Wijkberichten t/m 24 februari

op zondag, 10 februari 2019

Puur toeval

Iets moois wat u vast aanspreekt! Het Hebreeuwse ‘qaraa’ betekent ontmoeten. Dat doe je voortdurend. De hele dag door. Je kunt in de wachtkamer onverwachts een aardig praatje hebben, je kunt ook neerploffen naast een chagrijn in de bus. Ai, ai, ook zelf kun je niet te pruimen zijn! Is dit alles nu puur toeval? Zo ervaren we dat. Ditzelfde ‘qaraa’ betekent ook ‘toevallig treffen’. Of in de passieve vorm ‘door lotgevallen en gebeurtenissen worden getroffen’. Maar nu het geheim. ‘Qaraa’ betekent ook actief ‘roepen’ en passief ‘geroepen worden’. Schijnbaar toevallig ontmoet je iemand, Schijnbaar toevallig ontmoet je iemand, maar zonder dat je er erg in hebt wordt het vanuit de hemel  geleid: je wordt geroepen!

De toen al 80-jarige ds. Wuister vertelde op cursus: ‘Ik zat in de trein naar Amsterdam. Tegenover mij zat een Duits meisje. Ze zat piekerend rond te kijken. Op een gegeven moment keek ze naar mij en ik gaf een teken van ‘kop op’. Ze lachte even. Toen ze uitstapte zei ze vriendelijk gedag. Even die attentie, even laten weten dat je de ander hebt gezien, kan verandering teweegbrengen.’

Rond de diensten

Op zondag 17 februari ’s ochtends en 24 februari ’s avonds twee Leidse predikanten. In de eerste dienst gaat ds. D. Verboom voor en in de tweede ds. R.H.M. de Jonge. Fijne diensten gewenst!

In Lucas 6 Jezus geneest een man met een ‘verschrompelde hand’. Daar wil ik ’s ochtends op 24 februari met u over hebben.’t Is iemand die niets kan doen. Hij is handelingsonbekwaam. Net als bij ons het geval kan zijn, breekt het hem bij de handen af. De Farizeeërs en schriftgeleerden die er bovenop staan zijn niet blij. Nee, ‘ze raken hun verstand volkomen kwijt’. Jezus doet dit nl. op de sabbath. Hoe komt het dat zij afhaken? Wat zegt dat over hoe wij in elkaar steken, want we mogen hen niet een beetje zwart gaan maken!

Taizé-viering

Ooit zag ik in het filmhuis ‘Le grand silence’. Een film die zich in klooster, hoog in de Franse Alpen afspeelt. Het begint met een minutenlange scène waarin sneeuwvlokken aantikken tegen een natte ruit. Je wordt er ongedurig van. En dat is nog maar het begin. Het zijn zwijgende monniken, in de hele film wordt er nauwelijks gesproken. Het gekke is dat je aan die stilte went. Veel kijkers geven zich er na een tijd(je) aan over, dat is bijzonder. De film is verfrissend. Een spiritueel bad.

In de Taizé-viering op 17 februari duurt de stilte een handvol minuten. Toch kun je zo’n van devotie, (gezongen) gebeden en stilte doortrokken viering opknappen. Komt u het beleven!

Nog iets. Als u van zingen houdt: het Taizé-koortje werkt mee aan de Paasdienst. Met twee Taizé-liederen en het Kyrie en Gloria dat we geregeld ’s morgens zingen vierstemmig. Drie keer repeteren. Om 17.15 uur voor deze Taizé-viering dus (1), vlak voor de Paasdienst(2) en een keer er tussenin(3). Meer weten of meedoen? Belt u Ingrid of Sanne de Smit (3640481).

Afscheid

Nadat zij 12 jaar als ouderling onze gemeente heeft gediend en nog eens 8 jaar als pastoraal medewerker, is Thera de Prieëlle in alle bescheidenheid teruggetreden. Hoeveel bezoekjes heb je niet afgelegd?! Je was daarin toegewijd. Er zijn wat mensen die je jarenlang trouw hebt opgezocht, je liep samen met hen op. Namens u heb ik Thera als dank een feestelijke bos bloemen gebracht. Dank je voor je inzet!

