Wijkberichten t/m 29 maart

op maandag, 16 maart 2020

Doorgestuurd via de app

Ja. Er is angst.
Ja, Er is quarantaine.
Ja. Er is hamstergedrag.
Ja. Er is ziekte.
Ja. Er is zelfs dood.
Maar…

Ze zeggen dat in Wuhan na zoveel jaren van fabrieksgeluiden je de vogels weer kunt horen zingen. Ze zeggen dat na slechts een paar weken van stilte de lucht niet meer gevuld is met dikke smog maar juist blauw en helder is. Ze zeggen dat in de straten van Assisi mensen naar elkaar zingen over de lege pleinen heen. Hun ramen openhouden zodat mensen die alleen zijn de geluiden van families om zich heen horen. Ze zeggen dat een hotel in West-Ierland gratis maaltijden bij mensen bezorgt die aan huis gebonden zijn.

Vandaag verspreidde een jonge vrouw die ik ken flyers in haar buurt met daarop haar telefoonnumer zodat ouderen iemand hebben om te kunnen bellen. Kerken, synagoges, moskees en tempels staan klaar om daklozen, zieken en vermoeiden te helpen. Over de hele wereld nemen mensen een andere tempo aan en denken na. Over de hele wereld worden we wakker in een nieuwe realiteit die ons doet beseffen

Hoe groot we werkelijk zijn.
Hoe weinig controle we werkelijk hebben.
Wat er werkelijk toe doet in het leven
LIEF HEBBEN
Dus laten we bidden en beseffen
Ja, er is angst.
Maar er hoeft geen haat te zijn.
Ja, er is quarantaine.
Maar er hoeft geen eenzaamheid te zijn.
Ja, er is hamstergedrag
Maar er hoeft geen tekort te zijn.
Ja, er is ziekte
Maar dat hoeft geen aandoening van de ziel te zijn.
Ja, er is dood.
Maar er kan altijd opnieuw liefde geboren worden.

Vraag je af welke keuzes ga ik in mijn leven maken. Vandaag. Adem. Luister.
De vogels zingen weer.
De lucht klaart op.
De lente komt.
En we zijn allemaal omringd door LIEFDE.
Open de ramen van je hart.
En alhoewel je misschien niet het lege plein over kunt steken.
Zing!

Coronacrisis

Dit is de derde keer dat ik, nota bene op maandagochtend, aan dit wijkbericht begin. Dat komt natuurlijk door de coronacrisis. Feiten en beperkingen halen elkaar in. Wat eerst nog een optie lijkt is het volgende moment achterhaald. ’t Is een soort stille, onzichtbare bezetting die zich van ons land meester maakt. Iets dat we nog nooit hebben meegemaakt.
De angst bij veel mensen is heel groot. De overheid doet er gelukkig alles aan om het oprukken van de vijand te stagneren en zijn kracht te breken. Eigenlijk maken wij nu ook iets mee van de ontzetting en het doodsgevaar waar velen aan de randen van Europa dag in dag uit mee leven. Ik doel op de stroom vluchtelingen die in wankele bootjes met kleine kinderen de zee oversteken, de inwoners van Idlib wier stad wekenlang genadeloos werd gebombardeerd en de tienduizenden mensen die in vreselijke omstandigheden in tentjes leven op Chios, Lesbos en Kos. Miljoenen over de hele wereld zijn net als de Messias, ‘vertrouwd met ziekte’ (Jes. 53:3) en een ontijdige dood.

Solidariteit en vertrouwen

Ik hoop dat deze zeldzame Veertigdagentijd tot een nieuw besef van verbondenheid met elkaar zal leiden. We hebben elkaar nodig om samen te leven! Ieder op zijn plek kan iets voor een ander betekenen. Wat wij ook hard nodig hebben is geloof en moed. U kent het verhaal van de storm op zee. De discipelen menen een spook te zien, maar het is Jezus Christus. Die wandelt over het water. Dit water is een beeld van de tijd met zijn donkere dreiging. De Heer staat er boven. Het vertrouwen op Hem wekt een rust die boventijdelijk is! (Matth.14: 22-33)Wanneer Petrus op de wind let, dreigt hij weg te zinken in de golven. Maar Jezus reikt hem de hand en doet hem opstaan!
Iets dergelijks schrijft Paulus ook. Slaat u II Korinthe 1 eens op. Ik vind dat één van de prachtigste hoofdstukken uit zijn brieven. In de onovertroffen Statenvertaling staat: ‘Ja, wij hadden zelf in onszelf al het vonnis des doods, opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden, maar op God, die de doden opwekt. Die ons uit zo’n grote dood verlost heeft, en nòg verlost’. (II Kor.1: 9-10) Niet in, maar buiten onszelf in God en in Jezus Christus is rust.

Praktisch

De komende diensten kunt u helaas niet lijfelijk in de Dorpskerk bijwonen. Maar met een paar ambtsdragers willen we ze wel houden en kunt ze thuis meebeleven! Ga daarvoor naar kerkomroep.nl en tik in het veld ‘Zoek uw kerk’ Zuid Holland aan en tik ‘Pijnacker Dorpskerk’ in het veld ‘Vind uw kerk’. U kunt dan de dienst op zondag gelijktijdig beluisteren! U kunt ook diensten terughoren die al gehouden zijn.
Vanavond is er een bespreking waarin we bekijken of wij ook onze diensten via een Livestream kunnen uitzenden. We stippelen uit op welke tijdstippen we de kerk openstellen. Om daar te bidden, koffie te drinken of voor een pastoraal gesprek. Voor ouderen die met hun boodschappen omhoog zitten denken we aan een boodschappendienst. Zo is er meer. Ga naar de website van onze gemeente. Begin bij Protestantse Gemeente Pijnacker en Delfgauw, en vervolgens naar wijkgemeente Dorpskerk. Hebt u suggesties, stel ons ervan in kennis! Dan volgen er nu nog enkele andere berichtjes.

