Wijkberichten t/m 12 februari

op zondag, 22 januari 2023

Sneeuw

In de krant las ik een recensie (door Joasz Dekkers) van ‘Onbeschikbaarheid’, een boek geschreven door Hartmut Rosa. Er stond een stukje over sneeuw in dat ik prachtig vond. Als u het al niet deed, ga je naar een pak sneeuw verlangen.

‘De dingen die er toe doen zijn niet te maken noch te beheersen. Alleen in de ontmoeting met het onbeschikbare ontstaat het gevoel dat we leven, dat we worden geraakt en werkelijk ervaren.

Rosa gebruikt sneeuw als voorbeeld:

we kunnen haar komst niet afdwingen, haar niet creëren of controleren, we kunnen sneeuw zelfs niet vasthouden zonder dat het in de hand smelt. Maar dat gevoel van wakker worden in de stille, tijdloze schoonheid van een besneeuwde wereld, kent iedereen. Wanneer je die ochtend de gordijnen opent en je voelt dat er iets met je gebeurt, dan ‘resoneer’ je met je omgeving. Misschien dat er daarom zoveel mensen naar verlangen, en niet alleen rond Kerstmis’.

Geboren

Op vrijdag 13 januari is geboren Mees Benjamin. Hij is het broertje van Sam en de zoon van Kristel en Timo de Leede. Alles is goed gegaan, gelukkig! Dat ligt op die datum bijna voor de hand, want in de Bijbel is 13 een geluksgetal. ’t Woordje ‘liefde’ heeft de 13 als getalswaarde. En verder het belangrijke woordje ‘één’, van ‘de Here, onze God is één’. Ik hoop dat jullie, Timo en Kristel, in de geboorte van Sam iets van de liefde van God mogen. En erop zullen vertrouwen dat Hij met Mees, Sam en jullie beiden meegaat in de 12 van de tijd!

De ware wijsheid

Zondag 29 januari, dat is al net zo’n tegendraads priemgetal als 13. Tegendraads is ook de boodschap die Paulus brengt. Ik kom daarop omdat het oecumenisch leesrooster voor de tijd tot aan Aswoensdag als alternatieve lezing I Kor. 1-2 aangeeft. In I Kor.1: 18-25 zegt de apostel van het kruis dat het voor Joden een ‘aanstoot’ is en voor Grieken ‘dwaasheid’. Toch plaatst Paulus het kruis van de Heer Jezus Christus in het middelpunt van zijn prediking. Waarom? Op catechisatie en verschillende gesprekskringen zijn we uitgerekend met dit begin van I Korinthe intensief bezig geweest. Een buitenkans om er nu ook in de diensten iets over te vertellen.

Bomenfeest

Op 5 februari ’s ochtends vieren we het Nieuwjaar van de Bomen, Toe Bisjvat. In de Bijbel worden bomen met eigenschappen verbonden. Trouw, onverzettelijkheid, vrucht of juist geen vrucht dragen enz.. U zult daar in vogelvlucht iets van zien. We concentreren ons verder op wat er zich in het paradijs afspeelt rond bomen. In Genesis 3 lees je over de rol van de boom van kennis van goed en kwaad, in Openbaring 22 duikt onverwachts de boom des levens op.
Direct na de dienst heeft de werkgroep Kerk & Synagoge een esdoorn in gereedheid gebracht die in het gat naast de boom van vorig jaar zal worden gepoot.

Zondagsgasten

In de avonddienst op 5 februari gaat ds. A. Gooijer voor uit Berkel en Rodenrijs. Ook met hem een goede dienst gewenst.
Op 12 februari de ochtenddienst is, nadat de beurt was opengevallen, ds. W. Koerselman uit Woerden bereid gevonden voor te gaan. Daar zijn we blij mee. Hij verheugt er zich ook op naar Pijnacker te komen.

Vesper

In de vesper lezen we o.a. I Kor. 1:26-31. Zoals de boodschap van het kruis iets ongehoords is, is ook het verschijnsel van de christelijke gemeente iets geks. Tegelijk is het iets om ongelofelijk dankbaar voor te zijn. Ik wil er een paar woorden aan wijden en bidden met het oog op dingen die voor gemeenteleden en in onze gemeente belangrijk zijn. We worden begeleid door Jeroen de Haan en ondersteund door een groepje uit de cantorij. Aanvang: 19 uur.

