Wijkberichten t/m 29 augustus

op vrijdag, 30 juli 2021

Het zomerweer ‘kwakkelt’ zoals we dat noemen; u gaat deze zomer wel of niet op vakantie; en áls u weggaat, blijft u niet, of misschien toch maar wel dichtbij huis vanwege al die coronaregels in buitenlanden; u bezoekt de kerkdiensten inmiddels weer fysiek of u doet dat toch liever via de livestream. Kortom, in weinig lijkt deze zomer op eerdere zomers en de onrust en ongerustheid lijken nooit ver weg te zijn. Ontspannen lijkt moeilijker te zijn geworden. Gelukkig zijn we dan als we toch rust kunnen vinden in het geloof dat God intussen dezelfde is gebleven en ons draagt. “Ons hart kent geen rust, totdat het rust vindt in U”, schreef kerkvader Augustinus in zijn Belijdenissen. Hij kon het weten ook! Ik las 20 jaar geleden een biografische roman over hem van de hand van Henry Coray. ‘Zoon van tranen’, heet het boek en het is ook nog steeds te koop (leestip). Soms herlees ik stukjes, en dit jaar gaat hij mee in de koffer. De geestelijke reis die Augustinus gemaakt heeft vind ik indrukwekkend. Bijzonder was ook de rol van zijn moeder Mónica, die veel voor hem bad. Omstanders, ook wij, kunnen soms geweldig belangrijk zijn in iemands leven.

De diensten van augustus

Ds. Treuren geniet op het moment van dit schrijven nog enige tijd vakantie en daarna heeft hij nog een week studieverlof. Op 8 augustus zijn er daarom twee gastpredikanten. Ds. Graafland uit Gouda zal in de ochtenddienst voorgaan. ’s Avonds gaat ds. Westrik uit Boskoop voor in een dienst waarin ook het Heilig Avondmaal gevierd zal worden. Op 15 augustus is er alleen een ochtenddienst waarin ds. Z. de Graaf uit Katwijk voorgaat. Fijn dat onze preekvoorzieners Jozien en Frits het rooster ook deze zomer weer goed hebben kunnen vullen!
Op 22 augustus zal ds. Treuren weer voorgaan in de ochtenddienst, evenals op 29 augustus. Hierover liet hij me het volgende weten: “In deze diensten wil ik een begin maken met een korte serie over Paulus’ werken in de lichtstad van de oudheid, Efeze. Op 22 augustus gaat het dan over het optreden van Apollos die het evangelie verspreidde, maar alleen van het begin wist: de doop van Jezus in de Jordaan. En op 29 augustus over de korte aanvullende cursus van een stel discipelen die wel de doop van Jezus ontvangen hebben maar niet de Heilige Geest. Daar weten ze niets van! Dit gedeelte eindigt met iets wonderlijks. Zweet- en gordeldoeken die Paulus om zijn lichaam heeft, worden bij zieken gebracht die door de aanraking ervan genezen. De Geest hecht zich ook aan ‘het stof’.”
Ds. Van Duijvenbode bezoekt Pijnacker voor een preekbeurt in de avonddienst van 22 augustus.
Van harte uitgenodigd voor deze diensten!

Zingen en voorzingen

Gelukkig kunnen we weer met z’n allen zingen. Dat was fijn de afgelopen weken! Deed me denken aan het gedicht ‘Muziek’ van Theo Coenraads (1930-2009) waaruit ik enkele regels citeer:

“Muziek, dat is het hart
op toonhoogte brengen

dat is een stem boven woorden

zoals de engelen deden
in die verwonderlijke nacht
toen zij zongen
ere zij God in de hoge
….
zij zongen dus
zij spraken niet
en dat geeft toch te denken

p.s.: de componist was de heilige Geest
Hij houdt van Alle Drie van muziek het meest”

De voorzangers hebben intussen de koppen bij elkaar gestoken nadat de wijkkerkenraad hen had verzocht hun werk op enigerlei wijze voort te zetten. De uitkomst is dat zij graag bereid zijn om ook in de toekomst de gemeentezang te blijven ondersteunen en verrijken. U gaat het zeker merken. Dank aan de voorzangers die dit met hart en ziel doen, er zelf natuurlijk ook plezier aan beleven, maar er wel voor moeten studeren en vroeger opstaan op zondagmorgen.

