Wijkberichten t/m 3 oktober

op zondag, 19 september 2021
Wie heeft de mug een mond gegeven?

‘Wie heeft de ledematen van de vlo en de mug zo gestructureerd dat ze hun eigen ordening, hun eigen leven, hun eigen beweging hebben? Observeer, als je wilt, eens één zo’n klein minutieus beestje. Als je de ordening van zijn ledematen waarneemt en de levendigheid waarmee hij beweegt; hoe hij ter bescherming van zichzelf de dood ontvlucht, het leven bemint, het genot najaagt, wat hem hindert ontwijkt, al z’n zintuigen gebruikt, zich verweert op een manier die bij hem past! Wie heeft de mug een mond gegeven, waarmee hij bloed uitzuigt? Hoe klein is de opening waarmee hij bloed opzuigt? Wie heeft dat aangebracht? Wie heeft dat gemaakt? Je bent benauwd voor zulke kleine beestjes, maar prijs liever Hem die werkeljk groot is!’
Wat u hierboven leest, schrijft de kerkvader Augustinus in zijn commentaar bij Psalm 148. De eerste keer dat we als Young&Holy bijeen komen staat in het teken van ‘verwondering en verwording’. We hebben het over de verhouding van mens en dier zoals de Bijbel die tekent. ’t Is fijn dat de bestaande groep weer meedoet. Ben je tussen de 16 en 20? Welkom op do.23 sept. om 20.30 uur in de Dorpskerk.

Loofhutten

In de dienst op zondag 26 september gebeurt er in korte tijd van alles. Bij de kerk is ook dit jaar de Loofhut gebouwd. De dienst staat in het teken van dit grote feest. Bij het kindergesprek bekijken we de tafel met de zeven vruchten van het beloofde land. (Deut.8:8) Uit Leviticus lezen we het gebod waarin verteld wordt hoe je dit feest viert, uit de Bergrede een stukje over vertrouwen op God en het zoeken van zijn Koninkrijk. (Lev.23:39-44 en Matth.6; 25-34) Voor opbrengst, vrucht, resultaat, vangst en teelt zullen wij deze dienst danken. Wanneer het weer dit toelaat, beëindigen we ook dit jaar de dienst bij de Loofhut. Tussen haakjes: dit wordt niet met de livestream in beeld gebracht en is ook niet op de kerkradio te horen. Na de dienst kunt bij de koffie/thee proeven van allerlei lekkernijen die volgens Israëlisch recept gebakken zijn. De werkgroep Kerk & Synagoge zet zich met toewijding in om mee te werken aan uw vreugde.

Zanggroep

Iets extra’s op Loofhutten is dat de volledige zanggroep meewerkt aan de dienst. Samen met Jeroen de Haan in de rol van cantor-organist hebben de deelnemers stevig gerepeteerd. U hoort een Kyrie en Gloria op een melodie (Ld.299b) die we niet eerder zongen. Verder hoort u Psalm 117 in een bewerking door Willem Vogel en een gebed van Mendelssohn. De rest houd ik onder de pet. Maar u zult ervan ophoren! Ook met zijn allen zullen we volop zingen.

Van rechts naar links

Je hebt een linker- en een rechterhersenhelft. Met de linkerkant leer en denk je. Je rekent en maakt er plannen mee. Op die kant doet de school maar ook de computer een constant beroep. Er is ook nog iets anders. Wat je droomt en fantaseert. De wereld van geloof, hoop en liefde. Daarop doen we op catechisatie een beroep. Op school leren we schrijven van links naar rechts. Op de catechisatie van 12-15 jaar leer je denken van rechts naar links! We komen wekelijks driekwartier bij elkaar. Op vrijdag 1 oktober om 17.00 uur beginnen we.

‘Van U is de toekomst’

Onder dit (landelijke) motto houden we op 3 oktober de jaarlijkse startzondag. ’t Is een dienst-voor-alle-leeftijden. In allerlei opzichten laagdrempelig.

Uit Handelingen 20 lezen we het verhaal over een jongen die ingeslapen tijdens ‘de preek’ uit het raam naar beneden valt. Dood. Paulus maakt zich heel erg kwetsbaar door te zeggen dat er nog leven in hem zit. Hij werpt zich op de jongen en slaat zijn armen om hem heen. Dat is alles. Paulus pakt in de bovenzaal de draad weer op, hij praat verder. Maar de jongen leeft en wordt thuisgebracht. Vindt u dit niet een prachtig verhaal? (Hdl.20:7-12)
Het roept op jongeren maar ook lastige mensen, mensen met problemen, niet te laten vallen. Nee, daal af en verbind je. Maar houdt ze niet vast en knuffel ze niet dood. Dat kan ook. Het evangelie van Jezus Christus geeft ons de kracht om elkaar op te wekken. We sluiten aan bij het landelijke motto van de Startzondag: ‘Van U is de toekomst’. Muzikale medewerking verlenen Bartjan Geleijnse en Albert Theeuwsen op orgel en piano.

