Wijkberichten t/m 20 september

op zaterdag, 26 september 2020
Parels

Op 13 september ’s ochtends buigen we ons over een Bijbelgedeelte waarin de parels uitgestrooid in het zand liggen. Ze liggen voor het oprapen, je hoeft maar te bukken, dat zult u zien. We lezen het fragment waarin Mozes met Zippora (‘vogeltje’) en twee zonen, de één net geboren, acht dagen oud, terugkeert naar Egypte. (Ex.4: 18-23) Is dat niet onverantwoord? denk je. Wat een risico! Waarom moet zelfs Elieëzer, een babytje nog, mee? Mozes wordt zelfs gewaarschuwd dat het niet van een leien dakje zal. Ondanks de wonderen die hij voor Farao mag doen, ‘zal Ik zijn hart verstokken’. In dit ‘kleine’ verhaal zitten grote thema’s. We gaan het ook hebben over verantwoordelijkheid en vrijheid. En wat in ons land traumatisch is geworden: verwerping en verkiezing. Toch liggen de parels òp het zand.
In deze dienst wordt alleen door het koortje gezongen. Eenmaal per maand zullen we, op verzoek van verschillende gemeenteleden, een keer niet met zijn allen zingen. U leest daar meer over in het berichtje van Annette de Deugd.

Lopend avondmaal

’s Avonds vieren het Heilig Avondmaal, door de omstandigheden waarin we zitten, niet zoals we van plan waren zittend aan tafel of zoals we dat gewend waren op onze eigen plek, maar lopend. U neemt het brood en een bekertje wijn van een schaal die u wordt aangereikt. Terwijl u brood en wijn neemt, wordt u gezegd: ‘Het lichaam van Christus, voor u gegeven’ en ‘het bloed van Christus, voor u vergoten.’ Om de diakenen die een grotere rol hebben bij de uitreiking en ook als gemeente een beetje ingespeeld te raken, vieren we deze maaltijd van de Heer dit keer ’s avonds. Het is dan wat informeler, kleinschaliger, er zullen zich best wat schoonheidsfoutjes voordoen. U krijgt een liturgie. We hopen dat u het fijn zult vinden! ’t Is niet een verlegenheidsoplossing maar een volwaardige manier om zo het Heilig Avondmaal te vieren. Wanneer u er naderhand iets over kwijt wilt, mailt of belt u me. Ik ben daar benieuwd naar. In deze dienst wordt wèl gezongen.

In het nachtverblijf

Voorafgaand aan de Avondmaalsviering staan we stil bij een wel heel donkere, dreigende passage. Op de weg naar Egypte wordt Mozes in een nachtverblijf door de Here met de dood bedreigd. U kunt dat vinden in Ex. 4: 18-25. Zippora, zijn vrouw, ziet het gevaar en besnijdt haar jongste zoon met een scherpe steen. Zo redt ze het leven van haar man. Hoe komt ze daarop om dat te doen? Waar haalt zij dat inzicht vandaan? Maar veel groter is nog de vraag: waarom de Eeuwige dit doet? Ik ben deze zomer ‘lernend’ een prachtige, en zeer troostvolle verklaring op het spoor gekomen.

Twee diensten

In de ochtenddienst op 20 september is ds. C.G. Graafland uit Gouda bij ons te gast. Herinnert u zich in de indringende preek nog die hij dit voorjaar hield? Ik heb er via livestream ademloos naar gekeken. Hij had ook een bijzonder tienermoment. Fijn dat hij weer bij ons te gast is. Ook ’s avonds kunt u genieten, van een Taizé-viering. U kunt daar verderop iets over lezen. ‘Da pace domine’, ‘geef vrede Heer’, klinkt het aan ’t begin, een lied op de puls van je hart. ‘A clare benediction’, een zegenbede van John Rutter sluit de viering af.

Corona

In de diensten probeer ik dit woord zo veel mogelijk te vermijden. We moeten de ziekte niet meer ‘eer’ (in Hebreeuws betekent dat ook: zwaarte, gewicht) geven dan ze verdient. Het woord van God bevrijdt, -ik hoop dat u dàt ervaren zult. We mogen bidden om de verlichting met de Heilige Geest! Lichamelijk en geestelijk.
Veel mensen gaan door de week gebukt onder de corona. Hun werk speelt zich thuis af, urenlang werkend achter de computer. Dat je niet even je benen kunt strekken, en een praatje met je collega’s of lachen met je medestudenten mist, is een ramp. Net als de ziekte zelf is dit een aanslag op de volksgezondheid. We zijn daar niet op gebouwd. In de kerk moeten we niet voor de corona buigen. We moeten wel voorzichtig zijn, en bepaalde regels in acht nemen, maar het draait om de vreugde van Christus, de hoop die de Heilige Geest in ons werken wil, de beloften Gods.
Ik hoop zo van harte dat u er van opknapt om de dienst thuis te zien of in de kerk te beleven. Paulus heeft het geregeld over het evangelie als ‘de gezondmakende leer’. In feite is iedere dienst er één van heling en genezing.