Goed nieuws

Op de laatste Wijkkerkenraad hoorden we dat Roel van den Hof erin heeft toegestemd diaken te worden, en dat niet alleen maar ook dat hij bereid is Kees Kuiper als penningmeester van diaconie op te volgen. We zijn blij dat hij in deze vacature die een impasse dreigde te worden wil voorzien. Fijn Roel dat je, nog maar kort na je scribaat een nieuwe taak aanvat! Eventuele bezwaren kunnen tot 5 dagen na verschijning van dit nummer van CC bij de scriba worden ingediend.

Zoals het er nu uitziet zullen Roel en Davy Rensen op 19 april, de zondag na Pasen, worden bevestigd samen met Wim Millenaar die zal worden herbevestigd. Op 10 mei volgt John de Prieëlle om te worden herbevestigd. Mogelijk dat we dan nog een stap kunnen zetten.

Improviseren

Zoals het in de kerk improviseren is, zoeken naar wat het beste is, is dat in het hele openbare leven het geval. Op scholen, in het bedrijfsleven, in supermarkten en ziekenhuizen. Paulus zegt: ‘Doe uw werk in alles’. Probeer je verantwoordelijkheid nemend door te gaan. Vooral voor mensen die geen opdrachten meer krijgen en hun werk op slag kwijt raken, is dit een moeilijke tijd. Ook voor wie beroepshalve met corona-patiënten te maken heeft en natuurlijk helemaal als er bij u in de persoonlijke levenssfeer door deze ziekte is ingebroken, is deze tijd ingrijpend. Ik wens u kracht toe en moed, de nabijheid van de levende God.

In Memoriam

Op 12 maart heeft de Heer geroepen Johannes Brands-ten Napel. Haar roepnaam: Jo.
Zij was de weduwe van Klaas Brands en is 89 jaar geworden. De laatste jaren van haar leven waren moeilijk. Zij was gelukkig ook heel sterk en in staat pijn en ontreddering te dragen. Jo werd geboren op de Rijn, in Xanten (D), haar ouders waren schippers. Zij heeft als kind het bombardement van Rotterdam meegemaakt. Later, als kind met haar Duitse moeder en de andere kinderen op de wal wonend, -haar vader moest blijven varen-, heeft ze aan den lijve ervaren wat onrecht is. Ze trouwde in 1957 met Klaas Brands uit Urk, de grote liefde van haar leven met wie ze in kracht kon wedijveren. Er kwamen twee dochters, Helene en Femmie, later kwamen er kleinkinderen bij. Jo was een energieke vrouw, gastvrij, bij de tijd en een durfal. Ze kon fel zijn en je de wind van voren geven maar ook heel lief. Zowel zij als haar man verstonden de kunst om van omstandigheden die niet altijd optimaal zijn het beste te maken. Ilona, één van haar kleindochters las in de gedachtenis-dienst Prediker 3. Daarin staat: ‘Alles wat Hij heeft gemaakt is mooi op zijn tijd’,- ook heeft Hij hun de eeuwigheid in het hart gelegd (..)’ Een prachtige tekst! Echt mens-zijn, zoals de Heer Jezus Christus dat belichaamt, is leven in het spanningsveld van tijd en eeuwigheid. Het is met de Eeuwige in je hart de tijd ‘uitkopen’! Die intensief beleven. Moge Jo’s gedachtenis tot vreugde en zegen zijn.

ds. Treuren.

Uitkomst enquête wekelijks koffiedrinken

In januari en februari is een proef gedaan met wekelijks koffiedrinken na de dienst. Doel was om meer gelegenheid te bieden voor ontmoeting. Op de laatste zondag van februari is hierover een enquête gehouden. Uit deze enquête, die door 67 mensen is ingevuld en geretourneerd, blijkt een stevig draagvlak om het wekelijks koffiedrinken voort te zetten: 97% is het goed bevallen, 62% wil ermee doorgaan, 35% vindt eens per twee weken voldoende. Koffiedrinken in de aanbouw vindt 60% een vooruitgang ten opzichte van koffiedrinken in de kerk zelf, 36% geeft aan geen voorkeur te hebben, 4% drinkt liever koffie in de kerk. Alleen voor de drukke momenten zoals met de nieuwsjaarsreceptie is de aanbouw te krap. Zes nieuwe koffieschenkers meldden zich aan. Iedere zondag werd er ruim voldoende gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot koffiedrinken. De wijkkerkenraad heeft daarom besloten wekelijks koffiedrinken als regel in te voeren en is blij dat het voorziet in een behoefte aan ontmoeting. We hopen de draad weer op te pakken zo gauw de ernstige situatie van dit moment achter de rug is.

Annette de Deugd

Jarigen

• Mevr. C. Bijsterveld – Koene wordt op 24 maart 95 jaar.
• Dhr. A.H. Quist wordt op 25 maart 89 jaar.
• Dhr. N.J Notenboom wordt op 26 maart 94 jaar.
Gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. de Prieëlle – Luiten zijn op 3 april 50 jaar getrouwd.
Een gouden huwelijk! Van harte gefeliciteerd met uw trouwdag, wij wensen u een gezellige dag.

Giften

Ds. Treuren heeft een gift van €20 ontvangen voor de Dorpskerk.
Ds. Treuren ontving €2,00 en €8 voor het orgelfonds van de Dorpskerk.
Ook heeft ds. Treuren een gift van €15 ontvangen voor het orgelfonds van de Dorpskerk.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 29 maart