Wijkberichten t/m 30 oktober

op zaterdag, 08 oktober 2022

Boeken zoeken, eiken wijken

Iemand appte me: ‘Boeken zoeken, eiken wijken’. Dat vond ik tamelijk cryptisch. Ik begreep wel dat het aanknoopte bij het gesprekje over de overvloed aan eikels die er dit jaar vallen. Het is een zgn. ‘mastjaar’, vertelde iemand anders me. Mast is varkensvoer. Denk aan het Mastbos. Eikels en kastanjes dienen als voer voor varkens en eekhoorns, maar we zien in onze tuin dat ook Vlaamse gaaien er raad mee weten. Strijk en zet iedere ochtend komt er een colonne eenden uit de sloot die druk eikels oppikken. Wie heeft ze van die eikels verteld? Ik belde dus de apper op. Boeken is een oud woord voor beuken. Als het regent (of onweert?) kun je gerust onder een stel beuken gaan staan. Die staan dan ook vaak voor oude boerderijen. Maar eiken moet je ontwijken. Die trekken de bliksem juist aan. Want het water druipt langs de schors naar beneden.

Loofhutten

In de ochtenddienst van 16 oktober vieren we Loofhutten. In de dienst ziet u de Loelav met ‘de vier soorten’, u hoort de cantorij (zie het volgende berichtje), we zingen zelf begeleid door Bartjan. Buiten is de Loofhut gebouwd die de kinderen zullen versieren. Wanneer het maar een beetje droog is, zullen we de dienst ook nu buiten besluiten. In Israël wordt er echt geleefd in de Loofhut, in Nederland is dat door het herfstweer moeilijker. Toch ontvangen Joden hun gasten daar het liefst. Hoofdlezing deze Loofhutten is Gen. 18 waarbij de rabbijnen aantekenen dat ‘Abraham’s tent openstond naar alle zijden’. Alles cirkelt om het belang van gastvrijheid en gul geven. Ik eindig met de wens: Chag sameach. Een vreugdevol feest!

Het Woord gezongen

Tijdens Loofhutten werkt de cantorij weer mee aan de dienst. Een groep enthousiaste en goed-zingende gemeenteleden repeteert wekelijks om een muzikale bijdrage te leveren aan de eredienst die we vieren. In de 16e eeuw heerste er een opvatting dat teksten sterker tot hun recht komen wanneer ze op muziek gezet zijn. Waarbij muziek als een gave van God werd gezien. Ook vandaag de dag zijn er nog steeds componisten die door middel van muziek verkondigen. Zodoende klinkt op deze zondag het evangelie uit de mond van de cantorij en wordt met de activiteit van het luisteren ook duidelijk waarom sommige tekst nét anders verklankt wordt. Ook in psalm 115 -een compositie voor gemeente, cantorij en orgel- zijn er teksten op een zodanige manier van noten voorzien dat deze meer tot leven komt dan door enkel het gesproken Woord alleen. Naast deze twee bijdragen zingt de cantorij enkele andere liederen in afwisseling met de gemeente.

Jeroen de Haan, cantor

Taizéviering

Ook de Taizéviering, 16 oktober ’s avonds, staat in het teken van Loofhutten. De sfeer is natuurlijk heel anders dan ’s ochtends. Taizéliederen, het koor(tje) dat u op sleeptouw neemt, de lezingen in vreemde talen, de hoorbare stilte en de spanning of ieder zijn/haar rol pakt, behoren tot de vaste bestanddelen. Het is bijzonder dat deze formule bijna 12 jaar na het internationale jongerencongres in Rotterdam nog steeds niet is uitgewerkt.

David en Absalom

De zondagen 23 en 30 oktober ’s ochtends ruimen we tijd in voor David. Op 23 oktober lezen we II Sam.14: de terugkeer van Absalom. Absalom is gevlucht, nadat hij zijn halfbroer Amnon uit eerwraak heeft vermoord. Na verloop van drie jaar geeft David Absalom toestemming terug te keren naar Jeruzalem en hem te zien. Maar David onthaalt hem (helaas) niet als de verloren zoon! Wat is het belangrijk onvoorwaardelijk te kunnen vergeven!

