Wijkberichten t/m 28 augustus

op zaterdag, 06 augustus 2022

Ochtenddienst 14 augustus
Nadat we in juli de spits hebben afgebeten met David en Mefiboseth, komen we nu een hele andere David tegen. U kent het verhaal van David en Bathseba wel. Dat is onthutsend. Hoe is dat nu mogelijk? In I Kon.15 staat dat ‘David deed wat recht is in de ogen van de Heer, hij hield zich steeds aan wat Hij hem opdroeg, behalve in de zaak met de Hethiet Uria’ (vs.5). Dat was de door David bedrogen en vermoorde man van Bathseba.
Opvallend is dat: in het middelpunt van Davids koningschap staan geen heldensagen, maar een verhaal van zonde en genade. Die vormen in zijn leven de kern. Die hebben hem verwond en gevormd, allebei. Terwijl David eerder grote dingen doet, wordt hij echt een groot mens nadat hij van zijn troon afkomt, zich vernedert voor God, en de vlijmscherpe kritiek van tegenstanders geduldig draagt. We gaan er eens goed voor zitten. Leest u thuis II Sam. 11 en 12 al eens door!

Zieken
Maaike van Veen hoort binnenkort de uitslag van haar chemokuur en Nel Bachman, die na een val, opnieuw verblijft in het zorghotel bij het Franciscus Gasthuis wacht daar op een definitieve plaats in een zorghuis.

Jarigen
Voor adressen, zie Centraal Contact.
• Dhr. P. Bos wordt op 23 augustus 86 jaar.
• Dhr. A. Gorissen wordt op 27 augustus 87 jaar.
• Mevr. G.J. de Vroed wordt op 29 augustus 83 jaar.
• Mevr. J.A. de Hoog-Lalleman wordt op 30 augustus 90 jaar.
• Mevr. N. Snijder-Commijs wordt op 2 september 94 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een stralende, maar niet al te warme, dag.

Huwelijksjubileum
• Dhr. en mevr. Van der Ende-Struik zijn op 24 augustus 55 jaar getrouwd.
Een smaragden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag.

Giften
• Gaby den Uijl heeft een bedrag ontvangen van €30,-. Hiervan is €10,- voor de Voedselbank en €20,- voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Lijda Datema heeft een gift ontvangen van €20,- voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Vriendelijk bedankt voor uw gift!

Tot slot

Vakantie
Vakantie vieren in de bergen,
misschien wel thuis of aan de zee.
Wat dan ook je plannen zijn,
God reist altijd met je mee.

Anne-marie Overvliet – Visser


Berichten van de wijkkerkenraad

Ook in deze prachtige zomermaanden zijn alle erediensten ingepland. Uiteraard merken wij ook in de Dorpskerk dat velen met vakantie zijn. Dat geldt trouwens ook voor de predikanten. Hulde aan onze preekvoorzieners Jozien van Oortmerssen en Frits Klomp die soms 30 x moeten bellen om een dienst “bezet”” te krijgen.

Onze wijkpredikant ds. Treuren is met zijn gezin met vakantie. Na terugkeer (13 augustus) zijn de twee weken daarna gereserveerd voor studieverlof. Vanaf 28 augustus is hij weer volledig beschikbaar. In die tijd kunt u voor vragen bij de voorzitter van de wijkkerkenraad terecht (369 2498).

Tijdens de feestelijke eredienst van zondag 10 juli is Hans van Spronsen bevestigd tot ouderling, met de bedoeling in september a.s. het voorzitterschap van de wijkkerkenraad over te nemen. Caroline Snijder en Ruurd-Jan Heyse zijn bevestigd tot diaken. Gaby den Uijl, Eline Boerma en Linda Droog zijn herbevestigd tot ouderling. Anneke van den Heuvel zal binnenkort worden bevestigd tot  diaken. Wegens haar vakantie was dat niet eerder mogelijk.

In de week van 16-23 juli hebben circa 25 vrijwilligers 75 jonge mensen uit Pijnacker een fantastische vakantieweek bezorgd op de vakantieboerderij ’t Kuijpershoefke in Loon op Zand. Elke dag werden op eigentijdse wijze de verhalen uit het Evangelie verteld. Op uiterst creatieve wijze zijn verder alle dagen tot groot plezier van de kinderen ingevuld. Graag wil ik de leiding en de andere vrijwilligers van ’t KidZSkamp heel hartelijk bedanken voor deze fantastische week.

Ds. Treuren zal zondag 14 augustus, direct aansluitend op zijn vakantie, voorgaan in de ochtenddienst. (zie de aparte vermelding). Ds. Westrik uit Boskoop verzorgt de avonddienst. De week daarna, gaat ds. Franzen uit Pijnacker voor en op 28 augustus zal ds. Treuren in een “dienst voor alle leeftijden” voorgaan. Ds. Verweij uit ’s-Gravenzande zal de avonddienst leiden.

