Wijkberichten t/m 2 juni

In Memoriam

Op 28 april heeft de Heer Jezus Christus voor ieder onverwacht geroepen Gijsbertus van Tilburg, -bij velen in ons dorp bekend als Bert. Hij is 80 jaar geworden. Hij was wel kwetsbaar maar dat zijn hart het zou begeven, heeft ieder geschokt. Bert was een mensenmens. In liefde verbonden met Annie Borrebach, met wie hij in 1966 trouwde, en in harmonie levend met zijn gezin, zijn twee zonen, aangetrouwde dochters en vier kleinkinderen. Maar daarbuiten was hij betrokken op vele mensen die hij kende in zijn rol als badmeester, brandweerman, vrijwilliger bij het Rode Kruis, de EHBO en jeugdland. Speciaal kinderen hadden Bert’s aandacht. Hij was er trots op dat hij er velen zwemmen heeft geleerd. Op de één of andere manier slaagde hij er feilloos in hun golflengte te vinden. Dat gaf me ook het gedeelte uit Matth.18 in de hand. ‘Wie in mijn naam een kind ontvangt, die ontvangt Mij’. (vs.5) Wat maakt je belangrijk?, bediscussiëren de discipelen met elkaar. Jezus geeft er ons antwoord op. Bert schilderde zichzelf vaak als her-intreder. Na lange tijd bijna geen band met de kerk te hebben gehad, zat hij iedere zondag, liefst twee keer onder het Woord. Hij ontpopte zich als een warme, enthousiast gemeentelid. In korte tijd verzamelde hij een schat van boeken, een kleine bibliotheek om zich heen, bijna alles had te maken met het Jodendom of met Joodse uitleg van de Schrift. Een tijdje dacht ik dat Bert Joods zou worden, maar van die stap heeft hij bewust afgezien. Juist als leerling van Jezus, de Messias, was hij onophoudelijk bezig met de Schrift. Waarom eigenlijk? In Psalm 131 die we bij zijn afscheid in de Dorpskerk ook lazen, staat dat de Here ons helpt de balans weer te vinden, ons evenwicht te herstellen door vertrouwen. ‘Als een kind bij zijn moeder geborgen, als dat kind zo voel ik mijn ziel’. (vs.3) David ving de doffe klappen, de dreunen die hij kreeg op door als het ware bij God op schoot te kruipen. Een schoot vol ontferming. Die troost heeft Bert ook gevonden en vormde het geheim van zijn mededeelzaamheid. Moge zijn gedachtenis tot zegen zijn!

Ds. Treuren


Trouwen

Op vrijdag 17 mei hopen Jan Kramer en Dina Johanna Stoevelaar (Janine) met elkaar te trouwen in ‘Het Beloofde Land’ in Moerkapelle. Zij zijn al een tijdje bij elkaar. In die 30 jaar werden Lotte, Noor en Isabel geboren. Rijpend inzicht deed hen verlangen naar een burgerlijke huwelijkssluiting en kerkelijke inzegening. ‘Daar wij mensen zonder uw hulp niets vermogen’, staat er in het prachtige gebed waarin God als Vader van het leven en de liefde gedankt wordt voor de trouw en liefde die Jan en Janine in elkaar hebben gevonden. Wij wensen hen een onvergetelijke dag toe en Gods kracht voor het leven onderweg met elkaar.

Pinksteren

Een feest waarover we, gek genoeg, altijd maar weer in verwarring zijn. Wat bedoelen we nu met de ‘uitstorting van de Heilige Geest’. Bij uitstorten denk je aan heftige regenval, waardoor je binnen een minuut doorweekt bent. Zo wordt er door de profeten over de Heilige Geest ook gesproken. Als water dat de dorre woestijn tot bloei brengt en ons fris en krachtig maakt voor God. (Vgl. Jes.44:3, Joël 2:18-22)Levenscheppend water!

Op die eerste Pinksterdag waarvan Handelingen vertelt, zorgt met name het talenwonder voor verwarring. De Geest maakt niet alleen levend, maar maakt ook de tongen los. De reactie van de omstanders is niet onverdeeld positief. ‘Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal horen?’ (Hdl.2:7-8) Dat je grensoverstijgend en verbindend spreken kunt, is iets waar je met je ogen van staat te knipperen. Over wat dit wonder hier en nu betekent, voor ons, hoop ik klare wijn te schenken! Na de dienst wordt u uitgenodigd voor de koffie/thee/limonade met iets heel erg lekkers.

Taizé-viering

De Taizë-viering ’s avonds staat natuurlijk in het teken van Pinksteren. Tot de lezingen in verschillende talen behoren stukjes uit Psalm 143 en Romeinen 5. Het kan haast niet anders of u zingt: ‘Veni sancte spiritus’ en andere vaste, bekende Taizé-liederen. Het koor wordt dit keer geleid door Hans van Waveren. Maakt u de Pinksteren vol en schoon en komt u ’s ochtends en ’s avonds naar de kerk. ‘Het Koninkrijk van God, zegt Paulus, bestaat niet uit eten en drinken, maar in gerechtigheid, vrede en blijdschap, door de Heilige Geest’. (Rom.14:17)

Belijdenis- en Doopdienst

Op zondag Trinitatis, 26 mei, een week na Pinksteren zijn er drie jonge gemeenteleden die in het midden van de gemeente belijdenis af zullen leggen. Hun namen: Stijn de Smit, Boaz Varkevisser en Ellemijn Vernhout. Ellemijn zal ook worden gedoopt. Dat is nog wel een apart ding. Zij zal in een bad dat we van de Morgenstond mogen gebruiken ondergedompeld worden in het water. Dit gebeurt dan buiten aan het einde van de dienst. We zijn blij en dankbaar dat Stijn, Boaz en Ellemijn de Heer Jezus Christus willen belijden als Heiland en Hem willen volgen. Dat is de belangrijkste keuze die je in je leven kunt maken. We hopen op een vreugdevolle dienst. Over de inhoud kan ik u nog niet schrijven, ik schrijf deze kopij op 3 mei. Er is deze zondag geen Tienerkerk. De dienst zal iets weg hebben van een dienst voor alle leeftijden.

