Wijkberichten t/m 23 mei

op vrijdag, 30 april 2021

Niet iets maar Iemand

Op 9 mei staan we stil bij woorden van Jezus die nu weer heel anders klinken dan vorig jaar. Je hebt de viruswaarheid. De radicaal van elkaar verschillende werelden waarin we leven. De bubbels waarin ieder mens leeft. Het is ondoenlijk daar aan te komen. Met overtuiging steunde ons land de Verenigde Staten in Afghanistan. Wat heeft die militaire interventie opgeleverd? ‘Wat is waarheid?’, zegt Pilatus dan ook wereldwijs. Vaak staat ze ten dienste van het eigenbelang en het politieke overleven. Wat Jezus waagt te zeggen is ongehoord: ‘Wanneer u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Joh.8:31) ‘Ik leer je de waarheid die ruimte schept. Ik belichaam die waarheid.’ In de dienst hoort u meer. U hoort ook Hans Smaal en Wouter Vernhout aan het orgel en op de piano.
’s Avonds is ds. A. Gooijer uit Berkel & Rodenrijs bij ons te gast. Ook met hem een gezegende dienst gewenst.

Opstijgen naar de Vader

‘Houd me niet vast’, zegt de Opgestane Christus tot Maria Magdalena, ‘Ik ben nog niet niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat Ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God, die ook jullie God is’. (Joh.20:17) Normaal hoort u deze woorden op Pasen. Op Hemelvaartsdag 13 mei beluisteren we ze vanuit de contekst van zijn Hemelvaart. Wat voegt Jezus’ opstijgen tot zijn Vader aan Pasen toe? Wij denken: Hij gaat weg. Hij heeft alles volbracht. Maar er gebeurt oneindig veel meer! De dienst begint om half tien. Om de feestvreugde kracht bij te zetten doet naast Bartjan Geleijnse als organist Alexander Muilwijk mee op de trompet en bugel.

Weeszondag

Voorganger in de ochtenddienst op 16 mei is dr. C. Blenk uit Den Haag. Een tijd geleden predikant in de Mattheüs-wijk in Delft. De naam van deze zondag zet je op het verkeerde been. We voelen ons soms verweesd. Levend in een wereld waarin bedrukkende zorgen en ellende heersen. God lijkt er voor het oog alles aan te doen dat wij zouden zeggen: ‘Er is geen God’. Maar Jezus belooft ons juist niet als wezen achter te laten maar de Trooster te zenden. (Joh. 14:15, 16:7) Volwassen mensen hebben vaak nog meer behoefte aan troost dan kinderen.

Pinksteren

Op Pinksterochtend, 23 mei, een fragment uit het gesprek dat Jezus voert met een Samaritaanse vrouw. (Zie Joh. 4: 1-42) Zij vraagt Jezus die ze voor een profeet houdt wat Hij ervan denkt: ‘De Samaritanen zeggen dat God op de berg Gerizim vereerd moet worden. De Joden aanbidden Hem op de Tempelberg in Jeruzalem. Wie heeft er nu gelijk?’ Jezus gaat daar diep op in. Hij zegt dat er ‘een tijd komt, en die tijd is nu, dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en waarheid’. (vs.23) Wat betekenen die woorden? In de loop van de tijd zijn zij op heel verschillende wijzen geïnterpreteerd! Medewerkers aan de dienst: Bartjan Geleijnse en Mirjam & Hannah Butter, fluit en piano.

Zangdienst

Het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. ‘Uitstorten’ roept het beeld op van regen, een milde overvloed. Een stortbui. Ook in Psalmen en Liederen wordt de stroom van zegen die Christus geeft uitbundig bezongen. Om daar stem aan te geven is de Pinksterdienst ’s avonds, waarin ds. J. Maasland uit Den Haag voorgaat, een zangdienst. De organist is Peter Verhoeks.

