Wijkberichten t/m 24 april

op zondag, 03 april 2022

Vesper

Op woensdag 6 april een vesper die als motto draagt ‘Jezus zien’. Griekse (!)tempelgangers willen Jezus, die de Koning der Joden is, hoogstpersoonlijk ontmoeten. Wat Jezus dan zegt! We lezen Joh.12:20-26. Verder liederen, gebeden, stilte.

Palmpasen

Op zondag 10 april een feestelijke dienst waarin de Cantorij Dorpskerk meewerkt. We lezen het evangelie waarin Jezus jubelend door een schare die met palmtakkend zwaait, wordt onthaald. Van wat dit grootse moment betekent kun je beter zingen dan dat je het uit kunt leggen. Zingen zullen we dus zeker doen. En spreken toch ook, om zoals Augustus zegt, om niet geheel te zwijgen. De kinderen gaan vanaf het begin naar de nevendienst. Daar maken ze de Palmpaasstokken waarmee ze aan het eind van de dienst zullen binnenlopen.

Oecumenische vespers

Op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 april zijn er de oecumenische vespers die beginnen om kwart over zeven. Voor de juiste plaats: zie pagina 2.

Witte Donderdag

Nadat de pandemie twee jaren roet in het eten gooide, is er dit jaar op Witte Donderdag weer de gezamenlijke broodmaaltijd. Deze begin om zes uur. U kunt zich opgeven via de intekenlijst die bij de ingang van de kerk ligt of telefonisch (nà 19.00 uur) via Ria van der Vliet, 06-29267671. Maakt u gebruik van deze mogelijkheid elkaar te spreken!
Om zeven uur begint de Vesper. Die anders is dan de gebruikelijke Vespers. Eén van de lezingen licht ik uitvoeriger toe. Leest u thuis Joh.12:27-33. Een intrigerend gedeelte. Jezus geeft er ons een onverwacht inzicht mee hoeveel moeite het Hem kost het kruis te aanvaarden. Wat hier staat, doet denken aan zijn strijd in Getsémane. Toch ademt het een andere sfeer. Organist op donderdag en vrijdag is Hans Smaal.

Goede Vrijdag

Een dag later, 15 april is het Goede Vrijdag. Over de kruisiging en het opschrift dat Pilatus boven Jezus laat plaatsen heb ik nooit eerder gepreekt. Waarom wordt Golgotha ‘Schedelplaats’ genoemd? Waar staat het kruis voor? Wat wil toch die venijnige betiteling ‘de Koning der Joden’, die in drie talen boven Jezus’ hoofd wordt aangebracht, zeggen?
Zoals u gewend bent, vieren we ook het Heilig Avondmaal. Bij brood en wijn vieren wij de dood des Heren. Dat is een rare uitdrukking. We vieren haar omdat ze een groot geschenk is van de Heer die is opgestaan en leeft.

Pasen

Dat betekent haast! Paashaast. Maria rent weg van het graf, Petrus en Johannes weten niet hoe snel ze bij het geopende graf moeten komen. (Joh.20:1-10) Bijna altijd wordt dit rusteloze begin overgeslagen om stil te staan bij het intieme verhaal over de ontmoeting van Jezus en Maria die met grote innigheid wordt getekend. Deze Pasen staat in het teken van het grote vermoeden dat zich onrustig baanbreekt.
De muzikale medewerkers aan deze Paasdienst zijn Bartjan Geleijnse (orgel), Alexander Muilwijk (bugel en trompet) en Albert Theeuwsen (piano).

Beloken Pasen

De zondag na Pasen, op 24 april is ds. Jelke de Jong de voorganger in de Dorpskerk. Beloken wil zeggen: de luiken dicht doen, sluiten. De discipelen zitten achter gesloten deuren als de opgestane Heer onverwachts in hun midden staat. Vanouds wordt de feestelijke week van Pasen met dit troostrijke verhaal besloten.
’s Avonds is er een leerdienst waarin ik uitgaande van het vierde van de Tien Woorden in wil gaan op de vreugde van de zondagsviering. Wat vieren we? Wat staat er op het spel? Zijn er net als voor de abbath regels?

Lezing

Bij de algemene berichtgeving in CC vindt u meer informatie. In dit wijkbericht alleen een kattebelletje. Komt u naar de lezing die Ronald Waterman op donderdag 28 april in de Dorpskerk houdt. Hij vertelt over z’n jeugd als Joodse jongen in Delft, over hoe hij in Westerbork terecht kwam en met het gezin waar hij bij hoorde naar Theresiënstadt werd afgevoerd. Ronald vertelt rustig en indringend, met een na al die jaren verrassend scherp gevoel voor detail. Het is bijzonder één van de laatste getuigen van de Holocaust te kunnen horen. Ook in wat zich tijdens de oorlogsjaren in Pijnacker heeft afgespeeld heeft hij zich verdiept. Welkom!

