Wijkberichten t/m 3 april

op zondag, 13 maart 2022

Urgentie

Betrap me erop dat ik maar niet kan wennen aan de driewekelijkse frequentie van Centraal Contact. Het gevoel van urgentie is een beetje verdwenen. Het idee dat je iets juist op een bepaald moment moet schrijven. In drie, vier weken tijd kan de wereld er totaal anders uitzien. Dat prikkelt niet om zoals ik probeer over iets dat speelt te schrijven. Ook als het om kerkdiensten gaat, is drie weken een lange periode. Zowel om te plannen als om een nummer te bewaren.
Wanneer je CC enkel voor praktische mededelingen gebruikt, is de huidige frequentie niet zo’n probleem. Maar dat maakt het blad wel zakelijk. Ik zie deze rubriek ook als een vorm van pastoraat. Het aantal gemeenteleden dat je bezoeken kunt is beperkt. Maar via CC, in de stukjes over een veelheid van onderwerpen, kom je toch aan huis.

Europa

Werd onze vertrouwde wereld ooit zo abrupt veranderd? In slechts een week tijd is de situatie in Europa dramatisch veranderd. De coronamaatregelen waren nog niet van de baan of het Rusland van Poetin deed een nog geweldiger inbreuk op ons gevoel van rust en veiligheid. De feiten zijn bijna niet bij te benen. Steeds zijn er nieuwe onrustbarende dingen.
We hadden het kunnen weten. Wat Poetin eerder in Tsjetsjenië heeft uitgespookt, tart iedere beschrijving. Hij heeft de stad Grozy met de grond gelijk gemaakt. Er een schrikbewind aangericht. In Syrië heeft hij de moordenaar Assad in het zadel gehouden. Een man die van zijn land een martelkamer heeft gemaakt. In 2014 werd de Krim door Rusland ingelijfd. Vanaf dat moment rommelde het hevig in de Oekraïne. Maar nu ruim 7 jaar later is Poetin een stap te ver gegaan. Staat u niet verbaasd van het moedige, krachtige verzet dat de Oekraïne biedt? Wat een lef! ’t Is ongelofelijk die eensgezindheid en bereidheidheid zelfs je leven te riskeren. Jezus zegt: ‘Niemand heeft grotere liefde dan die zijn leven inzet voor zijn vrienden’. (Joh.15:13)
’t Is een wonder dat zelfs de Europese Unie – zo vaak tot op het bot verdeeld en bespot om haar machteloosheid – tot actie in staat blijkt. ‘Nooit meer oorlog’ dachten we tegen beter weten in. Want niets doen kan karakterloos zijn, maar daarvan zijn we ons aan het bekeren.

Toekomst

Waar dit op uitdraait weet niemand. In ieder geval op graantekorten, de pan uit rijzende prijzen, koopkrachtverlies, maar ook crisis in tuinderijen door astronomische brandstofprijzen en het kwijtraken van Rusland als afzetgebied. Zullen de onderhandelingen van Rusland met de Oekraïne resultaat opleveren? Dat hoop je natuurlijk.

Voor ons geestelijk welzijn intussen is het belangrijk je niet enkel te voeden met het nieuws. Daar kun je zeer gespannen door raken. ’t Is goed om op de hoogte te blijven maar ’t is nog beter voor wie in nood verkeren te bidden, te zingen, de Bijbel te lezen en die met elkaar te bespreken. Dat lijken nietige dingen maar ze scheppen iets nieuws. Ook buiten in de natuur wandelen en naar muziek luisteren, kan helpen. Genieten van wat goed is, waar en schoon. Dat is geen overbodige luxe. Dat is God inademen! Dat is kostbare zuurstof opdoen. Zo word je vervuld met hoop. Rabin, de premier van Israël, zei eens toen hem gevraagd werd of hij nooit wanhopig was: ‘We kunnen ons de luxe van het doemdenken niet permitteren.’ Een gouden uitspraak. Zorg dat u op de hoogte blijft van Christus en van God.

