Wijkberichten t/m 2 oktober

op maandag, 19 september 2022

Geboren

Op 7 september werd geboren Eva Rebecca Wakker, dochter van Esther en Marnix en zusje van David. Haar roepnaam: Eva. Zij is, schrijft haar moeder op de gemeenteapp, ‘in goede gezondheid ter wereld gekomen om 18.20 uur en weegt 3810 gram.’ Daar zullen er inmiddels bij zijn gekomen. Van harte gefeliciteerd met Eva’s komst en de vervulling van jullie diep verlangen!

Eva betekent ‘die leven geeft’, ‘moeder van alle levenden’. Rebecca heeft met ‘binden’, ‘verbinden’ te maken. Deze namen zijn een opdracht en belofte. Kon je nu maar eens even in de toekomst kijken! We mogen in ieder geval vertrouwen. Daar maak ik uit het geboortekaartje op: ‘Ik loof U om het ontzagwekkende wonder van mijn bestaan, wonderbaarlijk is wat U gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel’.

Young & Holy

We kwamen bijeen op de donderdagavond. Maar het wordt vanaf de startzondag 2 oktober de zondagavond, eenmaal in de drie weken van 19.00-20.00 uur. Een Bijbel- en gespreksgroep voor 16 jaar en ouder. We bespreken lopende zaken.
Dingen die beeldbepalend in het nieuws zijn. Dingen die ons bezighouden, uitdagen, ergeren, enz.. We doen dat aan de hand van de Bijbel. Dat voorkomt dat we maar wat in- en uit- praten met elkaar en blijven steken. Het evangelie doorbreekt het cirkeltje van ons doen en denken. Zoek je een plek om je geloof een impuls te geven? Die vind je bijna nergens! Kom dan meedoen.

Davidkring

Op deze kring bespreken we de verhalen van koning David. We komen Bathseba tegen, Nathan, Amnon en Tamar, en Absalom. Het zijn tragische verhalen die onnavolgbaar knap worden verteld. Wat er in aan de orde komt: overspel, bedrog, moord en verraad maar ook nederigheid, de bereidheid te lijden en liefde leent zich uitstekend voor gesprek met elkaar. Ik preek er deze herfst ook over maar juist dat roept vragen op! De afgelopen zomer heb ik me in Joodse commentaren ingelezen. Ik hoop van hieruit impulsen te kunnen geven aan de bespreking. De eerste keer is dinsdag 4 oktober van 20.00-21.45 uur. Daarna om de drie weken in de Dorpskerk.

Catechisaties

Die beginnen weer op vrijdag 7 oktober. En dan wekelijks van 17.00-17.45 uur. We gaan verder met de Tien Woorden. ‘Wie steelt is een dief’, leerde ik. Maar wat is stelen? In de Bijbel is stelen mensen het brood uit de mond stoten; het is mensen tot slaaf maken zoals de broers van Jozef deden; het is  jonge mensen van hun toekomst beroven.

Morgenlichtkring

Eenmaal per maand op de tweede woensdag van 10.15-11.45 uur. Voor gemeenteleden die de 65 zijn gepasseerd. Een zeer levendige gespreks- en Bijbelleesgroep. We houden ons bezig met de Psalmen. Dit keer, op woensdag 12 oktober, Psalm 42. Omdat het Loofhutten is. Dat het feest is zult u ook proeven. Nieuwe deelnemers welkom!

Dienst 25 september

Een dienst waarin Anneke van den Heuvel wordt bevestigd als diaken. Wat zijn we daar blij mee! En zeer welluidende bijdragen door Anjo van Hemert (mezzosopraan) en Bartjan Geleijnse (orgel), muziek die u herkennen zult. |
Een paar weken geleden ging het over Elia. In Tsarfath kwam hij in huis bij een weduwe en haar zoon. Door een wonder werden zij van de honger gered. In het verhaal dat we nu lezen dreigt er nog iets veel ergers.. (I Kon.18:17-24) Als een instrument in de hand van God wordt Elia gebruikt om de jongen het leven terug te geven. Maar in de Joodse traditie vertelt dat het ook andersom is. Er is met deze jongen iets aan hand. Zijn naam is Jona. Hij is het type van de Messias. Er gaat ook iets van hem uit. We willen ons meten met de Messias!

