Wijkberichten t/m 23 augustus

op zondag, 02 augustus 2020
Midrasjim

In dit zomer- en vakantienummer van CC werk ik drie midrasjim uit. Een midrasj is een oeroud verhaaltje uit de joodse traditie, waarin wordt gezocht naar de betekenis van een Bijbeltekst of verhaal. Midrasj komt van ‘zoeken’, ‘studeren’, ‘iets opeisen’ zelfs. Ik ben er gek op! Je wordt er vaak door verrast. In hun eenvoud en directheid doen ze denken aan de gelijkenissen van Jezus. Die ‘kunnen’ ook niet. Net als in al die midrasjim wordt ook in die verhaaltjes de werkelijkheid geweld aan gedaan. Het gekke is dat je juist dan iets van het doen en laten van God op het spoor komt.

Sjemoth

De afgelopen weken verdiepten we ons in het Bijbelboek Sjemoth, ‘dit zijn de namen…’, dat wij kennen als Exodus. In de Hebreeuwse Bijbel draagt elk boek uit de Bijbel de naam het eerste woord. Zo heet Genesis: Beresjith. ‘In den beginne’ of ‘in beginsel’. De midrasjim die hier nu volgen zijn uitgelokt door het verhaal van Exodus. U hebt ze tijdens de diensten al kunnen horen. Ik hoop dat ook bij u de vonk overspringt!

De herder
“Mozes was herder. Hij weidde de schapen en geiten van zijn schoonvader Jitro. (Ex.3:1) Op een dag kneep een lammetje ertussen uit. Mozes zag en liep het achterna. Wat zocht het? Waar het naartoe? Ze kwamen bij een kloof, ze passeerden hoge rotsen links en rechts: ineens was daar plas. Daar dronk het lam gulzig water. ‘Aha, dacht Mozes, je had dus dorst. Dat ik daar niet aan had gedacht. Je zult wel moe zijn..’ Mozes was niet boos. Nee, hij tilde het lammetje dat van het avontuur bekomen moest op zijn schouders en droeg het naar de kudde terug. Mozes was barmhartig. Hij had hart voor de dieren. Daarom mocht hij ook voor de Israëlieten gaan zorgen. Herder worden van een kudde van mensen.”
Eigenlijk ben je ’t pas waard leiding leiding te geven aan mensen als je ook goed bent voor dieren. Een Partij voor de Dieren zou niet nodig moeten zijn. Maar wat zijn we in onze bioindustrie toch wreed! Opvallend trouwens de overeenkomst van deze midrasj met Jezus’ gelijkenis van het verloren schaap.

De stem van je vader
“Toen Mozes door God geroepen werd, was hij nog een rekruut. Een nieuweling die net komt kijken. God dacht: ‘Hoe moet Ik me nu tot Mozes richten? Laat Ik het onweren, spreek Ik luid tot hem door de bliksem, dan schrikt hij. Maar spreek Ik juist zachtjes door het fluisteren van de wind of het ruisen van de stilte, dan zal Mozes er niet op letten. Wat deed de Heer? Hij riep tot Mozes met de stem van zijn vader. (Ex.3:6) ‘Mozes, Mozes!’ ‘Hier ben ik, zei Mozes, wat is er papa? Waar ben je? ‘Toen zei God: ‘Ik ben je vader niet, maar de God van je vader! Mijn stem klonk als die van hem, want Ik wilde dat je luisterde en niet zou schrikken.”
Hoe praat God nu met ons? Dat is de vraag die deze midrasj oproept. Hij is de ‘God der vaderen’. We leren Hem kennen door onze ouders die het weer van hun ouders hebben, enzovoorts. We mogen verder dankbaar zijn voor de Kerk die iets van een moeder heeft. Het is dus door de stem van gewone mensen dat de God contact met ons legt. Maar vereenzelvig Hem niet met die stem! God is en doet ieder ogenblik anders. Sluit Hem niet op in het verleden, maar laat je verrassen. Je zult zijn stem overal ontdekken. Hij is de God die leeft en in alle stilten en stormen spreekt!