Zondag 2 juni

Een heuse dienst voor alle leeftijden is er op zondag 2 juni. Voorganger in deze dienst is dr. P. van Veldhuizen uit Hendrik-Ido-Ambacht. Van de jeugdouderlingen leest u hier meer over deze ongetwijfeld inspirerende dienst.
’s Avonds, in de dienst waarin we ook het Heilig Avondmaal vieren, staan we stil bij iets wat Jezus zegt over de Geest: ‘Hij zal u de toekomst verkondigen’. (Joh.16;13) Vaak wordt dat verkondigen geïnterpreteerd als voorspellen. Maar dat is een misverstand. De Geest vertolkt, de Geest interpreteert wat Jezus wacht, de gebeurtenissen die voor zijn discipelen voor de deur staan. Op het trauma van zijn kruisdood en zijn opwekking uit het graf valt verhelderend licht door het werk van de Heilige Geest. Maar daar blijft het niet bij. Nee, de Geest zal ook de eigentijdse betekenis van wat Jezus heeft gezegd en gedaan onthullen. De Geest actualiseert voor iedere generatie het evangelie. Hij voorspelt dus niet, dat doen ze bij het KNMI. Nee, Hij is onze onmisbare gids.

Brief in de nacht, gedachten over Israël en Gaza

Onder deze titel schreef de Joodse romanschrijfster, verhalenverteller en dichter Chaja Polak een pijnlijk indringend boekje. Het is duur en dun, 91 blz. voor 15 euro. Maar ik kan u aanraden het direct in huis te halen en lezen. Zelf komend uit een familie en getrouwd met een man van wie er velen in de Holocaust zijn vermoord, vanuit een diepgewortelde solidariteit met Israël dus, schrijft zij kritisch en scherp over de gewelddadige politiek van Netanyahu en de onwetendheid van wat er zich afspeelt aan de andere kant van de muur bij veel Israëli’s.
‘Mocht Hamas door het Israëlische leger worden uitgeschakeld, dan zal er een nieuwe, nog extremistischer terreurgroep opstaan. Zoals dat gebeurde door het Amerikaanse optreden na 9/11. Met het voortdurend van bombardementen door Israël en door Hamas zal de wereld uiteenvallen, -en die wereld is al een aardig eind op weg om uiteen te vallen. In Voor of Tegen. In Zwart of Wit. In haat en wraak en wrok. In anti-semitisme en islamofobie’.

Tot slot nog een citaat:
Aan haar neef Uri in Haifa in Israël schrijft ze: ‘Juist Joden zouden niet moeten willen dat anderen lijden, zoals ze zelf hebben moeten lijden. En de Israëlische regering zou haar bevolking moeten laten weten wat deze beelden buiten Israël aanrichten, hoe ze antisemitisme doen oplaaien. Want zo gaat het nu eenmaal altijd. Ze zouden niet alleen moeten denken aan een veilig thuisland voor Joden in Israël, zij zouden ook moeten denken aan de veiligheid van Joden buiten Israël. Jij bent de enige die ik dit durf te schrijven. Vergeef me deze noodkreet.’
Met dit beklemmende citaat waarop je alleen bidden kunt, sluit ik mijn bijdrage aan het wijkbericht af.

Hartelijke groet, ds. Treuren.Beste mensen,

Wij willen u bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes en bezoekjes die wij hebben gekregen bij het ziek zijn van Chris.

Vriendelijke groeten,
Chris en Ada vd Ende


Jarigen:

 • Dhr. C.B. van der Ende wordt op 30 mei 80 jaar.
 • Mevr. C.B. van Wijk-Hofman wordt op 2 juni 92 jaar.
 • Mevr. A.C. Winterman-Dekker wordt eveneens op 2 juni 84 jaar.
  Alle jarigen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Wij wensen u een gezellige dag!

Huwelijksjubilea:

 • Dhr. en mevr. Drop- Weerheim te Eerbeek, zijn op 28 mei 50 jaar getrouwd.
 • Dhr. en mevr. Hofman-van der Valk zijn op 4 juni 25 jaar getrouwd.
  Een gouden en een zilveren huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u, met familie en vrienden, een feestelijke dag!

Giften:

 • Ds. Treuren heeft een gift ontvangen van €50,00 ten behoeve van het orgel van de Dorpskerk.
  Hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot:

Kom
Als je moe bent
Kom
Als je dorst hebt
Kom
Drink het levend water
Kom
Dit water geeft kracht
Kom
Je zal prachtig bloeien
Kom
De Geest laat groeien
Kom
Dieper laat genade stromen
Kom
Jezus heeft de prijs betaald.

Anne-marie Overvliet – Visser