Met een hartelijke groet,
ds. Treuren.


“Waar ben je?”

Na de drukte overdag met wandelaars, mountainbikers, fietsers is het stil en koel in het bos. We proberen zo stil mogelijk over de paden te lopen, achter elkaar. Op de zandstukken van het pad maak je het minste geluid en bij de kruispunten kijken we de paden af, wie weet. De koelte van de avond is voelbaar op de open stukken, maar wij moeten het hebben van beschutte stukken. Het is droog in het bos en bewegingen daardoor duidelijk hoorbaar. We horen geritsel en staan oog in oog met een ree. Met grote oren naar ons toe gericht kijkt ze ons aan, afwegend of ze zal vluchten.
Onze werelden staan even oog in oog. Zij is vrij, maar ook eigenlijk altijd op de vlucht. En wij? We lezen in de komende Taizé viering Genesis 3:1-13. De eerste vraag van God in de bijbel is “Waar zijn jullie ?”

Zondag 20 september is er in de Dorpskerk om 19:00 uur weer een Taizé viering. In een korte eenvoudige dienst met veel liederen in verschillende talen en een aantal lezingen uit de bijbel, dus zonder verkondiging, richten we ons op God.
Het koor onder leiding van Sonja Bakker zal de liederen vierstemmig ondersteunen. En daarbij luisteren we naar muzikale begeleiding van dwarsfluit, piano en orgel.
We willen iedereen, jong en oud, van harte uitnodigen voor deze dienst die plaats zal vinden met inachtneming van alle Covid-19 richtlijnen.

Ingrid de Smit


Zingen of toch niet zingen?

In de vorige CC heeft u in het wijkbericht kunnen lezen dat we weer zingen tijdens de erediensten. Enkele mensen hebben de kerkenraad gevraagd om hier nog opnieuw over na te denken omdat er zijn mensen die niet naar de kerk durven als er wordt gezongen. Dat hebben we gedaan. We zullen voorlopig tot en met december één zondagochtend in de maand niet zingen. Alleen het koortje zingt dan. Het gaat om deze zondagen: 13 september, 25 oktober, 29 november en 27 december.
Mocht u nog wat huiverig zijn om te komen: in de avonddiensten is het altijd erg rustig, de zijbeuken zijn leeg en ook onder het orgel is alle ruimte, dus u kunt op zeer ruime afstand gaan zitten van mensen die zingen. Wellicht is dit een geschikt alternatief voor u. Aan de inhoud van de diensten zal het zeker niet liggen. Deze diensten zijn een verademing in de hectische tijd waarin we leven.

Jubileum ds. Treuren

Op 27 september zullen wij na de dienst aandacht besteden aan het jubileum van ds. Treuren. In de vorige CC’s heeft u kunnen lezen over hoe u kunt bijdragen aan een cadeau. Dit cadeau zal op 27 september na de dienst worden aangeboden. Wij hopen nadien ook een koffie- en taartmoment te kunnen organiseren. Of dit praktisch mogelijk is i.v.m. de coronamaatregelen in combinatie met het weer, is nog even de vraag.

Annette de Deugd


Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Van Dorp – van den Berg zijn op 15 september 25 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Van Rheenen – van Baarle zijn op 18 september 50 jaar getrouwd.
Een zilveren en een gouden huwelijk!! Wat een mooie mijlpalen om bij stil te staan! Wij wensen u een fijne feestdag.

Jarigen

• Dhr. G. Veldhuisen wordt op 18 september 85 jaar.
• Mevr. G.J. Letterman – de Bie wordt op 23 september 86 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, wij wensen u een gezellige dag!

Giften

• Anneke Swank heeft een gift van €40,00 ontvangen, waarvan €20,00 bestemd is voor het Orgelfonds van de Dorpskerk en €20,00 voor de Z.W.O.
• Nel Helder heeft een gift van €20,00 ontvangen welke bestemd is voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €50,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Tevens heeft ds. Treuren een gift van €50,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
Alle gevers, veel dank!

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 20 september