Wijkberichten t/m 19 september

op zondag, 05 september 2021
Qui Vive

Op zaterdagmiddag 4 september het jaarlijkse concert van het uit zo’n 50 musici bestaande koor en orkest Qui Vive. In de zomer wordt er in Frankrijk een week gerepeteerd en gemusiceerd. Nadat natuurlijk thuis het nodige huiswerk is verricht. Vervolgens wordt er in Pijnacker en in Breda een concert gegeven onder leiding van Ad van Unen. Het is inspirerend naar deze levende muziek te luisteren. Laat u zich de gelegenheid niet ontgaan! Het concert is gratis. Op het programma, -‘Atma’=levensadem, bezielende geest-, staat muziek van Vivaldi, Sweelink, Tavener en Part en anderen. De toegang is op basis van een coronatoegangsbewijs.

In de gehoorzaal van Tyrannus

Meteen na de vakantie ben ik begonnen met een korte serie preken over wat Lucas vertelt over Paulus’ werkzaamheid in Efeze. Hij rapporteert daar uitvoerig over. Het is het onbetwist hoogtepunt van zijn apostelschap. Bijna drie jaar heeft Paulus in Efeze gewerkt, ongekend lang. Op zondag 5 september vervolgen we het spoor bij Hdl.19: 1-12. In ‘Tyrannus’ disputeert Paulus alsof hij een filosoof is, ‘zodat alle inwoners van Asia het woord van de Heer hoorden’. Apart is dat de zweetdoeken en schorten die Paulus droeg naar zieken worden gebracht. Die acuut genezen! Is dat een staaltje van legendevoming of is ons wereldbeeld te beperkt? Tijdens de dienst maken drie tieners de overstap naar de Tienerkerk. U krijgt daar iets van mee!
In de avonddienst gaat dr. C. Blenk voor uit Den Haag. U kunt van hem een doorwrochte preek verwachten.

Avondgebed

Op woensdag 8 september een avondgebed dat u in de Dorpskerk kunt meebeleven. De organist is ook dit keer Jeroen de Haan. Over Lucas 11: 1-11 dat we lezen wil ik iets met u delen. In NBG’51 staat: ‘om zijn onbeschaamdheid zal hij de broden niet weigeren’. In de NBV staat: ‘hij zal opstaan, omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen’. De aardigheid is dat deze tekst een heel andere kant op wil dan je geneigd bent te denken.

Triomf over de magie

Een bizar verhaal, Handelingen 19: 13-20. Een groepje Joodse exorcisten waagt het in de naam van Jezus en Paulus boze geesten uit te drijven. Eén van onreine geesten vraagt: ‘Jezus ken ik wel en ik weet wie Paulus is, maar wie zijn jullie eigenlijk?’ Vervolgens worden ze besprongen en overmeesterd. Naakt en gewond kiezen we een veilig heenkomen. Meer hierover hoort u op zondag 12 september. Wat ik hoop is dit verhaal dichterbij u te brengen. Verder vieren we het Heilig Avondmaal. Bij uitstek iets waar onreine geesten een hekel aan hebben.

Artemis

In de ochtenddienst op zondag 19 september gaat ds. A.C. Verweij uit ’s Gravenzande bij ons voor. Fijn dat hij bij ons te gast is.
In de avonddienst het oproer dat in Efeze uitbreekt. U vindt dat in Handelingen 19:23-40. Een verhaal met groteske en grappige détails. Demetrius, aanvoerder van het gilde van zilversmeden, ziet zich doordat Paulus de naam van Jezus verkondigt in zijn broodwinning bedreigd. Hij fabriceert zilveren Artemistempeltjes die de pelgrims die de tempel van de grote Artemis bezoeken kopen als souvenir. Het evangelie legt een tijdbom onder deze nering. Demetrius gaat nog verder. Hij pookt de bevolking van Efeze op. ‘Het heiligdom van Artemis zal aan de verachting worden prijs gegeven en haar majesteit wordt aangetast’. Demetrius voelt goed aan dat niet elk verdienmodel zich verdraagt met de boodschap van Christus.

Open Monumentendag

Op zowel 12 en 13 september is het monumentendag. Tal van gebouwen die ons cultureel erfgoed uitmaken zijn die dagen open. Een mooie gelegenheid om iets te bezichtigen. Ook de Dorpskerk doet aan deze dagen mee. Niet alleen doordat de kerk van 10 tot 17 uur geopend is. Nee, u kunt op zaterdag om 11 en om 13 uur (gidsen Annette Theeuwsen en John de Prieëlle) mee doen met een rondleiding waarbij u aan het eind de toren kunt beklimmen.
Daarnaast is er op zaterdag en zondag beiden om 15.00 uur een orgelconcert van een kleine driekwartier door Bartjan Geleijnse, Hans Smaal en ondergetekende.


In Memoriam

Op 25 augustus heeft de Heer geroepen Johanna van Lint-van Walsum, -haar roepnaam: Anneke. Zij is 84 jaar geworden. We verliezen in haar een toegewijd en trouw gemeentelid. Ten tijde van ds. Houwert en ds. Hoogstraten was zij scriba van de kerkenraad. Een tijdlang was haar echtgenoot actief als koster-beheerder van de Acker. In die periode werkte ze actief mee. Ook was zij jarenlang voorzitter van de Activiteitengroep Noord. Ze was pienter en pittig. Recht door zee en streng voor zichzelf en anderen. Ze had een buitengewoon temperamentvol karakter. Er brandde een vuur in haar waaraan haar omgeving zich kon warmen, maar dat haar ook kwetsbaar maakte. Over dingen praatte ze graag, over zichzelf was ze terughoudend. De coronatijd vond ze eenzaam, ze leefde juist weer op. Maar in een week tijd ging ze snel achteruit tot ze in het ziekenhuis overleed. Op de rouwkaart staat een tekst die zij zelf heeft uitgezocht: ‘Uw zon zal niet meer ondergaan en uw maan niet meer afnemen, want de Here zal u tot een eeuwig licht zijn en de dagen van uw rouw zullen ten einde zijn’. (Jes.60:2) Moge de gedachtenis van Anneke van Lint tot zegen zijn. Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen de kracht toe van de Heer.


Activiteiten in de Dorpskerk

Ook al laat de startzondag nog even op zich wachten. Met verschillende activiteiten maken we alvast een begin:
Wo. 15 sept.: Morgenlichtkring om 10.15 uur
Wo. 22 september: Twintigers om 19.30 uur
Do. 23 september: Young&Holy om 20.30 uur

Hartelijke groet,
ds. Treuren.

Jarigen

• Dhr. A.W. de Graaf wordt op 7 september 85 jaar.
• Mevr. D.P. van der Meer – van der Elst wordt op 8 september 88 jaar.
• Dhr. G. Veldhuisen wordt op 18 september 86 jaar.
• Mevr. G.J Letterman – de Bie wordt op 23 september 87 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij wensen u een gezellige dag!

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Den Uijl – van der Vorm zijn op 25 september 40 jaar getrouwd.
Een robijnen huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

Nel Helder heeft een bedrag van €20 ontvangen voor de Livestream van de Dorpskerk.
Hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Richting

Als je de weg kwijt bent,
wees dan stil.
Er is iets in je dat weet
in welke richting je moet gaan.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 19 september