Wijkberichten t/m 27 januari

op vrijdag, 11 januari 2019

Hij is er! En u?

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie hield Anneke v.d. Heuvel een prachtig toespraakje. Het kwam uit de grond van haar hart, dat kon je voelen. Ze sprak aan het slot ook de wens uit dat de gemeente zal  groeien. Later dacht ik: hoe simpel kan het zijn?

Als u die zich betrokken voelt komt, hebben we een prachtige gemeente! Komen is de grootste dienst die we elkaar kunnen bewijzen. Trouw zijn. Niet allerlei acties, trek- en duwwerk. Nee, acte de présence geven! De druk van het leven is in onze tijd onwaarschijnlijk groot. Daar zitten we allemaal geweldig mee, iedereen.

We kunnen er als kerk door wegkwijnen, verdampen. Dat zie je ook overal in het land gebeuren. Maar je kunt elkaar ook opwekken. Medewerkers zijn aan elkaars blijdschap, zoals Paulus dat prachtig zegt. Elkaar blij maken door er te zijn. We bidden heel vaak: God, wees met die-en-die. Of: God, wees met ons, met mij. De naam Heere heeft met ‘zijn’ te maken. Hij is er! Of u er ook bent maakt voor de anderen en uzelf een wereld van verschil.

Nashville

Heel ongelukkig die verklaring van Nashville. Wie zit daar op te wachten? Eerst deel je mensen een mokerslag uit en daarna wil je met ze in gesprek. Op de voorpagina van de vorige CC (‘Kadachat’) schreef ik nietsvermoedend dat we van fundamentalisme geen heil kunnen verwachten. Dat is in de afgelopen dagen wel gebleken!

De Bijbel vraagt erom steeds opnieuw vertolkt te worden. Daarin spelen nieuwe inzichten en gevoeligheden inzake homoseksualiteit en transgenders een belangrijke rol. Wie zou de slavernij nog in willen voeren? Je kunt dat bepleiten op de grond van de Bijbel, teksten te over. Alleen misken je zo de richting die de Bijbel wijst. De afschaffing van de slavernij is een vrucht van het lezen van die Bijbel. Men voelde, men wist: dit kan niet langer!

Er zijn ontwikkelingen die je onzeker maken. U kent misschien mensen die je verwarren omdat ze dingen zeggen en doen waar je nooit eerder mee te maken hebt gehad. Wees onbevangen en treedt hen open tegemoet. Je kunt niet iedereen begrijpen. Maar vertrouw erop dat God je de weg zal wijzen. Jezus belooft ons dat zijn Geest ‘u de komende dingen zal verkondigen’. (Joh.16:14) Dingen die op je afkomen en in verlegenheid brengen.

‘De Gay-parade stuit me tegen de borst’, hoor ik u zeggen. Mij ook. Veel mensen, ook homoseksuele vinden het pervers. Het seksuele treedt er onbeschaamd op de voorgrond. Maar uitspattingen kom je overal tegen, ook in de ‘gewone’ porno op de TV en op internet. Het helpt ons als Christenen, als kerken niet om uit verontrusting aan de noodrem te gaan hangen. De Heer Jezus leert ons anders. Hij praat met mensen en houdt contact met God.

Zondag 20 januari

In de vorige nummer van CC schreef ik daar al over, dus te vroeg. Inmiddels heb ik m’n plannen gewijzigd. Aan het begin van ‘de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen’ ga ik in op de suggestie Amos 5: 21-25 en Lucas 11: 37-44 te lezen. Dat zijn ongelofelijk radicale stukjes: er worden hele rake dingen in gezegd. Leest u ze alvast eens. Aan de dienst wordt meegewerkt door een tweetal lectores, één uit de R.K.-parochie en één uit de Ontmoetingskerk.

Aan het slot van de dienst zal Marnix Wakker worden bevestigd als jeugdouderling. Hij is al een tijdje in het jeugdwerk actief, samen met Esther. We hopen dat hij zijn taak met vreugde zal vervullen. Ook als lid van de wijkkerkenraad en dienstdoend op zondag.

