360º Kerk: aanvullende nieuwe vorm van kerk-zijn

op woensdag, 10 juni 2020

Matteüs 18 vers 20 (woorden van Jezus): ‘Want overal waar twee of meer gelovigen bij elkaar zijn, daar ben ik ook.’

Kerk Delfgauw begint met een nieuwe vorm van kerk-zijn als aanvulling op de kerkdienst: 360º Kerk. Kerkdiensten blijven de komende tijd beperkingen houden: we mogen niet met z’n allen samen komen en we kunnen misschien langere tijd niet samen zingen. Beide beperkingen raken aan de kern van waarom we samen komen. Want al sinds de eerste Pinksterdag komt de gemeente samen om:

  1. God te eren.
  2. God en elkaar te ontmoeten.
  3. Iets te leren over God.

God eren doen we in de kerkdienst door samen te zingen. Dat kan dus misschien langere tijd niet. En we ontmoeten God ook in de ontmoeting met elkaar. Ook die is de komende tijd beperkt. We proberen dat alles te ondervangen met de livestream uitzendingen van de kerkdienst. En het is fijn om te horen dat zoveel mensen daar veel aan hebben. Maar thuis de kerkdienst volgen is forse beperking van de vorm van kerkdienst die we eigenlijk zouden willen.

Daarom gaan we tot en met september 2020 kijken wat 360º Kerk kan betekenen voor Kerk Delfgauw. De 360º Kerk wordt ontwikkeld vanuit de landelijke Protstantse Kerk Nederland (PKN) om juist nu in kleine groepjes elkaar wel te kunnen ontmoeten.

Het werkt als volgt: Op vrijdag krijg je de preek van de komende zondag opgestuurd als tekst en geluidsbestand. Deze neem je tot je voorafgaand aan de bijeenkomst op zondag. Op zondag kom je op een locatie in de buitenlucht bij elkaar in een kleine groep, ongeveer 10 personen. Je ontmoet elkaar, je zingt liederen van de liturgie van die zondag (in de buitenlucht zingen is op anderhalve meter veilig), je leest de Bijbellezing, je bidt samen (ook met de voorbeden die in de kerkdienst gebeden worden), je bespreekt de preek. En met creatieve werkvormen ga je met deze inhoud aan de slag.

Het is een nieuwe vorm van kerk-zijn, dat is spannend en uitdagend. Het is een vorm die niet alle gemeenteleden prettig zullen vinden. Dat hoeft ook niet. Gelukkig kunnen steeds meer mensen de kerkdienst weer gaan bezoeken. En ook de livestream blijft natuurlijk bestaan. Maar naast deze twee vormen denken we als wijkkerkenraad dat 360º Kerk iets kan aanvullen voor degenen die dit een fijne vorm van kerkdienst vinden.

Wil je meedoen aan 360º Kerk? Of wil je het een keer proberen? Laat het weten aan dominee Robert 0643006247. Hij zal je toevoegen aan de whatsapp groep. Aan de hand van het aantal aanmeldingen wordt het aantal groepjes en de locaties bepaald. De eerstvolgende 360º Kerk is zondag 12 juli. Heb je vragen, schroom niet om contact op te nemen.

Op veel vragen is nog geen antwoord. Hoe frequent gaan we dit doen? Wat te doen bij slecht weer? Werkt het ook goed met kinderen en tieners in de groep? Hoe werkt het met zingen? Wat zijn geschikte locaties? Is dit een vorm die goed werkt om gasten bij uit te nodigen, uit andere kerken, of mensen die normaal niet naar een kerk gaan? De 360º Kerk is een experiment waarin we gaandeweg ontdekken wat wel en niet werkt, en hoe de Heilige Geest ons leidt. Een aantal kerkenraadsleden blijft betrokken om aan dat proces geestelijk leiding te geven. We laten ons bijstaan door de landelijke kerk en maken gebruik van kennis en ervaring die in de pioniersplek-beweging is opgedaan.

Zondag 31 mei heeft één groepje al vast proef gedraaid. Zij waren daar erg enthousiast over. Ook zondag 28 juni was er een 360º Kerk ontmoeting. Hieronder krijg je een indruk van hoe 360º Kerk eruit zou kunnen zien.

De volgende 360º Kerk is zondag 12 juli.

https://www.protestantsekerk.nl/ideeenbank/360kerk-voorbeeldpreek/

 

Robert360º Kerk: aanvullende nieuwe vorm van kerk-zijn