Geboren: Maarten David

Ds. Treuren ontving een geboortekaartje van Marianne – lid van de Dertigerskring – en Marco van Galen. Ze kregen een flinke zoon met de mooie naam Maarten David. Maarten heeft een trotse zus en broer: Lizanne en Thomas. Van harte gefeliciteerd. Gods zegen gewenst voor jullie gezin!

Predikant nodig?

Mocht u voor 15 augustus contact willen met een predikant, belt u dan Gaby den Uijl (015-2010091). Daarna is ds. Treuren weer belbaar.

Tot slot wens ik u een ontspannend vervolg van deze zomer!
Annette de Deugd-van Kalkeren

Groeten uit Veenendaal

Na zo’n 25 jaar in Pijnacker te hebben gewoond zijn wij op 17 juli verhuisd naar Veenendaal. Dichter bij het werk van Kees, dichter bij onze kinderen maar vooral in een mooie landelijke en bosrijke omgeving. We kijken met veel plezier terug op onze jaren in Pijnacker, als lid van de wijkgemeente Dorpskerk en in bredere zin van de Protestante Gemeente Pijnacker en Delfgauw. Ook het persoonlijke afscheid in de Dorpskerk, tijdens het koffiedrinken na de dienst op 11 juli, hebben wij erg op prijs gesteld.

We zullen hier in Veenendaal onze weg nog moeten vinden, maar zullen ook zeker af en toe nog wel eens een dienst bijwonen in Pijnacker. Voor wie in de buurt is en trek heeft in een bakkie koffie of thee: ons nieuwe adres is Rietveen 8, 3907GE te Veenendaal.

Hartelijke groeten en tot ziens,
Jacqueline en Kees Kuiper

Jarigen

• Mevr. P. Huisman – Meijndert wordt op 8 augustus 84 jaar.
• Mevr. A. Rensen – van Kampen wordt eveneens op 8 augustus 83 jaar.
• Dhr. C. Poot wordt op 9 augustus 86 jaar.
• Dhr. D.F. Radstake wordt op 9 augustus 84 jaar.
• Mevr. J. Ripping wordt op 12 augustus 86 jaar.
• Mevr. A. Hofman – Veldhuizen wordt op 19 augustus 91 jaar.
• Dhr. P. Bos wordt op 23 augustus 85 jaar.
• Dhr. A. Gorissen wordt op 27 augustus 86 jaar.
• Mevr. G.J. de Vroed wordt op 29 augustus 82 jaar.
• Mevr. J.A. de Hoog – Lalleman wordt op 30 augustus 89 jaar.
• Mevr. N. Snijder – Commijs wordt op 2 september 93 jaar.
Jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een zonnige dag.

Huwelijksjubilea

• Dhr. en mevr. Van Loenen – Glasbergen zijn op 12 augustus 40 jaar getrouwd.
• Dhr. en mevr. ’t Lam – Hagen zijn op 26 augustus 55 jaar getrouwd.
Een robijnen en een smaragden huwelijk. Beide echtparen van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met uw dierbaren.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift van €10 ontvangen ten behoeve van de Dorpskerk.
• Ds. Franzen heeft een gift van €10 ontvangen ten behoeve van het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Gaby den Uijl heeft een gift van €20 ontvangen voor de Voedselbank al dan niet via de Diaconie.
• Gaby den Uijl heeft en bedrag van €20 ontvangen welke is bestemd voor de Livestream van de Dorpskerk.
Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Op reis

Ik ben op reis door het leven,
en volg een onbekende weg.
Maar God heeft een kaart gegeven,
de Bijbel wijst aan mij de weg.

Kom ik hoge bergen tegen,
dan helpt Hij mij er bovenop.
Dwars door stormen en door regen,
Zijn liefde brengt mij naar de top.

Wachten mij soms diepe dalen,
zo diep dat ik niet verder kan,
komt de Herder Zelf mij halen,
en draagt mij verder als een lam.

Gaat mijn weg niet over rozen,
maar moet ik door de dorens gaan;
God heeft deze weg gekozen
en Hij zal dan ook met mij gaan.
Zo brengt mijn reis door het leven
het eindpunt steeds iets dichterbij.
’t Is en blijft een vast gegeven,
tot aan het eind is God erbij.

En wie op reis door dit leven
steeds aan Gods Hand is blijven gaan
die mag altijd bij Hem leven,
die zal dán ook Gods weg verstaan.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 29 augustus