Actie Kerkbalans 2021 start: Geef voor je kerk!

op dinsdag, 24 november 2020

‘We moeten nu de discussie aangaan hoe we kerk willen zijn en niet wachten tot het te laat is’

Binnenkort start Kerkbalans 2021 en vraagt uw gemeente om een vrijwillige bijdrage voor het komend jaar. Voor het komend jaar is er een extra zorg: de begroting toont een tekort van een ton en inkomsten uit collecten zijn door de coronacrisis flink gedaald. Maar er is ook hoop: als ieder lid van de kerk bijdraagt aan Kerkbalans 2021 of zijn/jaar bijdrage verhoogt, wordt een deel van het begrotingstekort gedicht. We praten hieronder verder met voorzitter Christel Wesdorp (42) en penningmeester Mariska Idema (41) van het College van Kerkrentmeesters.

Hoe bepaal je hoeveel je geeft?

Meer informatie over hoe u bepaalt hoeveel te geven vindt u in deze brief.

De begroting uitgelegd

In een kort filmpje vertelt penningmeester Mariska Idema meer over de begroting 2021. De begroting zelf kan hier worden ingezien: Begroting PGPD 2021

Interview

Het College van Kerkrentmeesters is een afvaardiging van alle vier wijkgemeenten van onze gemeente: De Acker, Dorpskerk, Kerkelijk Centrum Delfgauw en de Ontmoetingskerk. Christel en Mariska wonen allebei in Delfgauw en zijn actief gemeentelid van de wijkgemeente Delfgauw.

Ambtsdragers
Christel is sinds drie jaar voorzitter, maar stapte op haar 26e al in Delfgauw in het ambt van kerkrentmeester. ‘Mijn vader was ook kerkrentmeester en hij nam mij wel eens mee als hij de gebouwen inspecteerde. Het is bij dus met de paplepel ingegoten. Dus toen ik in Delfgauw gevraagd werd om een ambt te bekleden, was de keuze snel gemaakt’, vertelt ze lachend. De van oorsprong Brabantse woont nu alweer zeventien jaar met veel plezier in Delfgauw en heeft drie kinderen van 10, 8 en 5 jaar oud. Daarnaast werkt ze als country retail manager bij Hans Anders.

Mariska Idema is penningmeester van het College. De uit Zeeland afkomstige lerares wiskunde kwam acht jaar geleden in Delfgauw wonen en heeft inmiddels twee kinderen van 5 en 7 jaar. Daarvoor woonde ze 2,5 jaar in Amerika. Ook Mariska heeft het prima naar haar zin in Delfgauw.

Toekomst kerk
Het College van Kerkrentmeesters zorgt ieder jaar voor een kloppende gezamenlijke begroting van inkomsten en uitgaven voor de vier wijken.

Christel Wesdorp en Mariska Idema (rechts)

Inkomsten komen van giften, collectes en de actie Kerkbalans, die traditiegetrouw in januari van start gaat. Van dat geld worden onder meer (het onderhoud van) gebouwen, predikantsplaatsen, kosters, activiteiten en de jaarlijkse bijdrage aan de PKN betaald. Wie via de kerkbalans geld geeft, draagt dus bij aan de eigen wijkgemeente, de gezamenlijke uitgaven van de vier wijkgemeenten en de (on)roerende goederen die de wijkgemeenten samen bezitten.

Anno 2020 gaat het tijdens de vergaderingen vooral over de toekomst van de kerk en daarbij spelen deze inkomsten een grote rol. Het College zoekt daarom naar wegen om de kerkelijke bijdragen omhoog te krijgen. En dat is hard nodig, laten Christel en Mariska weten. ‘Jaren geleden was er al een begrotingstekort, maar dat was door renteopbrengsten minder zichtbaar dan nu. Nu de rente bijna tot nul is gedaald en de kerk ook nog eens door de coronacrisis minder geld binnenkrijgt, ontstaat er een veel nijpender probleem’, vertellen ze.

‘Daarnaast vind ik dat je moet kunnen leven van je levende geld’, gaat Christel verder. ‘Dus van het geld dat je actief als kerk binnenkrijgt. Kerkbalans gaat ook juist over wat je voor je kerk over hebt om een levende gemeente te zijn en met elkaar het evangelie te verspreiden. Dat komt uit levend geld en zou het gros van de inkomsten van je begroting moeten zijn.’

Vergrijzing maakt kwetsbaar
Nu komt het grootste deel vooral van de oudere generatie. Dat maakt Kerkbalans volgens Christel en Mariska nog kwetsbaarder. ‘De kerk vergrijst, dus dat betekent dat we over een aantal jaar een nog groter probleem hebben’, aldus Mariska. ‘Daarnaast zijn er ook veel leden die niets betalen’, vervolgt Christel. ‘Bijdragen zijn natuurlijk vrijwillig en we willen niets afdwingen, maar als alle leden hun bijdrage verhogen, wordt het begrotingstekort al een stuk kleiner. Maar hoe krijgen we de spirit anders en zorgen we ervoor dat mensen meer gaan bijdragen?’

Overigens speelt dit probleem niet alleen in Pijnacker-Delfgauw Ook landelijk zijn er zorgen, mede vanwege een terugloop van het aantal leden. Daarom is het thema van kerkbalans 2021: Geef voor je kerk. Christel en Mariska hopen en bidden dat veel mensen dat gaan doen. ‘Als we allemaal ons steentje bijdragen, kan de kerk ook de komende jaren blijven bestaan.’

Interview en foto: Marguerite de Ruijter

RobertActie Kerkbalans 2021 start: Geef voor je kerk!