Wijkberichten t/m 20 januari

op woensdag, 02 januari 2019

Driekoningen

Op 6 januari pakken we de geschenken van Caspar, Melchior en Balthasar uit. Zo heeft de traditie de magiërs (zo staat het er letterlijk) genoemd. Mirre, wierook en goud dus. Die gaven zeggen iets van wie de pasgeboren Koning der Joden is. De mirre smaakt bitter. De mirre wijst vooruit. Vlak voor zijn begrafenis wordt Jezus door een vrouw met kostbare nardusmirre gezalfd. De wierook staat voor zijn gebeden en de geur die we met onze daden verspreiden. En het goud? Dat is een refractie van het oerlicht. In de preek ben ik van plan dit verder uit te werken.
‘C, M, B’ staat er in de Alpenlanden op oude huizen en boerderijen. ‘Hier wonen Caspar, Melchior en Balthasar sinds mensenheugenis’. Die Driekoningen zijn we zelf. En de geschenken die ze Jezus geven, vertellen over onze taak in dit leven.
De dienst wordt opgeluisterd door Voice of Praise, gedirigeerd door Hanneke van Adrichem en op de piano begeleid door Ruud Lems. Samen met hen willen het nieuwe jaar feestelijk beginnen.

Direct op de dienst volgt de Nieuwjaarsreceptie. Maakt u gebruik van de mogelijkheid elkaar heil en zegen te wensen en op elkaar het glas te heffen!

Doop van de Heer

In de ochtenddienst op 13 januari is ds. D.M. van der Linde uit Rotterdam bij ons te gast. Tot voor kort was hij predikant in de Hillegondakerk.
’s Avonds ben ik er zelf in een leerdienst over de Psalm die vanouds met deze zondag verbonden is: Psalm 100. ‘Dient de Heer met verblijden’, staat daarin. Dus niet: duf, onuitgeslapen. Of: dof, met frisse tegenzin. Nee, opgewekt! Dankbaar. Die tekst zou je ergens bij de ingang van de kerk moeten kunnen zien.

Bij de ingang van 2019 wil ik er over preken. De woordjes ‘Messias’ en ‘blijdschap’ schrijf je in het Hebreeuws met dezelfde letters. Die leggen dus elkaar uit. Dat zie je al in Lucas 2 bij de geboorte van de Messias: ‘Zie, Ik verkondig u grote blijdschap’. Speelt deze blijdschap ook een rol bij de doop van Jezus in de Jordaan? Daar kijken we naar.

Bruiloft te Kana

De eeuwen door is op deze tweede zondag van Epifanie, dit jaar is dat 20 januari, het verhaal van de bruiloft te Kana gelezen. Toeristen kunnen in die plaats nog steeds van de wijn uit Johannes 2 kopen, zoals ze ook de herberg van de barmhartige Samaritaan kunnen zien. Waar zou het eigenlijk om gaan? En dan nog iets anders. Epifanie wil zeggen: ‘verschijning’. De eerste zondagen in januari staan in het teken van het verschijnen, het eerste openbare optreden van de Heer Jezus.
Deze zondag zijn er de lectores (Bijbellezers) uit één van de andere wijkgemeente van Protestants Pijnacker en uit de parochie. We zingen deze maand steeds Psalm 96a en Lied 992. Beide in aanloop naar de oecumenische dienst die op 27 januari plaatsvindt in de Dorpskerk.

Catechisaties en Young Holy Study & Dertigers

We starten weer!

  • op 8 jan. eenmaal in de pakweg drie weken om 20.00 uur Young & Holy Study (voor 16-20 jr.) in ’t Rooie Keldertje
  • op 9 jan. eenmaal in de veertien dagen van 19.00-20.00 uur een groepje van 12-15 jr., wie mee wil doen omdat de vrijdagmiddag niet lukt: welkom! In de Dorpskerk.
  • op 9 jan. eenmaal in de veertien dagen van 20.00-21.00 belijdeniscatechisatie, idem.
  • op 10 jan. om 20.30 uur, eenmaal in de drie weken Dertigers (ook als je in de twintig bent) bij één van de deelnemers thuis, als je belangstelling hebt ben me even: 3697721.
  • op 11 jan. om 17.00 uur wekelijks catechisatie 12-15 jr. in de Dorpskerk.

Met een hartelijke groet,
ds. Treuren

 

Jarigen

Op 7 januari wordt dhr. B.J. Winterman 81 jaar.
Op 9 januari wordt dhr. L. van Dam 84 jaar.
Op 11 januari wordt dhr. J.C.M. Klomp 83 jaar.
Op 12 januari wordt dhr. C. Lindenburg 84 jaar.
Op 14 januari wordt mevr. C. van Wijk – Zegwaard 88 jaar.
Op 16 januari wordt dhr. M. van Schie sr. 84 jaar.
Op 17 januari wordt mevr. M.M. Hofman – Hazeu 85 jaar.
U allen een fijne verjaardag gewenst!

Huwelijksjubilea

Op 8 januari zijn dhr. J.H. Blom en mevr. M.C. Blom – Lammers 55 jaar getrouwd.
Op 13 januari zijn dhr. J.C. van der Vaart en mevr. M.M. van der Vaart – Hofman 25 jaar getrouwd.
Een smaragden en een zilveren huwelijk, een fijne dag gewenst met familie en vrienden!

Morgenlichtkring

Op woensdag 16 januari 2019 is er weer Morgenlichtkring, iedereen is welkom! Tijd: 10.15 uur, onder leiding van ds. Treuren.

Tot slot

De allerbeste wensen voor 2019

Dat elke nieuwe dag
Jullie vrede geven mag
En bergen van geluk
Een heel jaar aan een stuk
Veel liefde voor elkaar
Een ongelooflijk goed jaar!

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 20 januari