Wijkberichten t/m 21 november

op dinsdag, 02 november 2021
Huwelijk

Op 29 oktober zijn Anton Fockert en Rowan Eenkhoorn met elkaar getrouwd. De dag brachten zij door op het landgoed Staverden en de dienst waarin hun huwelijk ingezegend werd, vond plaats in de Kapel Staverden. Dat is prachtig in de herfst. Op de met geel-gouden gloed doortrokken trouwkaart staat: ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals. Schrijf ze in je hart.’ (Spr.3:3) Dat jullie de kracht zullen ontvangen deze opdracht te vervullen!

Zondag 7 november

Op zondag 7 november gaat ds. Annelieke Warnar-van den Berg voor uit Heeg. U bekend! Zij wil u meenemen in het gesprek van Abraham met de Here God. U vindt dat in Gen.18: 23-33. De vrijheid die Abraham neemt, en ontvangt!

Vesper

Op woensdag 10 november om 19.00 uur de maandelijkse vesper. De laatste keren hebben we de opzet nog verder vereenvoudigd. ‘Wakker en nuchter’ is het motto dat als een rode draad door de komende vesper heenloopt. In het kerkelijk jaar kijken we deze weken vooruit naar de komst van het Koninkrijk van God.

Avondmaalsviering

In de ochtenddienst op 14 november gaat ds. H. J. Franzen voor. Hij schrijft: “Graag wil ik met u lezen uit Jozua 5: 2-12 en Lukas 22: 14-19 en stilstaan bij de zinvolle betekenis van de verbondsmaaltijd. Het eerste Pesach na de intocht in het Beloofde Land wordt gevierd door Jozua, de Joshua van het oude Testament, nadat hij eerst het verbond heeft laten vernieuwen. De schande van de slavernij wordt afgewenteld bij Gilgal (wat wenteling betekent); een nieuw vrij volk mag de weg van de Heer gaan. De Joshua van het nieuwe Testament (de Here Jezus) vernieuwt het verbond door zijn lichaam en zijn bloed in te zetten als de afwenteling van alle schuld die ons verhindert om het beter hemels vaderland te betreden. Laten we het eerbiedig gedenken in eenvoudige tekenen, in brood en wijn, waarin we bepaald worden bij het hele heil van God.”

Leerdienst

Op zondag 14 november ’s avonds een leerdienst. We bekijken alsnog het slot van Paulus’ toespraak voor de oudsten van Efeze. Hij citeert daarin een (bekend) woord van Jezus, dat we niet in het evangelie vinden. ‘Het is zaliger te geven, dan te ontvangen’. (Hdl. 20: 35) Je zou zeggen: dat is toch ook aperte onzin? Wat is er fijner dan dat je iets krijgt?
Paulus verbindt dit woord van Jezus met het feit dat hij zelf de kost heeft verdient. Hij is geen betaald predikant met een vast tractement. ’t Is boeiend daar eens bij stil te staan. In Frankrijk had je een tijdlang de priester-arbeider en in Pinksterkringen zijn er de oudsten die ook in het gewone beroepsleven actief zijn. Zo is het ook bij de vervolgde kerk in veel landen. Waar zou het in ons land op den duur naartoe gaan? Veel gemeenten kunnen zich geen vrijgestelde predikant meer veroorloven.

Christus Koning

Op zondag 21 november werkt Joost Willemze op de harp mee aan de dienst. Dat is bijzonder, want deze zeldzame vogel laat zich steeds moeilijker vangen. Waarom raakt de harp veel mensen zo direct? Omdat je ziel ook is besnaard. Iedere mens is een harp. Die snaren op uw instrument kunnen gaan resoneren!
Net als eerder zal Joost spelen wanneer de namen worden genoemd van wie in het afgelopen jaar door zijn de Heer zijn geroepen. We doen dat niet alleen om hen nog eens met dankbaarheid te binnen te brengen, maar ook met het oog op de komst van Gods Koninkrijk. Deze zondag heet ‘Christus Koning’. Zoals de Parochie in Pijnacker. Wij mogen uit kracht van Gods onverdiende genade van zijn parochie deel uitmaken.

