Wijkberichten t/m 26 november

Verkiezingen

Spannende verkiezingen op 22 november. Gaan we door op de oude voet of gaat het roer om? Iedere partij heeft de mond vol over de wenselijkheid en het tempo van een energietransitie. Maar is de oplossing de Noordzee vol windmolenparken te zetten, onze weilanden vol zonnepanelen en als kroon op het werk de bouw van nieuwe kerncentrales? Het valt me op dat geen politicus ons oproept geen andere energiebronnen aan te boren maar veel minder energie te gebruiken. Minder consumeren, minder vlees eten, minder op vakantie, enz., enz.. We zijn zat van onrust (Job 14:1) en verslaafd aan materiële dingen. Waar is de Johannes de Doper die dat durft zeggen? Meer vreugde, meer hoop, meer besef van kwaliteit, meer gemeenschapszin krijgen we door op allerlei gebied eenvoudiger te gaan leven. Meer door minder: dat is Jezus Christus volgen in onze tijd.

‘Het licht der schitterige dagen’

‘Zoet is het licht, -en goed voor de ogen is het om de zon te zien’. (Pred.11:7) Op zondag 12 november lezen we van Pred.11 het slot en van Pred.12 het begin. Het gaat in die verzen over jong zijn en oud worden, en het eren van je Schepper. Hoe doe je dat? Het is een prachtige, literaire tekst. We kijken ook naar de onverwachte Paulus die in II Kor.4:16 schrijft: ‘(..) Maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag vernieuwd.’ Dat is een ander geluid dan dat van Prediker. We hoeven niet melancholiek, -de koek is op, helaas-, te eindigen maar mogen grote dingen verwachten.

Ingetogen, niet preuts

Op 12 november ’s avonds een avondgebed waarin Jeroen de Haan speelt. Uit het Hooglied lezen we een paar verzen uit hst.8, nl. vs.8-12. U moet ze voor de aardigheid eens opzoeken. Aan het woord zijn de broers van een opgroeiend meisje. ‘Wij hebben een zusje dat nog geen borsten heeft. Wat doen wij met haar als ze groter gegroeid wordt benaderd? Het draait in dit stukje om eer, om deugdzaamheid. Haar broers weten precies hoe het moet. Maar zusje is wel ingetogen, alleen niet preuts. Dit pareltje van een tekst loopt uit op een heuse liefdesverklaring. Ik wil dit verbinden met het grote gebod van de liefde, zoals Jezus dat geeft. Ook in dit avondgebed een z(eer) k(orte) p(reek).

Zondagsgasten

Op 19 november hoopt ds. H.J. Franzen voor te gaan. Gemeentelid bij ons, maar op zondag vaak te gevraagd als gastpredikant. ’s Avonds is ds. J. Maasland uit Scheveningen de voorganger. Fijne diensten met hen beiden gewenst!

Eeuwigheidszondag

Op 26 november is het Eeuwigheidszondag. We brengen ons dan de namen te binnen van wie in het afgelopen jaar door de Heer geroepen zijn. Zoals het er nu uitziet, werkt Joost Willemze op de harp aan de dienst mee. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee. We lezen voorlopig voor de laatste keer uit het Hooglied, en wel hst 8, vs.6-7. ‘Onze’ (Miranda en ik) trouwtekst was dat. ‘Vele wateren kunnen de liefde niet blussen en rivieren spoelen haar niet weg’. De hele september was het stralend weer, maar op onze trouwdag was er een wolkbreuk. Dus kunt u nagaan… Ook de dood is een vloed, is als vernietigend water, maar de liefde is sterk en die van Jezus Christus is sterk als de dood.

Agenda

Vrijdag 10, 17 en 24 november: Catechisatie 12-15 jr. om 17.00 uur
Maandag 13 nov.: Wijkkerkenraad om 20.00 uur
Dinsdag 14 nov: Dorpskerkkring van 19.30-20.30 uur
Vrijdag 17 nov.: Soosavond
Woensdag 22 nov.: Twintigers, van 19.30-20.30 uur
Vrijdag 24 nov.: Kerkdienst Weidevogelhof om 11.00 uur
Vrijdag 24 nov.: Orgelconcert Petra Veenswijk om 20.00 uur
Zaterdag 25 nov.: Lichtjesavond op de begraafplaats
Zondag 26 nov.: Young&Holy, van 19.30-20.30 uur

met een hartelijke groet, ds. Treuren

Jarigen

• Mevr. M.C. Blom-Lammers wordt op 16 november 83 jaar.
• Mevr. R. van der Toolen-van der Velde wordt op 18 november 84 jaar.
• Mevr. A. van der Salm-den Hengst wordt op 2 december 87 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. J.C. Hulswit-van der Vliet zijn op 20 november 50 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. Kaptein-Ton zijn op 23 november eveneens 50 jaar getrouwd.
Twee gouden huwelijken, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en vrienden.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen ten behoeve van de bloemengroet vanuit de Dorpskerk.
• Gaby den Uijl heeft een gift van €50,00 ontvangen ten behoeve van de Diaconie van de Dorpskerk.
Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Het Licht

Er zijn dagen
boordevol vragen.
Er zijn uren
die eeuwig duren.
Er zijn seconden
die stekend wonden.
Maar altijd weer
is er het Licht,
dat bijstuurt
naar ’t evenwicht.

Anne-marie Overvliet – Visser