Over de diensten

Op de derde zondag van de Veertigdagentijd, 20 maart, is een zgn. carousseldienst. Voor de Dorpskerk levert dit op dat ds. Robert Stigter uit Delfgauw voorgaat. Op de vierde zondag, 27 maart hoop ik zelf ’s ochtends voor te gaan, ’s avonds is ds. Habekotté er uit Vlaardingen. Op de vijfde zondag, 3 april is dr. John van Eck uit Lexmond de voorganger. U herinnert zich misschien zijn naam. In diensten over het boek Handelingen lazen we zijn vertaling.

Laetare

Over de dienst op 27 maart, Laetare (=’Verblijdt u’, naar Psalm 122), kan ik u iets meer vertellen. Ik volg de lijn die door het Paasproject van ‘Vertel het maar..’ is uitgestippeld. Dit betekent dat zowel de kinderen tijdens hun eigen dienst als de volwassenen die in de kerk blijven, stilstaan bij het verhoor van Jezus door Pilatus uit Joh.19: 1-16.
Met de doornenkroon demonstreert Pilatus de vruchteloosheid van Jezus’ optreden. Denk aan Gen.3:18 waarin de Here God van de aardbodem zegt: ‘Dorens en distels zullen er groeien, toch moet je van zijn gewassen leven.’ Toch breekt Pilatus de kracht van Jezus hiermee niet. ‘De enige macht die u over Mij hebt, is u van boven gegeven.’ (Joh.19:11) Ondanks pijn en vernedering blijft Jezus ‘met vertrouwen naar God zien in de nacht’.

Uit oog in het hart

Graag breng ik u onderstaande gemeenteleden in herinnering om ze te verrassen met post.
Voor adressen, zie het blad Centraal Contact.

Buiten Pijnacker
* Nico de Lange in Rotterdam
* Dhr. A. Drop in Berkel en Rodenrijs
* Wilma Rensen in Delft
* Mw. C. de Hoog-van Vliet in Monster
* Mw. Bijsterveld-Veldwisch in Delft
* Jan van Bostelen in Berkel en Rodenrijs
* Dhr. den Haring in Rotterdam
* Mw. A.W. ten Brummeler-Hofman in Bergschenhoek
* Rinie Lindenburg in Delft

In de Bieslandhof in Delft
* Erna Kruidenier
* Annie van der Kooi

In Veenhage, Nootdorp
* Mw. L. van der Wees-vanTilborg

In gebouw Kwartel
* Dhr. C. Harteveld
* Mw. Jaapje Ripping:

In gebouw Patrijs
* Mw. G.J. de Vroed
* Nieta Rensen-van Kampen

Tot slot

‘Ik laat jullie vrede na, zegt Jezus, mijn vrede geef Ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.’ (Joh.14:27)
Met hartelijke groet,

ds. Treuren.

Jarigen

• Mevr. O.B.H.N. Elferink-Mekkelholt wordt op 21 maart 82 jaar.
• Dhr. A.H. Quist wordt op 25 maart 91 jaar.
• Mevr. M. Weerheim-Rodenburg wordt op 7 april 87 jaar.
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Verboon-Rensen zijn op 7 april 45 jaar getrouwd.
Een vermiljoenen of saffieren huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een stralende dag.

Giften

• Nel van der Kleij heeft een gift van €10 ontvangen, bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Gaby den Uijl heeft een gift van €50 ontvangen voor de Diaconie van de Dorpskerk.
Hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Lente

En het werd gewoon weer lente,
er kwam gewoon weer zon.
Omdat de lente,
net als altijd,
de winter overwon.
En er kwam gewoon weer lente,
er kwam gewoon weer zon.
Omdat de zon,
anders dan jij en ik,
niet binnen blijven kon.

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 3 april