Wijkberichten t/m 29 mei 2022

op zondag, 08 mei 2022

Visje

Je ziet er soms een speldje van, gestoken op de revers van een pak. Je hebt ze ook als hangertje aan een ketting. De paus draagt een zelfs vissers-ring. Een tijd geleden zag je ze een visje veel als teken op de achterkant van een auto. Dat betekent niet dat je veel houdt van vis of dat er een hengel in de kofferbak ligt. Nee, die vis verwijst naar de Heer. Je moet dan wel netjes autorijden, als een heer in het verkeer. Adeldom verplicht.
In het Oude Testament wordt de profeet Jona overboord geworpen gered door een grote vis. Drie dagen en drie nachten zat Jona in de buik van de vis. Hij verdrinkt niet in zee maar wordt door die vis voor de ondergang bewaard. In het Nieuwe Testament draait alles om Jezus, die Jona overtreft. (Luc.11:32) Hij daalt af in de diepten van de dood, in de onderwereld. En staat op de derde dag op, net als Jona. Maar Jezus heeft ook iets van die vis.
Als je grafstenen bekijkt uit de eerste tijd van de kerk, is daar vaak een vis in uitgehouwen. Er zijn ook sarcofagen die de vorm hebben van een vis. Behoedzaam in een vis gelegd werden Chistenen begraven. Jezus is Gods grote vis in wie wij zijn verlost en worden bewaard door de dood heen. Wij zijn niet het bezit van de dood, het eigendom van al die dreigende gebeurtenissen die onzeker en angstig maken, maar zijn in leven en sterven zijn wij in Hem geborgen. In Hem zijn we veilig in het woeden van de tijd. Dat drukt zo’n visje uit. Dat is dus heel wat.
De letters van het Griekse woordje voor vis, ‘Ichthus’, -vandaar de Ichtus-school, het Ichthus-college-, zijn de afkorting van een geloofsbelijdenis. Jezus Christus, zoon van God, redder. Hij redt ons uit het ingewand van de dood.

Dienst voor alle leeftijden

Speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. En ook voor ieder die de eenvoud van het kind nog niet kwijt is. ‘Kom, eet iets’ is het motto deze dienst. Jezus zegt dat tegen zijn discipelen die van de éne in de andere verbazing vallen. De hele nacht hebben ze niets gevangen, maar werpen ze het net uit aan de rechterkant van hun schip dan wemelt het opeens van de vissen. De onbekende die ze die raad gegeven heeft en die gevraagd heeft om vis, blijkt Jezus te zijn. Het gekke is dat Hij de ‘lunch’ die uit geroosterde vis en brood bestaat eigenlijk al klaar heeft. Wat voegen die 153 vissen die de discipelen hebben gevangen daar nog aan toe? ’t Is een wonderlijk verhaal.
Er is zoals ik in de vorige CC al schreef geen Kindervendienst, ook geen Tienerkerk. Het wordt (eerlijk!) op zondag 15 mei (Cantate=’zingt’) een korte dienst. Alles is een beetje anders dan anders. In de muziek, de beamerpresentatie, de netten met vis en de taal in deze dienst. We worden begeleid door Eline (tenor-sax) en Monique v.d. Berg (bugel en fluit), Monique Waale (piano) en Hans Smaal (orgel).

Taizé-viering

Uitgangspunt in de Taizé-viering op 15 mei ’s avonds is het gevecht van David, de herdersjongen en Goliath, de reus. Wat betekent het om op God te vertrouwen? Dat is in deze door oorlogs(dreiging) beheerste tijd belangrijk. Wie door spanning wordt bekropen, maakt thuis, vooral ’s nachts in z’n eigen bed complete wereldoorlogen mee.
Bij de viering die om 19.00 uur begint horen de Taizéliederen, lezingen in verschillende talen in verbondenheid met Christenen van over de hele wereld en stilte. In de stilte voert God het innerlijk gesprek met u. ‘O, stille stem in ’t hart! En weet u het nog? David droeg geen harnas. Dat van Saul was hem te zwaar, het paste ‘m niet. Volgens de Joodse traditie droeg hij een vest, gemaakt van het vel van een lam dat hij eerder uit de klouwen van een leeuw had gered. Als een lam, vertrouwend op God bindt David de strijd aan.

Heilig Avondmaal

Op zondag 22 mei een dienst waarin we de maaltijd van de Heer vieren, en waaraan verschillende cantorijleden muzikaal bijdragen. We maken een begin met het boekje Ruth, dat rond Pinksteren vaak gelezen wordt. De boekrol begint met de honger die zwaard drukt op Kanaän en de (economische?) vlucht van Elimelech, Naomi en hun zonen. Hoe moet je hun emigratie beoordelen? ’t Is verleidelijk dat in verband te brengen met mensen die in ons land hun geluk zoeken. Maar dan maken we het onszelf veel te makkelijk, hoe steken wijzelf in dit verhaal?
In de dienst ’s avonds gaat ds. D. Verboom uit Leiden voor, u welbekend.

Hemelvaartsdag

‘Uw volk is mijn volk, uw God, is mijn God’, zegt Ruth in één van de ontroerendste liefdesbetuigingen uit de Bijbel. (Ruth 1:16) Resoneren deze woorden mee in wat Jezus tot Maria Magdalena en zijn leerlingen die Hij achterlaat zegt: ‘Ik stijg op naar mijn Vader en jullie Vader, naar mijn God en (nu er verzoening is geschied) ook jullie God’? (Joh.20:17) Op donderdag 26 mei wil ik Jezus’ hemelvaart verkondigen geïnspireerd door deze twee prachtige teksten. De dienst begint om 9.30 uur. Voor het gezamenlijk ontbijt (vanaf 8.30 uur) kunt u zich opgeven bij John de Prieëlle (3692498).

Weeszondag

Op 29 mei ’s ochtends gaat ds. Z. de Graaf uit Katwijk aan Zee voor in de dienst. Oud (82 jr.) betekent in zijn geval niet ouderwets maar ervaren en bedreven!

Agenda

Klik op ‘Agenda’

Met een hartelijke groet,
ds. Treuren.


Dank

Beste gemeenteleden,
Bij dezen willen wij u hartelijk danken voor de hartverwarmende donaties die wij de afgelopen tijd hebben mogen ontvangen ten behoeve van de noodhulp aan Oekraïne.
Iris en Dave


Jarigen

• Dhr. S. Hofman wordt op 18 mei 90 jaar.
• Dhr. C.P. Weerheim wordt op 19 mei 85 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een mooie dag.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. De Ruiter-Verbaan zijn op 15 mei 60 jaar getrouwd.
Een diamanten huwelijk! Van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal. Wij wensen u een feestelijke dag.

Giften

Anne-marie Overvliet heeft een gift van €20,00 ontvangen voor het bloemenfonds van de Dorpskerk.
Hartelijk dank voor de gift.

Tot slot

Vrij
Ik ga, ik doe
Ik heb lief
Zoals ik wil
Herwonnen
Gevochten
Vandaag
Sta ik even
Stil

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 29 mei 2022