Wijkberichten t/m 5 januari

op zondag, 15 december 2019

Vierde adventszondag

Zondag 22 december, de laatste van de Advent, brengt de carrousel ds. Robert Stigter in de Dorpskerk. In CC kunt u zien ‘wie waar weg’ is! Om de eenheid binnen de Protestantse Gemeente te versterken is er op de Algemene Kerkenraad afgesproken dat elke wijkpredikant twee keer per jaar voorgaat in de drie ‘andere’ wijkgemeenten. Dat is niet niks! Opvallend is wel dat er tussen de vier wijkgemeenten steeds sterker een harmonieuze verstandhouding is gegroeid. Daar spelen meerdere factoren een rol in, maar ook dit type zondag.
’s Avonds komt dr. C. Blenk. Ooit in de geschiedenis gepromoveerd. Bekender omdat hij jarenlang in Delft predikant is geweest. Nu is hij emeritus in Den Haag. Welkom!

Kinderkerstfeest

Op dinsdagavond 24 december van 18.30 – 19.30 organiseert de kindernevendienst van de Dorpskerk het Kinderkerstfeest, wat overigens ook voor volwassenen heel leuk is. Met elkaar zingen we bekende kerstliederen, luisteren naar het kerstverhaal en willen we de dienst gezellig buiten met elkaar afsluiten met het roosteren van een marshmallow boven een vuurtje en het drinken van een warme chocolademelk. Iedereen is welkom op dit sfeervolle kerstfeest voor jong en oud.

Jamina van den Ende, kindernevendienst Dorpskerk

Kerstnacht

“Op Kerstavond is er weer de gelegenheid om samen te komen in een fijne en inspirerende Kerstnachtdienst. Het thema is “God als vluchteling, onderdak gevraagd”. We zingen tal van bekende Kerstliederen en zelfs een heuse Christmas Carol. Er is een kaarsenritueel uitlopend in het zingen van ‘Stille nacht, Heilige nacht’ en na de dienst is er gelegenheid om een kopje chocomel of glühwein te drinken. De voorganger is dominee De Jong en er is een keur aan muzikale medewerking op orgel, piano, trompet en bugel. De dienst begint om 22:00, maar al rond 21:50 beginnen we met het zingen van een aantal liederen. Aan iedereen uit Pijnacker en omstreken: Wees welkom!”

Marnix Wakker, namens werkgroep voor de Kerstnachtdienst

Kerst

In de mystiek wordt er soms over de heenreis en de terugreis gesproken. Het loslaten van het vertrouwde, het zoekend op weg gaan en God vinden. En dan de terugreis, het niet langer blijven maar terugkeren met een opdracht, het dagelijks in. De herders in Lucas 2 haasten zich om het pasgeboren kind te vinden. Ze vinden Jezus, ze zijn bij Hem. Maar ze gaan ook terug, ze pakken de draad van hun beroep weer op. Ze voegen zich bij hun kudden, ’t worden geen evangelisten. Toch is er wel iets ingrijpends veranderd. In deze Kerstdienst willen wij de herders op hun heen- en terugreis volgen. U wordt zelf uitgenodigd vol vreugde mee te doen!
De muziek wordt verzorgd door Hans Smaal, orgel, Alexander Muilwijk, bugel & trompet, en Mirjam en Hannah Butter, fluit en piano. We zingen ons voor de dienst al in!

Zondag 29 december

Laat u deze zondagochtend niet aan u voorbij gaan. De voorganger is drs. Jos Wienen, in het dagelijks leven burgermeester van Haarlem maar op zondag dienaar van het Woord. Hij doet dat rustig, kiest zijn woorden weloverwogen. Vanuit innerlijke overtuiging. Fijn dat hij onverwachts een extra keer te bij ons te gast is.

Oudejaarsavond

In de komende tijd ben ik van plan over gelijkenissen van Jezus te preken. Op catechisaties en kringen heb ik al vingeroefeningen kunnen doen. De gesprekken met Tieners en Twintigers leveren input op die uitstekend geschikt is om te verwerken! Waar ik me over verbaas is hoe prikkelend, stekelig of verrassend Jezus’ woorden zijn.
Op Oudejaarsavond bijt ik de spits af met de gelijkenis van de rijke man en Lazarus. (Luc. 16: 19-31) De rijke maakt van iedere dag een feest. Iets dat wij ook proberen! Terwijl Lazarus vegeteert. Hij kent geen andere optie. Na hun sterven worden de rollen omgedraaid. Lazarus wordt door engelen gedragen in Abrahams schoot. Waarom eigenlijk? Had hij zo’n groot geloof? De rijke slaat zijn ogen op in het dodenrijk. Wat heeft hij dan misdaan? Dat brengt me op de rol van de Rechter.
Rechtspreken in de Bijbel, of richten betekent: dat er eindelijk recht geschiedt. Dat wat krom is, wat scheef zit wordt rechtgezet. De armen zal worden recht gedaan! Op deze Oudejaarsavond stel ik me voor ’t te hebben Jezus Christus als Rechter.

