Wijkberichten t/m 30 juni

op maandag, 17 juni 2019
Medewerkers van God

Hun, haar, jouw, mijn… Dat zijn bezittelijke voornaamwoorden. Een joods kind leert die niet op school. Die woordjes bestaan nl. niet in het Hebreeuws! Evenmin ons werkwoord ‘hebben’, -in de zin van bezitten, ‘de hep’. Dat werkwoord bestaat niet eens. ‘Je kunt wel zien dat het een oude, primitieve taal is’, reageren mensen dan soms. Nee, zeg ik dan, achter deze taalkundige dingen dringt zich een andere zienswijze op.

Wil je in de taal van de Bijbel zeggen ‘onze kinderen’ dan schrijf je ‘de kinderen-die-zijn- aan-ons’. ‘Ons’ dus als meewerkend voorwerp! Kinderen heb je niet in bezit. Wie ’t zo ziet, kan zijn borst nat maken. D’r komt narigheid van als je ze dwingt, forceert, claimt e.d. Nee, kinderen worden je toevertrouwd door God. Ze zijn -aan u. Als ouders ben je medewerker van God. Je zorgt voor ze, je voedt ze en voedt ze op om ze zelfstandig te maken zodat ze uit kunnen vliegen.

Zoals met kinderen is het met alle dingen! Ook met talenten, karakter(!), bezittingen, geld en goed. Alles is aan u om er iets goeds mee doen. Er zit een doelgerichtheid in de dingen. Ik vind dat een bevrijdend inzicht. Niets is voor niets.

’t Heeft uiteraard ook sociale en politieke strekking. Ons land en onze welstand zijn geen bezit. Nee, wij mogen hier wonen, leven, van een overvloed genieten om onze goddelijke opdracht jegens anderen te vervullen. Adeldom verplicht. Leest u Paulus erop na in het prachtige I Tim. 6: 17-18. Dat is van een enorme radicaliteit.

Twee gasten

Op zondag 23 juni twee gastpredikanten.
’s Ochtends is dat ds. D. Verboom jr.. Hij werkt in dienst van de Protestantse Kerk als geestelijk verzorger voor mensen met een verstandelijke beperking en bejaarden in het Westerhonk in Monster. Hij is al vaak in de Dorpskerk te gast geweest.
’s Avonds gaat ds. N.M. Tramper voor. Hij is als pastor-predikant namens de Protestantse Gemeente van Delft verbonden is aan de International Reformed Evangelical Fellowship. Twee voorgangers met een aparte situering in de kerk. U boft met hen!

Broeder Tinnitis

Op internet viste ik een diepgaand interview op uit de Visie, het omroepblad van de EO. Het loont erg de moeite even te googelen! Ds. Tramper gaat daarin in op de tinnitis, het oorsuizen waar hij aan lijdt: een voortdurend gebrom, gesuis, gepiep of gefluit in je oor. Het is een ziekte waar ook verschillende gemeenteleden mee strijden die grote psychische gevolgen heeft. Wat hij vertelt kun je ook verbinden met andere ervaringen van kwellend lijden. Ik vind ze troostrijk!

“Ik moest eerst accepteren dat dit lijden er in mijn leven is en dat het kennelijk niet weggaat. Vervolgens heb ik moeten leren het probleem te omarmen. Dat klinkt heel gek, maar dat heeft mij uiteindelijk – na jaren – erg geholpen. Gaandeweg ben ik tinnitus gaan zien als een broeder, als een bewoner in mijn levenshuis, die mij dag en nacht begeleidt. Ik noem hem een broeder, omdat hij mij herinnert aan de gebrokenheid van de schepping. Hij helpt me minder te haasten en leert me nederigheid en hoop op herstel. En nee, broeder Tinnitus heb ik niet gewild – ik zou hem het liefst vandaag nog het huis uitzetten – maar hoe harder ik voor hem wegvlucht of hem bestrijd, hoe harder hij zal terugvechten.’

Vier wijken dienst

Op zondag 30 juni is er de gezamenlijke eredienst van vier wijkgemeenten van onze éne Protestantse Gemeente Pijnacker-Delfgauw in het kerkgebouw aan de Koningshof 3. Vorig jaar hielden we die voor het eerst. Het was een feestelijke gebeurtenis!

Dit keer opnieuw een preek die ds. Robert, ds. Jelke de Jong en ik samen in elkaar steken en houden. Over een Bijbelgedeelte dat zich daar prima voor leent: Lucas 9:57-62, -het is al uit drie korte fragmenten opgebouwd. Jezus maakt het wie Hem volgen wil niet makkelijk. Terwijl we in de kerk ons best doen om laagdrempelig te zijn, werpt Hij hobbels op!

Muzikale medewerking is er door Voice of Praise o.l.v. Hanneke van Adrichem, Peter Verhoeks, orgel en Mirjam & Hannah Butter (fluit en piano). Uiteraard is er na afloop thee, koffie en limonade en de gelegenheid elkaar te ontmoeten. Belangrijk: er is zowel kindernevendienst als tienerkerk. Komt u als u in die positie bent met het hele gezin!