U gezegende feestdagen wensend,
ds. Treuren.

Jarigen

• Dhr. C.J. Bouwer wordt op 12 april 87 jaar.
• Dhr. J. Valkenburg wordt eveneens op 12 april 84 jaar.
• Mevr. A. Lindenburg-den Dulk, Delft, wordt op 13 april 83 jaar.
• Dhr. H.P. Drop wordt op 15 april 83 jaar.
• Dhr. J.J. van Baarle wordt op 16 april 87 jaar.
• Mevr. P.C. Helder-van der Elst wordt op 17 april 85 jaar.
• Dhr. J. Gravesteijn wordt op 20 april 80 jaar.
• Mevr. M. Valkenburg-van Dam wordt op 23 april 82 jaar.
• Mevr. M.N. van Wamelen-van Reeuwijk wordt op 23 april 84 jaar.
• Mevr. C. Ton-van Ruitenburg wordt op 26 april 90 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

• Ds. Treuren heeft bij een huisbezoek €10 ontvangen voor de livestream van de Dorpskerk.
Dank voor uw gift!

Tot slot

Hoe mooi zou het zijn

Als er nergens oorlog was
En er geen wapens waren
Als niemand hoefde te vluchten
En iedereen een vrij mens zou zijn
Als iedereen vrolijk was
En er geen pijn en verdriet zou zijn
Als je niemand kon verliezen
En niemand hoefde te missen

Hoe mooi zou dat zijn

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Beknopt verslag van de wijkkerkenraad Dorpskerk op 14 maart 2022

In het gebed aan het begin van de vergadering staan wij stil bij de oorlog in de Oekraïne. Na de toerusting door ds. Treuren worden de komende diensten in het tweede kwartaal doorgenomen. Traditiegetrouw worden er voor Palmpasen Paasstokken gemaakt. Ook nu weer. De Kindernevendienst, waarin de kinderen de Paasstokken zullen maken, begint al direct om 10.00 uur. De feestelijke optocht is bij het einde van de dienst. De zanggroep, geleid door Jeroen de Haan, levert muzikale bijdragen aan de dienst. wordt bij de gehele dienst betrokken.

Op Witte Donderdag zal er om 18.00 uur een broodmaaltijd zijn, gevolgd door een vesper met gebeden, liederen en stilte. De dienst op Hemelvaartsdag zal eveneens vooraf worden gegaan door een maaltijd (ontbijt).

Wat bedoelen we met een “dienst voor alle leeftijden”. Daar praten we geruime tijd over; we leggen uiteindelijk vier kenmerken vast. Met een “dienst voor alle leeftijden” bedoelen we een ochtenddienst(1), waarin er in vrijheid en met ruimte voor experiment gebruik wordt gemaakt van één van de twee gebruikelijke orden van dienst, en (2) waarin er een uitgebreid kindermoment is voor jongere kinderen, (3) de jongere kinderen naar de KND gaan, terwijl in de preek rekening wordt gehouden met kinderen uit de hoogste groepen van de basisschool en tieners,(4) vanaf het welkom aan het begin van de dienst tot de zegen is de taal en toon afgestemd op die van kinderen en tieners.” De dienst voor alle leeftijden op 15 mei is vergelijkbaar met de schooldiensten van voorheen. De kinderen blijven dan de hele dienst in de kerk.

Tijdens de coronascrisis heeft de zanggroep de gemeentezang tijdens de eredienst vervangen en later sterk ondersteund. De kerkenraad kijkt met grote dankbaarheid terug op de enthousiaste inzet van de zanggroep. Nu de situatie zo langzamerhand “normaal” lijkt te worden zal de zanggroep voortaan 1 x per maand met circa 6 stemmen onderdeel uitmaken van de eredienst ten behoeve van de ondersteuning van de gemeentezang bij onbekende liederen en/of wisselzang. Wanneer het lukt dit te realiseren zal daarnaast de gehele zanggroep of cantorij zes keer per jaar meewerken aan een ochtenddienst. Bij de vespers zal de zanggroep in kleine formatie blijven dienst doen.

De kerkrentmeesters hebben de geluidsinstallatie in de Dorpskerk verfijnd. Er is een headset voor de predikant aangeschaft. De reacties zijn positief.

De vacatures in de kerkenraad vormen een bron van zorg. Per 1 juli zijn er nog maar twee diakenen. Er wordt naarstig gezocht naar één (liefst twee) diakenen en een jeugdouderling. Tijdens een dienst in juni zal Klaas Rozema, predikant van de Freie Evangelikale Gemeinde In Innsbrück (Oostenrijk) iets vertellen over zijn missionaire taak aldaar. Na afloop van de dienst kunt u hem en zijn aanstaande vrouw: Eline Eertink ontmoeten.

John de Prieëlle

 

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 24 april