Agenda

Wo. 1 febr.: Bijbelkring Weidevogelhof, 10.30 uur
Wo. 1 febr.: Twintigers, 19.30 uur
Di. 7 febr.: Consistorie, 20.00 uur
Wo. 8 febr.: Vesper, 19.00 uur
Zo. 12 febr.: Young&Holy, 19.30 uur
Ma. 13 febr.: Wijkkerkenraad, 20.00 uur
Di. 14 febr.: Davidkring, 20.00 uur
Wo. 15 febr.: Twintigers, 19.30 uur
Vr. 17 febr.: Kerkdienst Weidevogelhof, 10.30 uur

met hartelijke groet,
ds. Treuren

Jarigen

• Mevr. G. Sonneveld-Kostering wordt op 1 februari 85 jaar.
• Dhr. J.A. van der Salm wordt op 8 februari 87 jaar.
• Mevr. M.M. Verduijn-van der Valk wordt op 10 februari 88 jaar.
• Mevr. J.H. Nowé-Klarenberg wordt op 24 februari 93 jaar.
Alle jarigen, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Giften

• Gaby den Uijl heeft een gift van €20,00 ontvangen, welke is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Gaby den Uijl heeft een gift van €30,00 ontvangen, deze is bestemd voor de Diaconie van de Dorpskerk.
• Lieke Dik heeft een gift ontvangen van €25,00 ten behoeve van de Diaconie van de Dorpskerk.
• Lieke Dik heeft eveneens een gift van €25,00 ontvangen, welke is bestemd voor de Dorpskerk.
• Ds. Treuren heeft een gift van €20,00 ontvangen, welke is bestemd voor de Dorpskerk.

Tot slot

Sneltrein

Ons leven vliegt voorbij,
het lijkt soms wel een sneltrein.
Mooie en moeilijke momenten passeren,
station ‘moeite’ en station ‘vreugde’,
halte ‘verdrietig’ en halte ‘blij’.
Wat moeten we nog veel leren!
Hoe lang de reis ook duurt,
geniet, gedenk en geloof.
Voor je het weet,
is je bestemming bereikt.
Nog klinkt de stem
van de grote Conducteur:
Halte eeuwigheid,
u wordt verzocht uit te stappen,
zie Ik sta aan de deur.
Kom luisteren naar Hem!

Anne-marie Overvliet – Visser

Beknopt verslag wijkkerkenraad 16 januari 2023

De vergadering wordt geopend door ds. Treuren. We lezen een gedeelte uit Matt 3:13-17 , het gedeelte over de Doop van Jezus door Johannes de Doper. Vervolgens zingen we lied 524.

Er wordt teruggeblikt op de diensten rond de kerstperiode. Deze zijn alle goed bezocht, evenals het kinderkerstfeest.

Op de agenda stond het punt het zegenen van een levensverbintenis. De tijd waarin we leven vraagt om een bezinning hierover en hoe we als wijkkerkenraad hier tegenaan kijken. Ds. Treuren leidt het onderwerp in door de context uit de Bijbel te schetsen. Duidelijk is dat de Bijbel in een bepaalde tijd is geschreven waardoor thema’s in deze tijd vragen om interpretatie. Er was ruimte voor een ieder om zich hierover uit te spreken. Ook willen we de gemeente hierover horen, zodat we als wijkkerkenraad hierover een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Op 21 februari willen we daarom een gemeenteavond organiseren. Op deze avond zullen we daarnaast ook toelichting willen geven over de actie kerkbalans. Tijdens de diensten die komen, zullen we u nog op deze avond attenderen.

Bij de vorige wijkvergadering was besloten om de allerjongste kinderen (uit de crèche) tijdens de slotzang naar binnen te laten komen om zo de zegen te ontvangen. Vanwege praktische overwegingen herzien we dit besluit.

We nemen afscheid van Marnix Wakker die stopt als jeugdouderling. We danken hem voor zijn inzet en betrokkenheid. Op een later moment zal dit tijdens een kerkdienst gebeuren.

Met vriendelijke groeten,
Hans van Spronsen

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 12 februari