De serie preken over Paulus in Efeze wil ik besluiten met een passage uit zijn brief aan de Efeziërs. Ik citeer er één tekst uit: ‘Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen, ja de liefde van Christus te kennen..’ (Ef.3:18)

Met hartelijke groet,
ds. Treuren.

 

Crèche

Nadat het een tijd stilletjes geweest is in de crèche zijn we blij dat we de laatste tijd op zondagochtend meerdere ouders mogen verwelkomen die hun kind/kinderen tijdelijk toevertrouwen aan een toegewijde oppas in de opgeknapte crècheruimte, zodat ze zelf samen in de kerk de dienst mee kunnen beleven. Dat betekent ook dat we het lijstje mensen die af en toe oppasdienst willen doen graag willen uitbreiden. Zodat we deze service wekelijks kunnen garanderen zonder steeds op dezelfde mensen een beroep te moeten doen. Op die manier willen we graag bijdragen aan gastvrijheid, ook voor ouders met jonge kinderen die graag (weer) samen naar de kerk willen. Henriëtte de Jong is als coördinator het adres voor nieuwe aanmeldingen (06-52486780). Helpt u/ help jij mee? Ik kan uit ervaring vertellen dat het tevens een mooie gelegenheid is de kleine kinderen en hun ouders te leren kennen en om je duplo- en voorlees-vaardigheden bij te werken.

Gemeente Whatsapp-groep

Sinds het begin van de coronamaatregelen bestaat hij al: de gemeente app. Op dit moment zijn er bijna 70 gemeenteleden bij aangesloten. Wekelijks wordt de liturgie van de zondag erin gezet, af en toe reminders voor bijzondere gelegenheden zoals vespers en concerten, updates rond coronamaatregelen, een grap en een grol, een kijk-, lees- of luistertip, een kort gebed of overpeinzing, soms lief en leed. Het regent geen appjes: er wordt gepast gebruik gemaakt van de appgroep. Beschikt u over een smartphone en wilt u ook aangesloten worden? Laat u het even weten via een berichtje aan ds. Treuren (06-31265390) of Annette de Deugd (06-18085140). U kunt ten allen tijde de appgroep verlaten als het toch niet aan uw verwachtingen beantwoordt.

Jubileumconcert 6 november 2021

Vorig jaar was ds. Treuren 25 jaar predikant in de Dorpskerk. We hebben dat in september 2020 gevierd met gebak en met cadeaus: een olijfboom met goede wensen, een fotoalbum en een concert. Dat concert heeft ds. Treuren en wij met hem nog te goed. U bent zeer welkom op zaterdag 6 november om 20u in de Dorpskerk voor dit jubileumconcert!

Toon Hagen, organist in de Grote Kerk van Apeldoorn, Alexander Muilwijk (de ons welbekende trompettist op hoogtijdagen), Joost Willemze, al meermalen als harpist op indrukwekkende wijze aanwezig geweest in onze diensten, en Albert Theeuwsen, onze pianist die geen nadere toelichting behoeft, zullen samen een mooi concert verzorgen.

Er is koffie, thee, een drankje en lekkers in de pauze en na afloop. Van harte welkom om dit feest mee te vieren met ds. Treuren en zijn familie en andere genodigden! De deur is om 19:30u open.

Annette de Deugd,
voorzitter WK

 

Jarigen

• Mevr. A.P. Jansen – de Vries wordt op 10 november 96 jaar.
• Dhr. P. de Ruiter wordt op 13 november 83 jaar.
• Mevr. M.C. Blom – Lammers wordt op 16 november 81 jaar.
• Mevr. C.I. de Hoog – vanVliet in Monster, wordt op 17 november 89 jaar.
• Mevr. R. van der Toolen – van der Velde wordt op 18 november 82 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Waasdorp – Bouter zijn op 8 november 60 jaar getrouwd.
Een diamanten huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift van €50 ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk en eveneens €50 voor de Diaconie (Voedselbank).
Hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Omgeven door nevel
loop ik door het bos,
met diepe tonen
van stilte in mijn hart.

Schaduwen van
bomen zijn zichtbaar,
met hun
zacht wiegende takken.

Straks zal door de zon
mist verdwijnen,
en toont de natuur
haar mooiste kleurenpalet.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 21 november