Programma startzondag

Maakt u vooral gebruik van de gelegenheid elkaar die zondag te ontmoeten. Het mag, het kan, het lokt gelukkig weer! Uiteraard is er koffie, thee, limonade, drankjes en hapjes en zo meer. Maar voor de kinderen zijn er ook spelactiviteiten. Nog in voorbereiding nu. En de tieners laten stop motion-filmpjes zien die ze eerder op de Tienerkerk hebben gemaakt! U zult zien dat dit bepaald geen slow motion is… Sluit u aan!

Hosea

Al heel wat jaartjes heette deze Bijbelkring ‘Dertigers’. Maar dit valt voor diverse deelnemers niet langer vol te houden. We heten dit seizoen naar het Bijbelboek dat we bespreken kortaf Hosea. Wat er verder in de flyer staat klopt. ‘We proberen elke keer een slag te slaan tussen Bijbeltekst en dagelijks leven. Elkaar ruimte gevend, maar ook zoekend naar betekenis.’ Intussen verdiepen we ons wel in het optreden van een felle, hartstochtelijke profeet. Eenmaal in de drie weken komen we bijeen van 20.00-21.30 uur in de Dorpskerk. De eerste keer op dinsdag 5 oktober.

Bekende gasten

Op zondag 3 oktober ’s avonds gaat ds. H.J. Franzen, emeritus maar niet in ruste, voor in de Dorpskerk. De week daarop in ’s ochtends is ds. Jelke de Jong de Jong bij ons te gast. Inspirerende diensten gewenst!

Twintigers

Een enthousiaste groep twintigers die het boeiend vinden met de Bijbel bezig te zijn. Waar vind je die? Nou, die is er dus. En je kunt er bij aansluiten! Op woensdag 6 oktober van 19.30-20.30 uur komen we in de Dorpskerk bijeen. We lezen dit seizoen de eerste brief van Paulus aan Korinthe. Een levendige brief voor mensen in een turbulente wereld.

Morgenlichtkring

We beginnen de kring altijd elkaar te informeren hoe het gaat. Dat levert grappige dingen, nuttige, verbazingwekkende en soms ook diep verdrietige verhalen op. Daarna bespreken we dit seizoen elke keer een Psalm. Een Psalm is een scherp mes. Je wordt gesnoeid in wat onvruchtbaar is. En geënt op de Wijnstok. De kracht, de geest, het licht en het leven van Jezus Christus wil je doorstromen. Bent u ouder dan 65? Dan bent u welkom op 13 oktober om 10.15 uur.

Vesper

Eveneens op woensdag 13 oktober een vesper. Lezingen die zelf hun werk in u willen doen, een paar liederen. En stilte. Verder voorbeden in rapport met het nieuws van de dag en het gemeente-zijn. Beleef het mee! Om 19.00 uur.

Scriba

Van Nanda als scriba hebben we afscheid moeten nemen, helaas! Gelukkig hebben we in Eline Boerma, tot voor kort jeugouderling een opvolger gevonden. Wat fijn dat je dit wilt doen, ook voor een periode die nog aanbreekt. Helaas zoeken we nu wel een jeugdouderling voor kinderen in de schoolgaande leeftijd. Helaas hebben we ook van Evert Nieuwkoop als diaken afscheid genomen in de laatste Wijkkerkenraad. Na vele jaren trouwe inzet, werken op de achtergrond en goede zin, zit zijn taak erop. Ontzaglijk veel dank, Evert! Fijn dat je het één en ander blijft doen. Maar u merkt wel dat het helaas de doorslag geeft in deze rubriek. Ik stop daarom met schrijven, in de hoop dat u aan oplossingen denken wilt!

hartelijke groet,
ds. Treuren.

Jarigen
  • Mevr. N .Bachman – van der Meer wordt op 27 september 82 jaar.
  • Dhr. F.W. van IJssel wordt op 1 oktober 82 jaar.
  • Dhr. A. Drop wordt op 11 oktober 82 jaar.
  • Mevr. A.H.W. Kapteijn wordt op 14 oktober 81 jaar.

Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Van Domburg – Kuiper zijn op 1 oktober 50 jaar getrouwd.
Een gouden huwelijk, gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met uw dierbaren.

Giften
  • Nel v.d. Kleij heeft een bedrag van €20 ontvangen, bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
  • Lijda Datema heeft een bedrag van €10 ontvangen, ook bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
  • Evert Nieuwkoop heeft een gift van €20 ontvangen ten behoeve van de Diaconie van de Dorpskerk.

Alle gevers, hartelijk dank voor uw bijdrage.

Tot slot

De loofhut
Vier muurtjes en een dak van riet,
meer is het niet, meer is het niet.
Ons huisje is zo gauw gebouwd,
wat riet, wat spijkers en wat hout.
En dat getimmerd aan elkaar
en kijk daar is de soeka klaar.
Wat takjes hier, wat bloempjes daar,
en kijk, dan is ons huisje klaar.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 3 oktober