Felicitatie

Een felicitatie aan de Ontmoetingskerk nu ds. Carla Schoonenberg het beroep dat op haar uitgebracht is heeft aangenomen. Fijn dat jullie in haar een herder en leraar krijgen met talenten, wijsheid en enthousiasme

Agenda

28 juni, 9.00 uur en 10.30 uur:  Twee Kerk & Schooldiensten met de Ackerweide in de Ontmoetingskerk vanuit de wijkgemeente Dorpskerk
3 juli, 10.30 uur:  Bijbelkring in Keijzershof
4 juli, 10.15 uur:  Morgenlichtkring in de Dorpskerk

met een hartelijke groet,
ds. Treuren

 

Koffie drinken

Woensdag 26 juni staat in de ontmoetingsruimte de koffie en/of thee week voor u klaar. Het elkaar ontmoeten en dingen met elkaar delen staat voorop. Dus u bent welkom vanaf 10.15 uur rond 12.00 uur gaan de kopjes in de afwasmachine, komt u ook.

Bert van Tilburg

 

Gezocht

Namens de ZWO-commissie ben ik op zoek naar iemand die de werkgroep wil versterken in de Dorpskerk. Iedere wijkkerk heeft 2 vertegenwoordigers. We vergaderen ongeveer 5 keer per jaar en als het uitkomt gebeurt dit overdag (natuurlijk in overleg). We bepalen samen welke projecten we willen ondersteunen. In overleg met de dienstdoende dominee, kondigen wij de collectes (6 per jaar) zelf aan. Wil je meer weten bel mij dan even.

Elly Morelissen
(015-3694213)

 

Diaken

Wat is de tijd voorbij gevlogen. Na mij bijna 4,5 jaar te hebben ingezet als diaken voor deze warme gemeente, kies ik ervoor mijn werk neer te leggen. Dankbaar ben ik voor de kracht die ik gekregen heb om dit te mogen doen. Om mij met hart en ziel in te zetten voor de ander. Om ervoor te zorgen dat onze gemeente een fijne plek is waar mensen zich op hun gemak voelen en graag naartoe willen komen.
Zo was ik betrokken bij de organisatie van verschillende evenementen als de jaarlijkse startzondag en de gemeentezondag. Ook heb ik veel fijne mensen mogen leren kennen door de bezoeken die ik bracht. Vaak waren dit hele gezellige gesprekken, maar soms was het ook wel eens verdrietig. Ik wil de mensen bedanken voor hun openheid en vertrouwen.

En dat brengt mij op het volgende. Ik leg mijn werk neer. Wie gaat mijn werk voortzetten? Neemt het stokje van mij over. Als nuchtere practicus dacht ik niet voldoende bij te kunnen dragen in mijn werk als diaken. Maar ik ben er wel achter gekomen dat alle hulp zo welkom is en wordt gewaardeerd. Ik wil jullie vragen om jezelf af te vragen hoe jij een steentje bij kan dragen. Heb jij een organiseertalent, ben je goed met cijfers of heb je enorm veel liefde te geven, geef je dan alsjeblieft op. Je investeert er tijd in, maar je krijgt er ook zoveel voor terug.

Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking.

Met vriendelijke groet,
Anneke v.d. Heuvel

Afscheid

Na ruim vier jaar zeer trouwe dienst nam Anneke van de Heuvel in de afgelopen wijkkerkenraadsvergadering afscheid als diaken. Gelukkig blijft ze nog een heel aantal diaconale taken vervullen, maar niet meer als ambtsdrager.
Anneke, dank voor je enorme toewijding, je zorgzaamheid en je secuurheid! Wat heb je hard gewerkt vanuit je hart, met liefde en met een groot arbeidsethos. We gunnen je van harte een periode van meer rust, samen met je gezin en in het bijzonder met John die je zoveel ruimte heeft gegeven om het ambt zo’n rijke invulling te geven.

Annette de Deugd 

 

De Gemeente B.B.Q.

Zaterdagmiddag 6 juli (16:30-20:00) bent u van harte welkom bij de gemeente barbecue.
Wij zorgen voor het brood, de salades en de drankjes. We vragen u uw eigen vlees, vis of vegetarisch gerecht voor op de barbecue mee te brengen.
Net als bij de “normale” gemeentezondag zullen we dit dan weer met elkaar delen.
Vanaf 22 juni zullen de intekenlijsten klaar liggen bij de ingang van de kerk.
U bent van harte uitgenodigd.

Om de barbecue te kunnen realiseren zijn we nog wel op zoek naar hulp.
Mensen die willen helpen met opbouwen en klaar zetten.
Mensen “mannen” die willen barbecueën.
Mensen die salades willen maken.
Daarvoor kunt u zich nu al aanmelden bij ons:

Anneke, tel: 06 1237 4749, e-mail: johnenanvandenheuvel@outlook.com
Linda, tel: 06 4768 1685, e-mail: lindadroog@live.nl

Daarnaast zoeken we nog een aantal barbecues om het vlees, vis of vega op klaar te maken.
Wij hopen u te zien op 6 juli,

Groet,
Anneke & Linda

 

Jarigen
  • Dhr. A.C. Schilperoort wordt op 24 juni 80 jaar.
  • Mevr. W. Waasdorp- Bouter wordt op 1 juli eveneens 80  jaar.
  • Dhr. C. Harteveld wordt op 4 juli 86 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag, wij wensen u een fijne dag!

 

Giften

Ds. Treuren heeft een gift van €20 ontvangen voor de diaconie van de Dorpskerk, specifiek voor de bloemendienst.
Gaby den Uyl heeft een gift van €15 ontvangen, deze is bestemd voor het orgelfonds van de Dorpskerk.

 

Tot slot

Zomer

Het wordt steeds een stukje warmer,
steeds meer mensen zitten buiten.
Die heerlijke warme zonnestralen,
bedekken mijn gezicht.

De mensen worden vrolijker,
de natuur is wonderschoon.
De lente is nu bijna voorbij,
en dan is het eindelijk zomer.

 

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 30 juni