Op 30 oktober lezen we II Sam.15: 1-12. De gereserveerde houding van David en de ambities van Absalom leiden tot een gevaarlijke samenzwering. Met populistische praatjes kust hij de mensen op hun mond en belooft hij hen het veel beter te doen dan zijn vader. Rancune is zijn drijfveer. Leest u deze spannende hoofdstukken alvast eens door!

Op 23 oktober ’s avonds gaat ds. Dirk van Duijvenbode in de Dorpskerk voor. Inmiddels een tijd geleden. Ook met hem een vreugdevolle dienst gewenst.

Uit het oog in het hart

Stuurt u één of meerdere van onderstaande gemeenteleden eens een kaart! Het breekt de dag, ze worden gekoesterd en opgeprikt of neergezet.
Voor de volledige adressen: zie Centraal Contact

Buiten Pijnacker
* Nico de Lange in Rotterdam
* Dhr. A. Drop in Berkel en Rodenrijs
* Mw. C. de Hoog-van Vliet in Monster
* Mw. Bijsterveld-Veldwisch in Delft
* Jan van Bostelen in Berkel en Rodenrijs
* Dhr. den Haring in Rotterdam
* Rinie Lindenburg in Delft
* Nel Bachman in Rotterdam

In de Bieslandhof te Delft
* Erna Kruidenier
* Annie van der Kooij
* Mw. Verweij-Douma

In Veenhage in Nootdorp
* Mw. L. van der Wees-vanTilborg
* Tini Rensen

In gebouw Kwartel
* Dhr. C. Harteveld

In gebouw Patrijs
* Mw. G.J. de Vroed
* Nieta Rensen-van Kampen

Herfstvakantie

Van ma. 24 t/m za. 29 ben ik er niet. Wanneer u een predikant wilt spreken, kunt u een beroep doen op ds. H. Franzen, tel. 06-1799 2768. Het is fijn dat hij stand-bye wil zijn. ‘De herfst zal schitterend zijn’, luidt de titel van een roman van Jan Siebelink. Ik wens u dat toe met betrekking tot deze herfst en de vakantieweek voor scholieren en studerenden in het bijzonder

Hartelijke groet,
ds. Treuren.

Jassen aan!

Een kort bericht van de kerkrentmeesters van de Dorpskerk over de verwarming in de kerk. Net als bij u thuis, zal ook de energierekening van de kerk fors gaan stijgen. Zeker, omdat we op 1 januari a.s. overgaan naar een variabel contract. Wij hebben dit in de wijkkerkenraad besproken en besloten om de temperatuur in de kerk te begrenzen op 15 graden, ook op zondagen. Het is goed om dit met u te communiceren. De jas aanhouden is dus zeker een optie! Terug naar de stoof met gloeiende kooltjes moeten we maar niet doen. Niet alles was vroeger beter!
Arne Swank, namens de wijkkerkrentmeesters

Jarigen

• Mevr. M.W. Verhoef-Koolen wordt op 17 oktober 88 jaar.
• Mevr. G. van Herk-van Leeuwen wordt op 30 oktober 87 jaar.
• Mevr. G. Gorissen-Rensen wordt op 30 oktober 84 jaar.
• Mevr. M.E. Bijsterveld-Veldwisch in Delft, wordt op 5 november 91 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen, ten behoeve van de Dorpskerk.
• Olga Elferink heeft een gift van €20,00 ontvangen, ten behoeve van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen, ten behoeve van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen, ten behoeve van ‘Hoop voor Albanië’.
• Ds. Franzen heeft een gift van €20,00 ontvangen, ‘ter vrije besteding’.
Gevers, hartelijk dank voor uw giften!

Tot slot

De boom in het bos

De boom in het bos,
liet in de herfst alles los.
Alles liet hij gaan,
hij fluisterde zacht:
Loslaten is nodig,
om sterker in ’t leven
te kunnen staan.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 30 oktober