Oecumenische dienst, 27 januari Dorpskerk

Een dienst met veel organisatie vooraf & er rond omheen! Ik hoop dat het natuurlijk verloopt. Een beetje zoals ballet. Verbazingwekkend zoals de zwaartekracht door mensen van vlees en bloed wordt overwonnen. Alsof het niets kost maar alles vanzelf gaat wordt er gedanst! Er zijn dus de nodige musici: Bartjan Geleijnse, Mirjam&Hannah Butter, Alexander Muilwijk, Edwin Feenstra en een ad hoc koor. Verder medewerkers aan de liturgie uit de parochie en de deelnemende protestanse wijkgemeenten. Er is kinderopvang, kindernevendienst en Tienerkerk. Koffie, thee en limonade plus koek na afloop. Het motto: ‘zoek het recht en niets dan recht’. In liederen en gebeden krijgt dit vorm, de voorgangers: diaken Tom Halin en ondergetekende.

Toen we ons in de aangereikte tekst uit Deuteronomium 16: 9-20 verdiepten, dacht ik: wat moet je daar nu over zeggen? Gelukkig viel dat bij nadere studie aardig mee. Ik hoop dat wat u er over zult horen als goed nieuws zult ervaren!

’s Avonds

Een leerdienst waarin ds. G. J. Stougie uit Berkel en Rodenrijs voorgaat. Zij zal één van de Psalmen met u opslaan.

Tot slot

Een hartelijke groet,
ds. Treuren.

In Memoriam:

Op weg naar de kerk viel ze. Ze belande in het ziekenhuis en is korte tijd later overleden: Hendrika Weerheim. Haar roepnaam was Rie. Zij is 95 jaar geworden. Haar leven is niet over rozen gelopen, bepaald niet, toch was zij opgewekt en onafhankelijk. Terughoudend over zichzelf, maar openstaand voor contact met mensen, kennis, reizen en boeken. Zij was als het hert uit de Psalm dat ‘schreeuwt’ naar het levende water. In tijden van droogte weet het hert, zo wordt er verteld, als enige dier de weg naar aderen in de grond te vinden. Hij schraapt die open, terwijl hij smeekt tot God. Zo heeft mw. Weerheim haar kinderen opgevoed. Zij wist en wees de weg. Terwijl zij zelf dronk van het levende Water heeft ze anderen om haar heen te drinken gegeven. Daar zit iets van de Messias in. Die ‘Mij dorst’ riep aan het kruis en met zijn gewei, de doornenkroon, een fontein van liefde en leven heeft aangeboord. Moge de herinnering aan deze bescheiden en heel moedige vrouw tot zegen zijn!

Opbrengst Verjaardagsfonds wijk Dorpskerk 2018

Donderdagavond 3 januari 2019  is de inhoud geteld van de busjes van het Verjaardagsfonds van de wijk Dorpskerk.

De dames N. Bachman, D. Drop, H van Lienden, M. Ros en N. Steenks hebben in 2018 tijdens hun talrijke gangen langs de jarigen van onze wijk een heel mooi bedrag van € 2.414,87 opgehaald. Dit bedrag wordt toegevoegd aan het Orgelfonds van de Dorpskerk.

Namens het college van kerkrentmeesters bedank ik heel hartelijk alle vrijwilligsters, in het bijzonder mevrouw Van Lienden. Zij is niet alleen vrijwilligster voor een aantal wijken, maar zij verzorgt daarbij al jarenlang de coördinatie van het Verjaardagsfonds. En niet te vergeten worden alle gulle jarige gevers hartelijk bedankt.

John Blom

 

Giften

  • Anneke Swank heeft een gift van €20 ontvangen voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
  • Gaby den Uyl heeft een gift van €10 ontvangen, ook bestemd voor het orgelfonds.
  • Ds. Treuren heeft een gift van €60 ontvangen. € 30 hiervan is bestemd voor de zending en eveneens €30 voor “kinderen in de knel”.

Jarigen

  • Op 21 januari wordt mevr. E. Klomp – van der Velden 82 jaar.
  • Op 22 januari wordt mevr. J. van Lint – van Walsum 82 jaar.
  • Op 25 januari wordt dhr. A. Nowé 92 jaar.
  • Op 26 januari wordt mevr. N. Vos – van der Lugt 86 jaar.
  • Op 27 januari wordt mevr. A.E. de Lange – Wagner 82 jaar.
  • Op 1 februari wordt mevr. G. Sonneveld – Kostering 81 jaar.

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en een gezellige dag gewenst!

 

Tot slot

                       Januari
    Al zijn de wolken nog zo grauw,
Daarachter is de hemel altijd blauw!

 

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 27 januari