Zondag 5 januari

Het nieuwe jaar zetten we feestelijk in. Het door Sonja Bakker geleide, uitgebreide Taizé-koor dat u ook met Pasen hoorde, bereidt zich voor op een paar prachtige muzikale werken. Ook ondersteunen zij de gemeentezang tijdens deze dienst.
We slaan de gelijkenis van de verloren zoon op. (Luc. 15: 11-32) Valt daar nog iets nieuws over te vertellen? Absoluut! Alleen het begin al. De zoon die ‘Fernweh’ heeft! Hij wil weg. De wijde wereld in, zijn vleugels uitslaan. Zijn vader probeert hem niet tegen te houden, maar laat hem gaan. Hoe die jongen dan ‘crasht’. En ‘Heimweh’ krijgt: ‘Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan..’ Wie is die vader, wie is die zoon? Waarom vertelt Jezus dit?
Na afloop van de dienst is de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. U wordt uitgenodigd elkaar geluk en zegen in het nieuw jaar te wensen.

Kerstmarkt

De kerstmarkt op 6/7 december heeft bijna 3200 euro opgeleverd. Een goed resultaat, bijna alles is verkocht. Het orgel is er blij mee! Ik denk ook dat vele bezoekers het naar hun zin hadden. Elkaar sprekend bij de kraampjes of achter een kop soep of koffie met een oliebol. Met wat er restte van de Kerstbomen is de kerk versierd.

Niet zomaar

Tot slot wens ik u mede namens Miranda, Ilja en Sacha vreugdevolle Kerstdagen toe! De Zoon van God, zei Augustinus, is mens geworden. Om mensen tot kinderen Gods te maken. U bent niet zomaar iemand, u moet niet te gering denken van uzelf. Wie Jezus Christus aanneemt, schrijft Johannes, heeft God volmacht gegeven een kind van te God te worden.

ds. Treuren


Jarigen

  • Dhr. N. van der Wees wordt op 23 december 80 jaar.
  • Dhr. L.G. van der Toolen wordt op 28 december 88 jaar.
  • Dhr. H. van Wamelen in Nootdorp, wordt op 29 december 84 jaar.
  • Dhr. B.W. Vermeer wordt eveneens op 29 december 80 jaar.
  • Mevr. M.T. Boeltjes – Deegenaars wordt op 2 januari 85 jaar.
  • Dhr. B.J. Winterman wordt op 7 januari 82 jaar.
  • Dhr. J.C.M. Klomp wordt op 11 januari 84 jaar.

    Allen van harte gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij wensen u een gezellige dag.

Anne-marie Overvliet – Visser

In Memoriam

Op 28 november heeft de Heer geroepen Neeltje van Schie-Millenaar. Haar roepnaam: Nel. Zij is 79 jaar geworden. Toen zij ernstig ziek werd zag het daar niet naar uit. Zij heeft er nog een hele tijd bijgekregen. Tijd die heel belangrijk is geweest. Om dingen te verwerken en nader tot elkaar te komen. In het gezin en bedrijf dat Nel samen met Maarten had, was zij iemand die van aanpakken hield, niet kletsen maar doorgaan. Zij hield ervan de handen uit de mouwen te steken en volgde daarin een eigen nuchtere logica. De dingen waar zij zich geen tijd voor gunde, meldden zich in ‘de verlenging’. Strijdbaar was Nel, maar ook kwetsbaar. In de gedachtenis-dienst was de tekst die zij bij haar belijdenis kreeg het uitgangspunt. ‘Ik, de Here, ben uw Heelmeester’. (Ex.15: 26) Het hout dat in het brakke water, de bittere tijden van ons leven wordt geworpen, -rabbijnen duiden dit als een heenwijzing naar de Thora, kerkvaders denken aan het kruis-, werkt reinigend, genezend, heilbrengend op ons leven in. Van het ophoren naar Gods Wet, Gods evangelie knap je op! Van harte hoop ik dat u dit als gezin en familie van Nel ervaren zult.

ds. Treuren

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 5 januari