Wijkberichten t/m 31 oktober

op zaterdag, 09 oktober 2021
Hemelwagen

Uit onderzoek blijkt dat gemiddeld een derde van de kerkgangers uit Protestantse Gemeenten na de coronacrisis (nog) niet is teruggekeerd. Voor veel gemeenten is dat een aderlating. Alles wordt moeilijk: te veel taken komen op te weinig schouders neer. In de Rooms-Katholieke Kerk is de situatie zo mogelijk nog erger. Vorige week hoorde ik dat er in Delft uiteindelijk nog één parochiekerk overblijft. De corona gaf de terugloop de wind in zeilen.

In de Dorpskerk wordt de laatste weken gelukkig steeds ietsje drukker. Ik hoop dat u allemaal, -als u gezondheid en leeftijd dat toestaan-, de draad weer oppakt. U zegt misschien: via de livestream kan ik de diensten toch ook volgen? ’t Is wel zo makkelijk! Wat voegt mijn naar de kerkgaan toe?

Dat is geen goed uitgangspunt. De eredienst is er om iets van jezelf te geven. Om God te loven die oneindig goed is. En om Jezus Christus te ontmoeten die zijn leven voor ons heeft ingezet en die ons roept Hem na te volgen. U hebt ontzaglijk veel te geven: uw trouw, uw vuur, uw gebed, uw liefde. Naar de kerk ga je ook voor elkaar. ‘Heb je zin? Niet altijd, maar ik ga ook voor de ander’. We hebben elkaars warmte nodig. We kunnen medewerkers aan elkaars vreugde zijn.

’t Is dus jezelf inleven, investeren. ’t Is je omkeren tot God en elkaar. Door jezelf bij kop en staart te pakken en te gaan, loop je de kans dat je gezegend wordt. Dat je iets vindt, wat je niet had verwacht. Het zingen, bidden, stil zijn met elkaar en het luisteren naar het evangelie is een hemelwagen. Je kunt worden opgenomen en in vervoering raken. Om nog een ander beeld te gebruiken: de graankorrel die op zichzelf blijft, brengt niets voort. Maar die in het verborgene zich geeft, sterft aan zichzelf, draagt vrucht.

Rond de diensten

Op zondag 17 oktober ’s ochtends gaat Z. de Graaf voor uit Katwijk. De week daarop op zondag 24 oktober ds. J. M. Aarnoudse uit Dordrecht. Beiden zijn eerder dit jaar voorgegaan in een dienst waar ik u veel goeds over heb horen vertellen!

Over twee diensten kan ik u iets vertellen. Op zondag 17 oktober ’s avonds vieren we het Heilig Avondmaal. Of de nieuwe glazen bekertjes er dan al zijn weet ik niet. Maar over een tijdje gebruiken we de wijn uit iets grotere bekers, die je vast kunt pakken zonder de angst ze omver te stoten. Of we nog ooit de grote, zilveren bekers zullen gebruiken is de vraag. De grote bekers rond te doen gaan is het ideaal. Ieder een eigen bekertje is hygiënischer. En dat spreekt de meesten van u op dit moment sterk aan.

De organist in deze dienst is Jeroen de Haan die u pas op Loofhutten hebt met de zanggroep hebt bezig gezien en op het orgel gehoord. We lezen de bewogen toespraak die Paulus aan de kust bij de havenstad Milete houdt, op steenworp afstand van Efeze. Hij neemt na drie jaar van intensieve werkzaamheid afscheid van de oudsten. Niemand die zijn tranen kan bedwingen. Een paar facetten die opvallend en belangrijk zijn ligt ik eruit. (Hdl.20: 17-38)

Doopdienst op Hervormingsdag

Op zondag 31 oktober zal, zo de Heer wil en wij leven, de doop worden bediend aan Maarten David van Galen. We lezen iets dat met de Doop en met de Dag te maken heeft. In de toespraak van Paulus waar ik net over schreef, draagt hij de Efeziërs die door hem zijn opgevoed op ‘aan de Heer en het woord van zijn genade’. Paulus durft weg te gaan omdat hij zijn taak heeft vervuld. Paulus durft los te laten omdat de Heer werkt.
Dat zijn twee dingen die bij het opvoeden relevant zijn. Je verantwoordelijkheid nemen. In het vertrouwen dat de Heer het eigenlijke doet. Het is zijn genade in je laten flonkeren. Niet lui en traag zijn, maar ook niet overspannen en overbezorgd.

Muzikale medewerking verlenen naast Bartjan Geleijnse als organist op de fluit en piano Mirjam en Hannah Butterman. In de dienst ’s avonds gaat ds. J. Maasland voor uit Scheveningen. De organist dan is Peter Verhoeks.

Doopgesprek

Mochten er ouders zijn die hun kind willen laten dopen, belt u me dan even op. Het doopgesprek dat aan de dienst van 31 oktober voorafgaat is op woensdag 27 oktober en begint om half negen.

Agenda

Do. 14 okt.: Young&Holy, 20.30 uur
Vr. 15 okt.: Catechisatie 12-15 jr., 17.00 uur
Di. 26 okt.: Bijbelkring Hosea, 20.00 uur
Wo.27 okt.: Twintigers, 19.30 uur

met hartelijke groet,
ds. Treuren.

 

Giften

• Coby de Hoog heeft een gift van €10,00 ontvangen, deze is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €10,00 ontvangen voor het werk van en in de Dorpskerk.
• Nel van der Kleij heeft een bedrag van €20,00 ontvangen voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.
• Mevrouw Gorissen heeft eveneens een gift ontvangen €20,00 voor het Orgelfonds van de Dorpskerk.

Gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Jarigen

• Mevr. M.W. Verhoef – Koolen wordt op 17 oktober 87 jaar.
• Mevr. G. van Herk – van Leeuwen wordt op 30 oktober 86 jaar.
• Mevr. G. Gorissen – Rensen wordt op 30 oktober 83 jaar.
• Mevr. M.E. Bijsterveld – Veldwisch, wordt op 5 november 90 jaar.

Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Van den Berg zijn op 22 oktober 40 jaar getrouwd.

Een zilveren huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een feestelijke dag met familie en andere dierbaren.

Tot slot

Herfstsonnet

Wandelend in de prinsentuin van God,
bewonder ik de kleuren van oktober,
de tinten kornalijn zijn ver van sober,
hier klinken klanken als van een fagot.

De herfstzon filtert door verkleurde bomen,
die als een poort het uitspansellicht scheidt
van wat op aarde zich voor ons ontspreidt,
ik mijmer over hoe de Heer zal komen.

Zingt heel de wereld al haar Scheppers lof,
of laat de hemel ons nog even wachten,
kastanjes glanzen onder bladerstof.

Een lieveheersbeestje leest mijn gedachten,
opent de toegang naar de Koningshof,
het vliegt naar oorden van een stil verwachten.

 

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 31 oktober