Wijkberichten t/m 29 september

op zaterdag, 14 september 2019

Over de diensten
Op zondag 22 en 29 september gastpredikanten. Alle drie bekend!
Op 22 september ’s ochtends ds. Franzen die in Pijnacker woont en ’s avonds dr. P. van Veldhuizen uit Hendrik-Ido-Amacht.
Op zondag 29 september ’s ochtends ds. C.G. Graafland uit Gouda. Met de beide laatste heren studeerde ik samen op in Utrecht, leuk dat ze in de Dorpskerk voorgaan. Voor alle drie is voorgaan en preken een manier van leven en het geloof bewaren!

Twintigers
Dit is dus iets nieuws! Een Bijbelgespreksgroep voor twintigers. Niet in de kerk maar om de twee weken in de pastorie, bepaaldelijk de studeerkamer. Er is (God zij dank!) een groepje dat voldoende groot is om mee te starten. Wie zin heeft: welkom! We lezen te hooi en te gras Bijbelverhalen, we bekijken vooral waar het wringt en knelt. Dat is boeiend. Want het gaat er om hoe het Woord zich in ons eigen leven kan uitkristalliseren. De eerste keer: woensdag 9 oktober, van half acht tot half negen, en dan om de veertien dagen.

Kinderen en avondmaal
Is het ongeveer tien jaar geleden dat we in de Dorpskerk het avondmaal voor alle doopleden open stelden? Dat deden we bewust, na met elkaar een weg van bezinning te hebben afgelegd. Inmiddels zijn er in onze gemeente ouders en kinderen die eerder bij andere kerkelijke gemeenschappen betrokken waren waar de openbare belijdenis een drempel is. Als wijkkerkenraad vinden wij nog steeds dat er sterke, bijbelse redenen zijn het avondmaal met kinderen te vieren. Maar het kan goed zijn dit (opnieuw) te ontdekken!
Een ander facet is het toegerust worden tot de deelname aan het avondmaal. Ik denk dat het daaraan in onze gemeente schort. Op Rooms-Katholieke scholen worden de leerlingen een heel jaar lang op het doen van de eerste communie voorbereid. Ook de Lutherse wereld kent (kende?) het ‘Konfirmations-Unterricht’. In de Protestantse Kerk doen kinderen vaak vanaf een bepaald leeftijd mee. Er wordt misschien thuis over gepraat, er is soms een (schaars) bezochte informatieavond, maar ik ben bang dat ‘sprakeloosheid’ overheerst. Die is typerend voor onze tijd. Belangrijke dingen worden gedaan of nagelaten maar niet besproken. Dat is jammer! Als ouders, als gemeente mogen we toch wel een paar goede woorden over hebben voor de maaltijd van de Heer. Jezus geeft zichzelf in brood en wijn. Hij komt in ons, wij mogen zijn in Hem!
Nu man en paard. Ik stel me voor op dinsdag 22 oktober in de Dorpskerk bijeen te komen. Noteert u het in uw agenda. In de volgende CC noem ik het nog een keer.

Values change
Onder aan de berg stond de auto. En op weg van de parkeerplaats naar Bellagio, aan het Comomeer nam ik bezweet nog van de bewandeling een lifter mee. Een Fransoos, vlekkeloos Engels pratend. Hij was die ochtend al om 6 uur op pad gegaan en wilde nu terug naar Bellagio, waar zijn vrouw en dochters van de zon en het zwemmen genoten. Ze waren naar Italië gegaan met de trein. Een goede verbinding vanuit Parijs.
Nee, ze hadden geen auto. Begrijpelijk zei ik, het moet een astronomisch bedrag kosten in de stad te parkeren. Dat ging, antwoordde hij, tot voor een paar jaar hadden ze samen met anderen een auto gedeeld. Maar met het oog op een beter mileu nu niet meer. ‘We doen alles te voet of met de bus of trein’. ‘En het vliegtuig?’, vroeg ik nieuwsgierig.
Ik had gedacht: nu zul je het krijgen. Een ferm standpunt, een fel protest. Maar hij zei, heel elegant: ‘values change’. ‘Waarden veranderen, dat is op elk gebied zo. ’t Is niet vruchtbaar elkaar te verketteren. Maar met het inzicht van nu wil ik niet meer voor het plezier alleen, op verre vakantie of voor stedentripjes vliegen. Er moet ‘urgency’ zijn. Onze conclusie was niet eindeloos over het klimaat te praten, maar concreet iets te doen’.

Flyer
Halverwege oktober is de gebruikelijke flyer gereed, waarin alle activiteiten voor het komend seizoen op een rijtje staan. U zult er al bestaande en nieuwe dingen in vinden. Eén zal te maken hebben met alledaagse morele keuzes die je maakt. Zoals die over al dan niet vliegen, (zie hierboven), over wat je al dan niet eet, over waar je al dan niet koopt, over hoe je de zondag viert enz..
We hopen op 21 oktober het nieuwe seizoensprogramma op 21 oktober uit te delen.

