Wijkberichten t/m 4 juli

op dinsdag, 22 juni 2021

Doopdienst

Op zondag 20 juni, voor de derde keer in korte tijd, mogen we opnieuw een baby’tje dopen. Dit keer zal David Mattias Wakker, de zoon van Esther en Marnix, bij Jezus worden gebracht. Misschien kunnen we het beter omdraaien. Bij de doop strekt Christus zijn hand uit, net zoals Hij de kinderen die bij Hem gebracht werden aanraakte en heeft gezegend. Uit de Bijbel lezen we Handelingen 11: 27-30. De profeet Agabus voorzegt een hongersnood. Onze opdracht als ouders en gemeente is op te voeden en te voeden met Gods Woord.

Gemeentezondag

Een week later een dienst voor alle leeftijden. In feite is elke dienst dat, maar deze dienst is laagdrempeliger dan de gewone. Kinderen boven de 8 jaar blijven als het even kan in de kerk, ook op de Tieners wordt gerekend. We lezen het verhaal van Petrus’ bevrijding uit de gevangenis uit Handelingen 12. Het is alsof hij droomt, alsof hij slaapwandelt. Maar de Heer die is opgestaan en die leeft, redt Petrus van de dood. Wat betekent dit hier en nu?
In deze dienst wordt Lieke Dik als ouderling bevestigd en nemen we afscheid van Jan Willem Duijzer, John Blom (beiden ouderling-kerkrentmeester) en Nanda van den Berg (ouderling en scriba). Handen geven zullen we niet direct doen, maar voor uw betrokkenheid is er alle ruimte! Naast Bartjan als organist werkt Wouter als pianist mee aan deze dienst.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar, misschien wel na een lange tijd, te ontmoeten. We willen het koffiedrinken deze keer extra feestelijk maken zoals we bij een gemeentezondag voorheen gewend waren. Een aantal gemeenteleden is gevraagd iets lekkers te maken en mee te brengen voor bij de koffie en dit uit te delen. Zij houden daarbij uiteraard rekening met de huidige hygiëne maatregelen. Na de koffie schenken wij graag nog een drankje voor u in en zullen daarbij een hapje serveren. Voor de kinderen en de tieners zullen er activiteiten georganiseerd worden.

Verder

In de avonddienst op 27 juni gaat ds. Barbara Lamain voor uit ’t Woudt. In deze dienst zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.
De week daarop, op 4 juli ’s ochtends, is ds. M.A.H. Six-Wienen uit Benschop in de Dorpskerk te gast.
ijn dat beiden bij ons willen voorgaan!

Studieverlof

Toen de corona in volle hevigheid losgebarsten was, heb ik afgezien van het studieverlof dat gepland stond. Het pastorale werk heb ik niet willen onderbreken. Dit jaar neem ik van de tijd die ik nog heb staan er vier op. Van 28 juni t/m 24 juli wijd ik me dus aan studie. Op het menu staat de uitleg van Leviticus en Openbaringen.
In het Jodendom leren kinderen Hebreeuws lezen met hulp van Leviticus: het hart van de Torah. Voor Christenen behoort het tot de minst gelezen boeken van de Bijbel. “’t Is taai, saai en achterhaald.” Even kort samengevat! In het volgend seizoen hoop ik, -op zijn minst op een Bijbelkring maar waarschijnlijk ook in preken-, uit te kunnen dragen wat er in dit gesloten maar door Jezus vervulde en geleefde boek geleefde boek op het spel staat.
Verder dus de Openbaring. Hoe lees je de Apocalyps met zijn bizarre en angstwekkende beelden? Jeroen Bosch, de schilder van duivels en kwelgeesten wist er wel raad mee en secten van vroeger en van nu ook, maar iemand als Calvijn heeft geen commentaar aan gewijd. Luther die dacht dat Christus spoedig komen zou, evenmin. Het is moeilijk dit boek goed te vertolken!

Pastoraat

In deze periode hoop ik wel in de eredienst op zondag voor te gaan. Voor het pastoraat aan ernstig zieken ben ik eveneens beschikbaar, zoals ook voor rouwdiensten voorafgaand aan een begrafenis of crematie.

Huwelijk

Op zaterdag 3 juli hopen Anna Pont en Arjen van der Schans met elkaar te trouwen. Hun huwelijksviering vindt plaats in de H. Joannes de Dooperkerk, ’s middags om 14.30 uur. Het is een oecumenische dienst waarin pastor Bladowsky en ik voorgaan. ‘Mogen liefde en trouw je nooit verlaten’, staat er op de trouwkaart. Dat God jullie mogen helpen naar de intentie van deze Spreuk te leven. Mazzel (geluk) en brooche (zegen) gewenst!

Zomerkring: doe je mee?

De Twintigers-kring vond het zo jammer dat ‘het winterwerk’ al weer voorbij is, dat ze deze zomer samen een boekbespreking organiseren, waar u allen voor bent uitgenodigd. Interesse? Kijkt u naar een berichtje onder de algemene berichtgeving.

met hartelijke groet,
ds. Treuren.

Jarigen

• Dhr. A. Verduijn wordt op 23 juni 90 jaar.
• Mevr. B. Vermeer – van der Velden wordt eveneens op 23 juni 81 jaar.
• Dhr. A.C. Schilperoort wordt op 24 juni 82 jaar.
• Mevr. W. Waasdorp – Bouter wordt op 1 juli 82 jaar.
• Dhr. C. Harteveld wordt op 4 juli 88 jaar.
Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een zonnige dag.

Huwelijksjubileum

• Dhr. en mevr. Klompé – van Loo zijn op 7 juli 55 jaar getrouwd.
Een smaragden huwelijk, van harte gefeliciteerd! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

• Ds. Treuren heeft een gift van €50 ontvangen ten behoeve van het orgel van de Dorpskerk.
• Pita Huisman heeft een gift ontvangen van €20 bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €25 ontvangen voor het orgel van de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft ook een gift van €25 ontvangen voor de livestream van de Dorpskerk.
• Gaby den Uijl heeft een gift ontvangen van €20, bestemd voor de livestream van de Dorpskerk.
Alle gevers, hartelijk dank voor uw gift!

Tot slot

Na al ’t geploeter en gezwoeg
komt eindelijk dat bericht:
Je bent geslaagd, ja eerlijk waar,
je boeken mogen dicht.

En ook je schooltas op je rug
gevuld altijd met last,
mag rusten op de schouders nu
van d’arme vlaggenmast.

Maar ook al is het nog geen feest,
onthoud: ooit komt de dag
dat ook voor jou de boekentas
mag wapperen aan de vlag.

Anne-marie Overvliet – Visser

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 4 juli