Wijkberichten t/m 6 januari

op zondag, 16 december 2018

Kerstfeest Weidevogelhof

De jaarlijkse Kerstviering waarvoor de diakenen en een handvol vrijwilligers zich inzetten. Met u kijk ik er naar uit! De liederen en muziek worden verzorgd door Mirjam (fluit) en Hannah Butter (piano). Dat geeft de ruimte die toch al feestelijk is versierd extra sfeer. We zingen Kerstliederen. Bekende en bekende! Dat zit dus wel goed.

De boodschap die ik u brengen mag hoort u hopelijk als nieuw. ‘U is heden de Heiland geboren, Christus, de Heer, in de stad van David’. (Luc. 2: 10) U hebt dit nieuws misschien al wel tachtig jaar bewust gehoord. U kunt Lucas 2 bijna  uit uw hoofd opzeggen. Toch kun je er opnieuw door worden geraakt en vernieuwd in je hoop. Dat hoop ik dus.

Zondag 23 en 30 december

Dat is de vierde Adventszondag en de zondag direct na de Kerst. Twee zondagen die zich tot elkaar verhouden als verwachting en vervulling.

Op 23 december gaat ds. P. Wijnberger voor. Als candidaat was hij er een paar jaar geleden ’s avonds nogal eens.
Op 30 december is ds. H.M. Habekotté ‘van’ de Maasdijk onze gast. Ik geloof niet dat u hem eerder in de Dorpskerk hebt kunnen horen. Ik wens u inspirerende diensten toe. Dat de vele diensten niet tot verveling zullen leiden, maar ertoe bijdragen dat ‘mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worde’. Woorden van Jezus!

‘Laat ons in het duister heldere lichtjes zijn’

Op de vroege Kerstavond van half zeven tot uiterlijk half acht een Kerstviering voor alle kinderen met hun vaders en moeders & opa’s en oma’s. Het plan: het zingen van Kerstliederen, het evangelie in gewone taal, bidden voor wie of wat we noemen en ‘de harpspeler’. Een sprookjesachtig Kerstverhaal door Jeanine Langkemper voorgedragen. Buiten in het donker is er ook iets te beleven: een fotobooth, vuurkorven en marshmallows om in het vuur te warmen en muziek. De leiding van de Kindernevendienst zet er zich met energie voor in.

Kerstnacht

‘Zij zongen dus, zij spraken niet’. Dan hebben we ’t over de engelen. Net als zij zullen we uitbundig met elkaar zingen. Kerstliederen natuurlijk. ‘Stille nacht’ en ‘Ere zij God’. Maar ook prachtige Christmas Carols die in het Liedboek zijn vertaald. Van zingen word je gelukkig! In de Bijbel leggen de woordjes voor ‘lied’ en ‘geluk’ elkaar uit. Wat zingen de engelen? Daar wil ik het in de preek over hebben. Collega’s vragen zich soms af of je wel moet preken in de Kerstnacht? Natuurlijk wel, dacht ik. Zoals in het kind Gods Zoon op aarde gekomen is, moet ook het evangelie landen. We zijn mensen dus, geen engelen. Wij zweven niet, maar hebben een opdracht in deze wereld. Het Kerstevangelie is er om ons daarbij een hart onder de riem te steken.

Bij het zingen worden we door Hans Smaal (orgel) en Alexander Muilwijk (trompet/bugel) begeleid. U kunt luisteren naar Anjo van Hemert (mezzosopraan) en Joukeline Sizoo (harp). Samen brengen ze een paar sfeervolle liederen ten gehore. Zoals ieder jaar zijn er weer de lichtjes in de donkere kerk en na de dienst is er warme chocolademelk en glühwein.

Kerstochtend

De gele hesjes moeten erin, de niqaab, de Brexit ook? Zo zit ik te broeden op de Kerstpreek. Als een eend op een nest eieren. Ik hou de uitkomst nog even onder de pet. Waar de Heer, onze God, aan heeft zitten denken is duidelijk. Zijn genade: Hij is ons niet vergeten. In de komst van zijn Zoon, Jezus Christus, is Hij met ons. Hij is zelfs heel erg voor ons! Dat is oneindig troostrijk. Het kan al zo fijn zijn als een mens, als iemand voor je door het vuur gaat. Maar dat uitgerekend van Hem geldt! Omdat Hij voor ons is kunnen wij ertegen! Tegen de actualiteit.

Ik hoop dat dit goed uit de verf komt. De muziek is verder o.k., Albert speelt de piano, Bartjan orgel, Alexander trompet en bugel. Tien voor tien zetten we in, blij van zin.