Scribaat

Uiteindelijk kreeg Paul Weststeijn het niet gebogen. Zijn (nieuwe) werk en gezin te combineren met het scribaat en ouderlingschap. Dat spijt ons! Dank je voor de dingen die je deed. Inmiddels is Ton Redelijkheid al enkele maanden waarnemend scriba. Dat doet hij uitstekend, maar tegen de klippen op. Wie zou er kunnen helpen alleen als notulist?! U woont zeven wijkkerkenraadsvergaderingen bij en maakt er een verslag van.

Bezoekersgroepen

In de op nieuwe leest geschoeide opzet van het pastoraat is er een ziekenbezoekgroep en een ouderenbezoekgroep actief. Van de ziekenbezoekgroep (die elke vier weken bijeen komt) maken  Gaby den Uijl, Olga Elferink, Anneke van den Heuvel, Lyda Hofman en Christine Steendam deel uit. Binnenkort worden we waarschijnlijk met nog iemand versterkt. Dat is fijn! Mocht u zin hebben hier in mee te draaien: welkom! We kunnen uw inzet goed gebruiken.

Van de ouderenbezoekgroep (die twee keer per jaar bijeen komt) maken naast Gaby en Lyda ook ds. Franzen en Albert Theeuwsen deel uit. Thera de Prieëlle heeft zoals u las afscheid genomen. Ook Elly de Lange beëindigt dit pastorale werk nu om redenen van leeftijd. Ook jij, Elly van harte bedankt! Al eerder nam zij afscheid als ouderling en pastoraal medewerker. Op dit moment zoek ik naar twee of drie gemeenteleden die ongeveer 25 adressen met elkaar willen verdelen. Het betreft ouderen die hebben aangegeven bezoek op prijs te stellen.

Problemen laten bij wie ze horen

Veel mensen hebben last van het Messias-complex. Dat is de neiging om mensen uit de brand te helpen, om de verlosser te spelen. Je hebt alleen de macht niet om andermans problemen op te lossen. Wat kun je dan wel doen? Daar schreef ik relatie- en familietherapeut Lundberg samen met zijn vrouw een boeiend boek over. Wat hier volgt, pluk ik uit een bespreking.

“Waar mensen eigenlijk behoefte aan hebben als ze over iets klagen is validatie. Met dat woord bedoelt Lundberg hij dat mensen willen dat hun gesprekspartner inlevend luistert, hun beleving erkent en respecteert, en dat met begripvolle reacties laat weten. ‘Mensen hebben vaak de behoefte om hun probleem uit te diepen. Ze willen zich bewust worden van hun gevoelens, die doorleven en uitdrukken. Dat is een belangrijke voorwaarde om weer een positieve houding aan te kunnen nemen en jezelf uit het moeras te trekken. Wat ze niet willen horen: Weet jij wat jij moet doen?’

Zijn boek staat vol met praktische tips over de taal die mensen zouden kunnen gebruiken om te valideren. ‘Dat moet moeilijk voor je zijn’. ‘Ik zou me denk ik ook zo hebben gevoeld’, ‘wat denk je dat zou helpen?’ Al is gepast stilzwijgen ook geweldig!”

Wijsheid

Een gemeentelid zei: ‘Wees niet constant op pad. Wees op je plek. Daar ligt het geluk.’ Dat is Jezus’ boodschap in een notendop.

Hartelijke groet,
ds. Treuren.

 

Giften

Er zijn twee giften ontvangen.
Truus Bos heeft een gift van € 20 ontvangen, bestemd voor de diaconie van de Dorpskerk.
Ds. Treuren heeft een gift van € 20 ontvangen voor de Dorpskerk.

Jarigen

  • Op 24 februari wordt mevr. J.H. Nowe-Klarenberg 89 jaar.
  • Op 29 februari wordt dhr. L. de Hoog, Europalaan 34, 2641 RX, 87 jaar.
    Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, een fijne dag gewenst!

Tot slot

De weg naar mijn hart

Heel diep verborgen
Achter muren en sluizen
Achter deuren en ramen
Achter bergen en dalen
Daar ligt mijn hart

Om het te vinden
Moet je zwoegen en zweten
Onderweg zul je lachen en huilen
Het wordt een lange reis

Maar ik weet..
Op een dag zul je het vinden
Het zal tot jou toebehoren
Het zal zich hechten en het laat niet meer los
Laat het niet los 
Zorg er goed voor.

 

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 24 februari