Startzondag

Wanneer u bij de startdienst op zondag 2 oktober de kerk binnenkomt, ziet u een feestelijk gedekte tafel staan. Het is Israëlzondag. U vindt daarop de vruchten van het beloofde land. In Deut.8:8 worden ze opgesomd. Tarwe, gerst, druiven, vijgen, granaatappels, olijven en honing. De dienst die er één voor alle leeftijden is, draagt als motto ‘Aan tafel!’ Dat is niet toevallig ook het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland. We lezen Lucas 15: 1-2 waarin de Farizeeërs er schande van spreken dat Jezus eet met zondaars. En ook verhaal waarin Jezus bij Zacheüs zijn intrek neemt, uit Lucas 19: 1-10. Wouter Vernhout speelt piano, Hans Smaal orgel. Er is KND voor de jongste kinderen. De anderen kinderen en tieners hoop ik ook bij de preek in de kerk te zien. Over het eten en drinken en de activiteiten na de dienst leest u verderop.

Vesper

Na verloop van een paar dagen of een week zijn er veel gemeenteleden die de vespers via de livestream volgen. Dat is fijn! Maar we willen u uitnodigen life mee te doen. Dat is nodig om door te kunnen gaan. Op woensdag 12 oktober om 19.00 uur lezen we uit Prediker. Een boekje dat elk jaar tijdens Loofhutten wordt gelezen. Ons leven is ook een tent, een hut. Een groepje cantorijleden met Jeroen de Haan geven de stilteviering een muzikale impuls.

Het goede!

Ik sluit af met Paulus. ‘Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede’. (Rom.12:21)

ds. Treuren

 

Jarigen

  • Mevr. N. Bachman-van der Meer wordt op 27 september 83 jaar.
  • Dhr. F. W. van IJssel wordt op 1 oktober 84 jaar.
  • Dhr. A. Drop wordt op 11 oktober eveneens 84 jaar.
  • Mevr. A.H.W. Kapteijn wordt op 14 oktober 83 jaar.

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

  • Dhr. en mevr. Winterman-Dekker zijn op 3 oktober 60 jaar getrouwd.

Een diamanten huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

  •  Lijda Datema heeft een gift van €10,00 ontvangen welke is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.

Hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Herfst

Als je in het bos
de stilte om je
heen kan voelen,
bomen in een
mooie herfstkleur
kan bewonderen,
is je hart heel
zachtjes even aangeraakt.

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Beknopt verslag van de wijkkerkenraad van 12 september 2022

In het kader van de Bijbelstudie wordt hoofdstuk 8 behandeld van het boekje : “Eenvoudige leven”, met in dit hoofdstuk het accent op het nemen van verduurzame maatregelen,  wat meer moet zijn dan alleen een sticker op de kerk te plakken. De boodschap in dit hoofdstuk is: laat je niet neerdrukken door het gevoel dat het allemaal toch niets uithaalt. Vlucht ook niet in het hedonisme van “pluk de dag”, maar zoek in alle bescheidenheid waar jouw verantwoordelijkheid ligt.

Met waardering werd teruggekeken op de  dienst voor alle leeftijden van 28 augustus j.l.

De startzondag van het nieuwe seizoen op 2 oktober( tevens Israëlzondag) wordt voorbereid door een kleine werkgroep o.l.v. Linda Droog. Het is de bedoeling dat er- na het koffiemoment na de eredienst- gezamenlijk wordt geluncht. Evenals voorgaande jaren zal u tijdens de komende afkondigingen worden gevraagd ingrediënten voor de lunch mee te nemen. Tussen het koffiemoment en de lunch wordt in een viertal werkgroepen uw mening over actuele kerkelijke zaken gevraagd.

Op 10 september heeft burgemeester Lugthart van Pijnacker-Nootdorp de tentoonstelling : “800 jaar kerk in Pijnacker” geopend. Annette Theeuwsen-Kardol en Gerrie Hobbelman hebben in een zestiental afbeeldingen de 800 jarige geschiedenis op treffende wijze verwoord. De kerkenraad dankt Annette en Gerrie zeer voor dit initiatief.

In verband met het Loofhuttenfeest van 16 oktober a.s. zal er weer een loofhut op het kerkplein worden gebouwd.

Aan het einde van de vergadering heeft John de Prieëlle het  voorzitterschap van de kerkenraad overgedragen aan Hans van Spronsen.

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 2 oktober