Catechisaties

De laatste gewone catechisatie is op vrijdagmiddag 21 mei (om vijf uur), Twintigers op woensdag 20 mei (om half acht) en Young&Holy op donderdag 21 mei (om half acht). Al met al is het gelukkig een compleet seizoen geworden. Op dit moment kijk ik om me heen of er gemeenteleden zijn die belijdenis willen doen en als zij de doop nog niet hebben ontvangen zich te laten dopen. Dit lijkt een groepje op te kunnen leveren! Heb je belangstelling: laat het weten.

God, niet gelijk aan het Lot

‘In de Waagschaal’ biedt een boeiend artikel van ds. Jilles de Klerk, waarin hij ingaat op de wijze waarop de grote theoloog K.H. Miskotte (1894-1976) het boekje Ruth interpreteert. ‘Gods handelen valt niet zondermeer samen met de loop der gebeurtenissen en is daar ook niet zonder meer uit af te leiden. De feiten onthullen niet hoe God daarin betrokken is.’
Aansprekende regels van Miskotte nu: ‘Wij kunnen ons leven niet van buitenaf bekijken, en van alle nietigheden of geweldigheden zeggen, dat God het deed en er iets mee moet bedoelen; van een likdoorn aan je voet of als je je vinger tusschen de deur knelt, kan je niet plechtig verzekereren: dat is Gods vinger! (..) Stáár er niet op; zoek er niet te veel achter; maar bovenal sla er geen theorie omheen. (..) Laten wij als-je-blieft het leven nemen, zooals het valt, en ontdekken wij later, achteraf, terugblikkend, zoo nu en dan, met vreugde: ja, dàt was Gods vinger, dáár greep Hij in in mijn leven,

met hartelijke groet,
ds. Treuren

 

Muzikale Ouderenmiddag via livestream

Op zaterdagmiddag 12 juni vanaf 15.00 willen wij onze 70+ gemeenteleden een muzikale middag aanbieden via de gebruikelijke livestream en kerkomroep van de Dorpskerk. Daar aan werken muzikanten en zangers mee vanuit onze eigen gemeente.

Om deze middag wat persoonlijker te maken kunt u een verzoek doen en een lied, psalm of gezang aanvragen. Wat zou u nou graag willen horen? Gewoon omdat u het zo mooi vindt of misschien omdat u er een herinnering bij heeft of omdat u het al heel lang niet gehoord heeft en het zo graag meezingt. U kunt u keuze maken u de beide bundels die we op zondag gebruiken het zogenaamde “oude” rode liedboek en uit de bundel “Johannes de Heer”.

U kunt uw lied tot en met woensdag 3 juni door middel van een mail of telefonisch doorgeven aan:

  • Olga Elferink email: aa.elferink@hetnet.nl, telefoon: 015-3693617 / 06-42817233
  • Linda Droog email: lindadroog@live.nl, telefoon: 06-47681685

Heeft u contact met een kerkenraadslid dan kunt u het ook aan hen doorgeven, zij zorgen er voor dat het op de juiste plaats terechtkomt.
Zet u 12 juni 15.00 vast op de kalender?

Vriendelijke groet,
Olga en Linda

 

Jarigen

• Dhr. S. Hofman wordt op 18 mei 89 jaar.
• Dhr. C. P. Weerheim wordt op 19 mei 84 jaar.
Beiden van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Gorissen – Rensen zijn op 16 mei 60 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Schilperoort – de Visser zijn op 25 mei 55 jaar getrouwd.
Een diamanten en een smaragden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke, zonnige dag.

Giften

• Nel van der Kleij heeft een gift ontvangen van €10,00 welke is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Nel Helder heeft een gift van €20,00 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Mevrouw A. van Lint heeft een gift van €30,00 ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk.
Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Hemelvaart

Jezus is naar de
hemel teruggegaan,
en liet de deur voor
ons op een kier staan.

Soms kan ik dit
bijna niet geloven,
maar dan kijk ik
even naar boven.

Hierin zie ik een
knipoog van de Heer,
dit bemoedigt
mij steeds weer.

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 23 mei