Bidden voor Israël
Daarover zijn we als kerkgangers erg in verlegenheid. Dat heeft natuurlijk met de politiek, de kantelende beeldvorming te maken. Bewondering voor de staat Israël, en een latent schuldgevoel over wat er in ons land tijdens oorlog kon gebeuren, is bij velen omgeslagen in teleurstelling en ergernis. Ook is het openlijke anti-semtisme is weer salonfähig aan het worden. Om die redenen wordt er vaak stilzwijgend niet meer voor Israël gebeden.
De werkgroep uit onze gemeente die zo dadelijk het Loofhuttenfeest weer organiseert heet ‘kerk en synagoge’. Niet ‘Kerk en Israël’. Dat is geen toeval. Nee, bewust onthouden we ons van politieke stellingnames. In de kerk hebben we van doen met het levende jodendom, zoals dat is. We zijn door Jezus, de Messias, verbonden met de joden. Wij zijn door Hem verbroederd. Dat zou je gezien het eeuwenlange anti-semitisme en bloedvergieten niet denken. Maar toch is het zo.
Als we tijdens de eredienst bidden voor Israël bidden we om geluk en zegen voor de joden, om bescherming door God. We danken Hem voor wat wij in contact met joden, met tekstverklaarders en in sjoeldiensten mogen leren. In tweede instantie bidden we ook voor het land en de staat Israël. Niet omdat het politieke Israël heilig is en boven kritiek verheven. Maar omdat het land, Eretz Israël voor joden onopgeefbaar is.

En de Palestijnen?
De politieke spanningen die er tussen hen en het concrete Israël zijn, zijn immens. Gebeden en Bijbelkringen zijn er niet om over razend ingewikkelde dingen grote uitspraken te doen. Het lijkt op dit terrein wel alsof ieder deskundig is. De menselijke tragedies zijn aan weerszijden van de hoge muur die gebouwd is groot. Met de Palestijnen zijn we niet op dezelfde, religieuze wijze verbonden als met de joden. Wel als zij Christenen zijn, uiteraard! Maar zijn zij zoals het merendeel Islamiet, dan ligt dat anders. Hoewel? Met elkaar zijn we zonen van Abraham! Maar net als voor alle mensen die verlangen naar veiligheid, recht en een plek onder de zon, bidden we ook voor de Palestijnen om de vrede van Jeruzalem.

met hartelijke groet,
ds. Treuren

De week van het Loofhuttenfeest is in 2019 van maandag 14 oktober t/m zondag 20 oktober.

De activiteiten rondom de Loofhut.

Maandag 14 oktober en dinsdag 15 oktober komen de leerlingen uit de groepen 4 van de Beatrixschool weer op bezoek in de loofhut. Ook dit jaar zal ds. Treuren de groepen uitleg geven over het Loofhuttenfeest.

Woensdag 16 oktober komt de Morgenlichtkring in de tent bij de loofhut bijeen. Gasten zijn van harte welkom. De tijd van samenkomst: 10.15 uur. – 11.45 uur.

Donderdag 17 oktober de BBQ. De werkgroep zal weer zijn best doen om er met de deelnemers een geslaagde avond van te maken. We kunnen geen zekerheid geven voor een mooie droge avond maar in de tent zal het droog en warm zijn. In navolging van voorgaande jaren trachten we weer producten uit Israël en uit het Joodse kookboek hierbij te betrekken. Naast het vlees van de koshere slager. De aanvang is om 19.00 uur op het kerkplein. De gevraagde bijdrage is opnieuw € 5,– voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen.
Op de zondagen 22 en 29 september en 6 oktober liggen de intekenlijsten voor deelname op de tafel bij de ingang van de kerk. Voor de betaling wordt u voor 17 oktober benaderd. Op deze BBQ avond is het ook mogelijk Israël-producten in de welkomstruimte te kopen, te bestellen of er over laten informeren. Dit is ook mogelijk voor niet deelnemers aan de BBQ, die alleen maar even langs willen komen voor deze activiteit. Elders in CC wordt nog nader op de producten ingegaan.

De Jeugdsoos heeft dit jaar geen activiteit in de tent want op dat moment is de herfstvakantie al begonnen.

Zondagochtend 20 oktober zal de ochtenddienst geleid worden door ds. Treuren. Aan deze feestelijke dienst in de week van het Loofhuttenfeest werkt mee het Duo Saron. In het wijkbericht van ds. Treuren leest u meer over dit muzikale duo.
De Kindernevendienst zal in deze dienst ook aandacht schenken aan Het Loofhuttenfeest maar het programma is nog niet bekend. Als het weer het maar enigszins toelaat zal ook nu weer de dienst buiten besloten worden bij de loofhut. Om hiervoor genoeg ruimte te hebben kunnen er zondagochtend 20 oktober geen auto’s op het kerkplein geparkeerd worden.

Namens de werkgroep Kerk & Synagoge Dorpskerk Pijnacker,
Frits Klomp.

Jarigen:

• Mevr. G.J. Letterman – de Bie wordt op 23 september 85 jaar.
• Mevr. N. Bachman – van der Meer wordt op 27 september 80 jaar.
• Dhr. F.W. van IJssel wordt op 1 oktober 81 jaar.

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Gift:

Lijda Datema van de Diaconale bezoekendienst van de Dorpskerk heeft een gift ontvangen van € 10, bestemd voor de diaconie.

Tot slot:

September
September is altijd mooi,
Het is de meimaand in herfsttooi!

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 29 september