Van tussen de dorens
Over Gods verschijnen in de doornstruik wordt er ook van alles verteld in midrasjim. Zoals dit. “Voel je niet aan, zei God, dat Ik mij nood bevind net als de Israëlieten? Weet, door de plaats vanwaar Ik met je spreek, vanuit de dorens, dat Ik hun nood deel. ‘In al hun benauwdheid, was het Hem benauwd’, vertelt de profeet Jesaja. (Jes.63:9).”
God lijdt mee in de angsten van zijn kinderen. Hij voelt die dorens ook! Toen Jezus de doornenkroon op zijn hoofd gedrukt kreeg en het bloed langs zijn gezicht sijpelde, heeft God onze ellende tot die van zichzelf gemaakt. Van Hem, de Messias, staat er, dat Hij onze ziekten op zich heeft genomen en onze smarten gedragen. (Jes.53:4) U ziet dat er uit deze verhaaltjes lijnen lopen naar het hart van de Bijbel, het evangelie van Jezus Christus.

De diensten

Op zondag 2, 9, 16 en 23 augustus zijn er steeds gastpredikanten in de Dorpskerk. Fijn dat zij willen voorgaan! Vanaf ma. 24 augustus ben ik weer aan het werk, wilt u in de vakantietijd een beroep doen op één van m’n collega’s, belt u dan onze scriba, Nanda van den Berg, tel. 06-58745189. Zij verbindt u door. Op zondag 30 augustus hoop ik u te mogen ontmoeten in de Dorpskerk. Overleg binnen de wijkkerkenraad heeft me gestimuleerd nog even het spoor van de onderdrukking en bevrijding uit Egypte te volgen.

25 Jaar

In september zal ik er in de start- en jubileumdienst iets meer van zeggen. Maar wat is het geheim van zo’n periode?
Steeds nieuw water putten uit de bron. Het Woord moet fris zijn, levend. Je moet niet stilstaan, maar blijven stromen. Verder peper ik mezelf voortdurend in: het is niet ‘jouw’ gemeente, maar die van Jezus Christus. Je hebt hem te dienen! Mijn dagelijks werk is catechese en pastoraat, het mede-leiding geven is nodig, nuttig maar wel bijzaak.

Fijne zomerweken gewenst!
ds. Treuren.

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Van der Salm – Den Hengst waren op 3 augustus 60 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Kop – Van Erven zijn op 28 augustus 45 jaar getrouwd.
Een diamanten en een saffieren huwelijk, wat een prachtige mijlpalen! Beide echtparen van harte gefeliciteerd en wij wensen u een prachtige dag.

Jarigen

• Dhr. W. de Zwart is op 3 augustus 83 jaar geworden.
• Mevr. A. Rensen – Van Kampen wordt op 8 augustus 82 jaar.
• Mevr. P. Huisman – Meijndert wordt eveneens op 8 augustus 83 jaar.
• Dhr. C Poot wordt op 9 augustus 85 jaar.
• Dhr. D.F. Radstake wordt ook op 9 augustus 83.
• Mevr. C.J.P. van den Berg – Kruidenier wordt op 11 augustus 94 jaar.
• Mevr. J. Ripping wordt op 12 augustus 85 jaar.
• Mevr. A. Hofman – Veldhuizen wordt op 19 augustus 90 jaar.
• Dhr. P. Bos wordt op 23 augustus 84 jaar.
• Dhr. A. Gorissen wordt op 27 augustus 85 jaar.
• Mevr. G.J. de Vroed wordt op 29 augustus 81 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u allen een feestelijke dag.

Giften

Gaby den Uijl heeft een gift ontvangen van € 10 voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Ds. Treuren heeft meerdere giften ontvangen die bestemd zijn voor de streamingsdiensten in de Dorpskerk, te weten € 50, € 100, € 30 en € 40, en € 20 voor het orgel.
Gaby den Uijl heeft nog een gift van € 10 ontvangen, bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Verder kreeg Lyda Hofman € 20 voor de kerk.
Tot slot heeft ds. Treuren een gift van € 20 ontvangen t.b.v. de Stichting Promotie Dorpskerkorgel.
Alle gevers, dank u wel voor uw giften!

Tot slot

Vakantie, ’t woord al werkt op onze stemming,
in Limburg, Zeeland of op Ameland,
Egypte of een prachtig Alpenland,
van invloed is beslist niet de bestemming.

Genieten, even leven zonder remming,
in eigen land, op afgelegen zand,
de Veluwe, Ibiza, Griekenland…,
doch dit jaar hangt er iets van een beklemming,

getemperd is de stemming; wat is wijs,
tweeduizend twintig, het coronajaar,
blijft men bij huis ofwel gaat men op reis ?

