst werken Albert Theeuwsen, piano, Hans Smaal, orgel en Alexander Muilwijk, trompet en bugel mee.

Leeglopen of overvloeien

Dat brengt me op een stukje uit het magazine van de Protestantse Theologische Universiteit van Bernard van Clairvaux (1090-1153). Knip het uit en hang het op in de keuken. ’t Is goed om jezelf iedere dag te binnen te brengen:
Wees verstandig en maak jezelf tot een waterbekken en niet tot een afvloeiingskanaal. Kijk eens naar een afwateringskanaal. Het loost het water onmiddellijk zodra het water binnenkomt. Bij een waterbekken is dat anders. Een waterbekken wacht tot het geheel vol is. Dan pas begin het over te lopen. Een waterbekken deelt uit van eigen volheid terwijl het zelf gevuld blijft.. Liefde stroomt over. Je laten leeglopen is niet wat de liefde vraagt. Voor wie kun je goed zijn als je voor jezelf slecht bent? Zie naar de bron van het leven. Vul eerst jezelf zoveel dat je overvloeit naar anderen. Dan zal ik graag genieten van jouw overvloed.
Vesper
Op woensdag 12 juni de voorlopig laatste vesper, bij het begin van het nieuwe seizoen in september pakken we de draad weer op. Het draait dit keer om de belofte van Jezus: ‘De Trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen wat Ik u gezegd heb.’ (Joh.14:26) We zullen van de Trooster zingen en om de Trooster bidden, maar wat doet Hij? Kort vertel ik daar iets over. M.m.v. Jeroen de Haan enkele deelnemers aan de cantorij. Om 19.00 uur.

Gezamenlijke dienst

‘Baad je, wrijf je in met olie, kleed je aan en ga naar de dorsvloer, raadt Naomi haar aan. ‘Ga stilletjes aan zijn voeteneind liggen. Hij zal je vertellen wat je moet doen’. Ruth doet wat Naomi zegt. Wanneer Boaz midden in nacht opschrikt en vraagt wie zij is, zegt ze: ‘Spreid je vleugel uit over je slavin, want jij bent een losser.’ (Ruth 2:9)
Ruth begeeft zich in een kwetsbare positie. Wat wil ze precies? Ze zendt tegenstrijdige signalen uit. En wat zal Boaz doen? Machtig, ouder. Niemand die hem iets maken kan als hij op Ruth’s avances ingaat.
In de gezamenlijke dienst van de vier wijkgemeenten op 12 juni in de Dorpskerk gaat het over ‘daten’, of ruimer: de spanning van sexueel verlangen en liefdevolle integriteit. Iets waar de Bijbel in het ‘Me Too-tijdperk wel iets in kan vertellen. Met medewerking van ds. Jelke de Jong, ds. Carla Schoonenberg, ds. Robert Stigter en ds. Marinus Treuren.
U kunt de dienst gelukkig weer fysiek bijwonen. Daar nodigen we u dan ook van harte toe uit. Er is Kindernevendienst en Tienerkerk en er wordt crêche gehouden. Organist in deze dienst is Klaas Doornbos. Last but not least, na afloop van de dienst kunt u elkaar bij koffie, thee, limonade & iets lekkers ontmoeten.

Avonddienst

Op de Morgenlichtkring en Young&Holy ging het pas over Psalm 56. Een Psalm die vertrouwen ademt. Niet als een vanzelfsprekendheid. De Joodse traditie vertelt sterke staaltjes en sappige dingen over David die dit lied ingegeven is in een situatie dat hij zich als een krankzinnige moest gedragen. Met name omdat er in onze samenleving een vertrouwenscrisis heerst die echt alles aantast, is deze Psalm actueel. Op zondag 12 juni ’s avonds verdiepen we ons hierin. Ook vieren we het Heilig Avondmaal, staande in de kring.

Dienst met Cantorij

Op zondag 19 juni een dienst met medewerking van de Cantorij in een verder ‘gewone’ ochtenddienst. Ik hoop dat u samen met de deelnemers, dirigent en organist, buitengewoon veel plezier aan het zingen zult beleven. ‘Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer, schrijft Paulus, en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus’. (Ef. 5:20)
We lezen nog één keer uit het boekje Ruth, dit keer het laatste hoofdstuk. In een verhaal waarin er het nodige valt uit te leggen, krijgt Boaz het recht Ruth te ‘lossen’. Wat is dat? En wat heeft dit ‘verlossing’ te maken? Wat de draagwijdte van wat Boaz en ook Ruth doen, wordt pas op het allerlaatst, in het geslachtsregister duidelijk. Zo is dat ook met ons leven. Pas op het laatst, als Jezus Christus verschijnt, ontdekken we wat ons bestaan betekent. ‘Ons leven is verborgen met Christus in God’, zegt Paulus terecht. (Kol. 3:3) Wat staat ons dan nu te doen?

Agenda

Vr. 3 juni: Kerk&Synagoge om 15.00 uur
Wo. 8 juni: Consistorie om 20.00 uur
Di. 14 juni: Hosea om 20.00 uur
Wo. 15 juni: Morgenlichtkring om 10.15 uur
Zo. 19 juni: Orgelconcert Jeroen de Haan om 15.00 uur
Za. 25 juni: Tienerkerk-uitje, meer informatie volgt

Groet

‘De God nu der hope vervulle u met louter vreugde en vrede in uw geloof, om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht des Heiligen Geestes’. (Rom. 15:13)

ds. Treuren.

Jarigen

• Mevr. C.B. van Wijk-Hofman wordt op 2 juni 90 jaar.
• Mevr. A.C. Winterman-Dekker wordt op 2 juni 82 jaar.
• Dhr. J.H. Deegenaars wordt op 9 juni 84 jaar.
• Mevr. N. de Lange-Harteveld wordt op 11 juni 92 jaar.
• Dhr. P. Drop wordt op 15 juni 80 jaar.
• Mevr. D.C.T. Andriessen-Keulemans wordt op 18 juni 82 jaar.
• Mevr. M. Verweij-Douma wordt op 19 juni 89 jaar.
• Dhr. W. den Haring (Rotterdam), wordt op 19 juni 91 jaar.
• Dhr. A.C. Schilperoort wordt op 24 juni 83 jaar.
• Mevr. A.A.M. Sonneveld-van den Berg wordt eveneens op 24 juni 80 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige verjaardag.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Helder-van Buijtene zijn op 23 juni 40 jaar getrouwd.
Een robijnen huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Pita Huisman heeft een gift van €10,00 ontvangen, bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Pinksteren

U geeft mij
handen om te doen
‘n hart om te openen
ogen om te kijken
oren om te horen
voeten om te staan.

Om een ander
te geven
te dienen
te zien
te luist’ren
om in Uw spoor te gaan.

U schiet mij te hulp
met uw Geest

ik ben niet alleen
duizendmaal dank
oh Heer, voor het Pinksterfeest.

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 19 juni