Namens de wijkkerkenraad,
John de Prieëlle


Startzondag in een schone kerk

Op 2 oktober is de traditionele startzondag in onze kerk: alle activiteiten die gaan plaatsvinden of al zijn begonnen, zijn bekend en verzameld in een overzichtelijke brochure. Dit keer willen wij een nog jonge, maar door Corona gestopte traditie nieuw leven inblazen: daags voor de Startzondag met zijn allen de kerk een grondige grote beurt geven!
Natuurlijk zijn er door de weeks altijd een aantal heel waardevolle vrijwilligers die de belangrijkste zaken oppakken, zoals stofzuigen en reinigen toiletten, maar een keer per jaar iets extra is zeer gewenst! Om een beeld te krijgen van wat er die dag zal worden beetgepakt, denk dan aan koor kerkzaal in boenwas, koper poetsen, entree en portaaltjes schoonmaken, inclusief de liedboeken, banken afnemen, vloer consistorie in was zetten, speelgoed creche schoonmaken. En de verschillende ruimtes in de aanbouw willen we ook nog eens extra poetsen.
De koster helpt mee en zorgt voor koffie, thee en lekkers. We beginnen op zaterdag 1 oktober om 09.30 uur en stoppen rond 12.30 uur. Dus haal je emmer, dweil, spons en zeem tevoorschijn en laat de koster weten dat je komt! Geschikt voor alle leeftijden.
Dank jullie wel.

Hartelijke groet,
Henry de Bruijn, de koster


In Memoriam

Op 11 juli heeft de Heer geroepen Wilma Rensen, zij werd 64 jaar oud. We verliezen in haar een meelevend en toegewijd gemeentelid. Een vrouw met behoefte aan vastheid en structuur, maar toch door een vastberaden wil in staat grote stappen te zetten. Na de Lom in Rotterdam werkte zij veertig jaar op de sociale werkplaats in Delft waar ze aan moest pakken. Door weer en wind liep ze een lijst vaste adressen af met de kaart en collectebus voor het orgelfonds. Veel gemeenteleden kennen haar daarvan. Ze woonde beschermd, maar wel zelfstandig. Ook daarin ontwikkelde ze zich in al die jaren. Wilma was een familiemens. Ze bezocht als kind de verjaardagen van haar tantes en ooms, onderhield een warme band met haar zus en broers met hun gezin, en voelde zich door dik en dun gedragen door haar moeder en een paar jaar geleden overleden vader. Door hen is ze in een levend geloof opgevoed. Dat stak ze niet onder stoelen of banken. Op haar woongroep bad ze voor iedereen. Wanneer ik haar bezocht, lag de Bijbel gereed op tafel en las Wilma er bij voorkeur zelf uit voor. Haar grote geloof raakte je! Korte tijd is ze ziek geweest, in stilte en vrede is ze overleden. We stonden stil bij Ps.23, vs.2: ‘Hij doet mij nederliggen in grazige weiden, Hij voert mij zachtjes aan zeer stille wateren’. Zo heeft Wilma het ervaren. Ze wist zich een gelukkig en gezegend mens. Door de goede Herder gezien. Moge haar gedachtenis tot zegen zijn.

Ds. M. Treuren


In memoriam

Op 16 juli heeft de Heer geroepen Adriana Willemijntje ten Brummeler-Hofman. Zij is honderd jaar geworden. In alles wat zij in haar leven meemaakte, in soberheid en eenvoud en later in toenemende welvaart, weerspiegelt zich de afgelopen eeuw. Onbetwist het grootste gebeuren voor haar was dat ze uit het huwelijk met haar man Engel in vier jaar tijd zes kinderen kreeg. Janny werd in 1950 geboren, Coby in 1951, Bert in 1952 en Annie, Cees en Willy kwam in 1953 in één keer. Ze zijn door de huisarts in een veilingkist naar het ziekenhuis gebracht, waar ze in een couveuse werden gelegd. Er kwam praktische hulp van allerlei kanten, een centrifuge bood ook uitkomst. Sjaantje was een consciëntieuze huisvrouw, in feite vanaf haar vroege jeugd bezig met overleven. De tuin bracht gelukkig veel op aan groente en fruit. Na het pensioen van haar man braken er mooie, ontspannener jaren aan, beiden hebben hun 50-jarig jubileum nog mogen vieren. Tot op 99-jarige leeftijd was ze in staat om op haarzelf te wonen, na een tia kwam ze uiteindelijk terecht in de Lourens Oranjehoeck in Bergschenhoek. Haar 100ste verjaardag was een mijlpaal waar ze met volle teugen van genoten. In de afscheidsdienst lazen we Psalm 23. ‘Moest ik gaan door het dal van de schaduw des doods, kwaad zou ik niet vrezen. Want naast mij gaat Gij, uw stok en uw staf zij doen mij getroost zijn.’ De stok waarmee de herder zijn schapen tegen roofdieren beschermt en staf waarmee hij ze leidt: het evangelie van de Here Jezus Christus greep ze aan, hunkerend naar veiligheid en perspectief. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen wens ik de hoede toe van Hem.

Ds. M. Treuren

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 28 augustus