Oudejaarsavond

Op maandag 31 december 19.00 uur sluiten we het jaar af in de woestijn. Israël is bevrijd maar dreigt te verdorsten. Het water dat ze bij Mara vinden smaakt bitter. Mozes krijgt de opdracht er een stuk hout in te gooien. Dat mist zijn uitwerking niet. Het water, een beeld van de tijd zoals die voortvliet, smaakt weer zoet. Wat voor hout is dit? De joodse mystiek zegt: het is de Torah. De boom des levens. Kerkvaders zeiden: ’t Is het hout van de kribbe en het kruis van Jezus. Jezus die de Torah heeft vervuld. Als we dit hout zich mengt in de tijd, kunnen we wat teleurstelling en mislukkingen op een heel andere manier gaan beleven!

Staande in de kring belijden we ons geloof, danken en doen we voorbeden en wisselen we ook nog iets aan wat we beleefd hebben uit.

Driekoningen

Op 6 januari pakken we de geschenken van Caspar, Melchior en Balthasar uit. Zo heeft de traditie de magiërs (zo staat het er letterlijk) genoemd. Mirre, wierook en goud dus. Die gaven zeggen iets van wie de pasgeboren Koning der Joden is. De mirre smaakt bitter. De mirre wijst vooruit. Vlak voor zijn begrafenis wordt Jezus door een vrouw met kostbare nardusmirre gezalfd. De wierook staat voor zijn gebeden en de geur die we met onze daden verspreiden. En het goud? Dat is een refractie van het oerlicht. In de preek ben ik van plan dit verder uit te werken.

‘C, M, B’ staat er in de Alpenlanden op oude huizen en boerderijen. ‘Hier wonen Caspar, Melchior en Balthasar sinds mensenheugenis’. Die Driekoningen zijn we zelf. En de geschenken die ze Jezus geven, vertellen over onze taak in dit leven.

De dienst wordt opgeluisterd door Voice of Praise, gedirigeerd door Hanneke van Adrichem en op de piano begeleid door Ruud Lems. Samen met hen willen het nieuwe jaar feestelijk beginnen. Direct op de dienst volgt de Nieuwjaarsreceptie. Maakt u gebruik van de mogelijkheid elkaar heil en zegen te wensen en op elkaar het glas te heffen!

Wens

Van de dochter van Farao wordt verteld dat ze afdaalde in de Nijl, het biezen kistje met een Hebreeuws jongetje ontdekte en het probeerde te pakken. Ze kon er alleen niet bij. In de Bijbel staat er daarom dat ze haar slavin stuurde om het te halen. Er is een midrasj die verklaart dat ze zelf waadde naar het kind. En onverwachts groeiden haar armen!  Ze kon er dus wel bij. U vraagt zich: en dat moet ik geloven? Ja, doet u dat vooral!

Wij zeggen vaak: dat lukt me niet, ik geef de moed op. Maar de Heer stelt je in staat veel meer te doen voor je medemens dan je durft denken en dromen. Ik hoop dat we dat in het nieuwe jaar opnieuw zullen ontdekken.

Mede namens Miranda, Bin Bin, Ilja, Sacha,
ds. Treuren.

 

Giften

Er zijn in de afgelopen periode veel giften binnengekomen ten behoeve van het orgelfonds van de Dorpskerk:

  • Elly de Lange heeft een gift ontvangen van €50.
  • Ria van der Vliet heeft een bedrag van €15 ontvangen.
  • Lyda Hofman heeft twee keer €10 ontvangen.
  • Ds. Treuren ontving €50.
  • Ds. Treuren heeft ook een gift van €50,00 voor de zending ontvangen.

Jarigen

  • Op 28 december wordt dhr. L.G. van der Toolen 87 jaar.
  • Op 29 december wordt dhr. H. van Wamelen 83 jaar.
  • Op 2 januari wordt mevr. M.T. Boeltjes – Deegenaars 84 jaar.

Wij wensen u in deze bijzondere tijd van het jaar een fijne verjaardag toe.

Kopij

Als u kopij heeft voor het wijkbericht van de Dorpskerk, wilt u dit dan uiterlijk donderdag sturen? Ik zal het donderdagavond naar de redactie sturen. Het mailadres is: m.overvliet@planet.nl

Tot slot

Tasten naar woorden die het zwijgen doorbreken
Zoeken naar stilte die het geheim verstaat
Kwetsbaar mensje dat het geweld doet keren 
en zonder oorlog de vijand verslaat:

Vredebrenger voor alle volken 
Hoop en verwachting voor het heelal
Kind in de kribbe …… ons een teken 
dat dit ooit gebeuren zal!

    Annigje de Jong-Idzinga 

 

Anne-marie Overvliet – Visser

 

Evert NieuwkoopWijkberichten t/m 6 januari