Al is de crisis over weliswaar,
voorzichtigheid geboden is de eis,
toch is God met ons, voor ons, òòk dit jaar.

Anne-marie Overvliet – Visser

Livestream Dorpskerk

Dat de Corona-crisis een behoorlijke impact heeft op onze kerkelijke gemeenschap is voor een ieder wel duidelijk. Dit komt vooral tot uiting bij de kerkdiensten, die aanvankelijk helemaal niet gehouden mochten worden en later weer wél, met allerlei restricties. Aangezien ook de overheid niets met zekerheid kan zeggen over het verdere verloop van de pandemie, zal het kerkbezoek voorlopig niet voor alle gemeenteleden die dat wensen mogelijk zijn. We denken daarbij in de eerste plaats aan mensen met een zwakke gezondheid en de ouderen in onze gemeenschap.
Gelukkig heeft vanaf het begin van de crisis een aantal gemeenteleden het mogelijk gemaakt dat met beperkte apparatuur en veel personele inzet de diensten via livestream-uitzendingen gevolgd kunnen worden. Voor meer professionalisering van de uitzendingen is er echter onvoldoende budget beschikbaar. Taxatie is dat er € 6.000,- nodig is, terwijl het College van Kerkrentmeesters aan de wijken € 2.500,- beschikbaar gesteld heeft. Zou het mogelijk zijn dat wij met zijn allen nog € 3.500,- bij elkaar brengen? Wij hopen en vertrouwen erop. Een gift of bijdrage kan worden gestort op rekening NL56 RABO 0354 4041 64 t.n.v. CvK Prot.Gem.Pijnacker-Delfgauw onder vermelding van bijdrage livestream Dorpskerk.
De investering is niet alleen bedoeld voor de huidige periode, maar kan ook in de toekomst zijn vruchten afwerpen voor gemeenteleden die de diensten niet fysiek kunnen bijwonen. We hopen ook mogelijk te maken dat een dienst gemakkelijker dan nu teruggekeken kan worden.

Jan Willem Duijzer uit naam van de wijkkerkrentmeesters

Een nieuw seizoen, een frisse start!

Volgens goed gebruik willen wij het nieuwe kerkelijke seizoen weer beginnen met een frisse, schone kerk. Ook al wordt de kerk iedere dinsdagochtend al door enthousiaste vrijwilligers schoongemaakt, er blijven taken die in elk geval een keer per jaar moeten gebeuren.
Het zou fijn zijn als u op zaterdag 5 september tussen 09.00 uur en 13.00 uur wilt komen helpen poetsen, kloppen, zuigen, stoffen.
Met genoeg mensen kunnen we genoeg doen, er is koffie, thee en iets lekkers en de kerk is groot genoeg om ook met anderhalve meter afstand tot elkaar nuttig bezig te zijn! U kunt zich bij de koster opgeven, klamp hem aan, bel hem of mail naar koster@dorpskerk.pknpijnackerdelfgauw.nl

Jubileum ds. Treuren

Op donderdag 30 juli was ds. Treuren 25 jaar predikant in de Dorpskerk. Drie kerkenraadsleden zijn hem en zijn vrouw die dag persoonlijk gaan feliciteren. Zoals in de vorige CC aangekondigd, willen we hier als gemeente na de zomer bij stil staan. De kerkenraad heeft hiervoor 27 september aanstaande in gedachten, tevens startzondag in onze gemeente. We weten nu natuurlijk nog niet wat er dan mogelijk is gezien de coronamaatregelen, maar u hoort u vanzelf meer over. U kunt wel alvast een donatie doen voor een cadeau als u wilt, hoe eerder hoe beter zelfs. Als u beschikt over een smartphone met QR app, dan kunt u doneren via onderstaande QR code. Anders kunt u dit doen via een overschrijving naar het volgende bankrekeningnummer o.v.v. uw naam en ‘Bijdrage cadeau ds. Treuren’: NL82 RABO 0329 0668 11 t.n.v. A.A. van Kalkeren te Pijnacker. Als u wilt weten wat voor cadeau we in gedachten hebben, stuurt u me dan een mailtje: annette@dedeugd.org of belt/appt u even (06-18085140).

Met vriendelijke groet,
Annette de Deugd-van Kalkeren

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 23 augustus