Feest van het Koninkrijk

Kerk Delfgauw gaat in het seizoen 2020-21 samen op reis. 

Welkom op de centrale informatiepagina over ons gemeenteproject Feest van het Koninkrijk.

Activiteiten
Preken
Algemene informatie Feest van het Koninkrijk

De reisbeschrijving is te vinden in het boek Feest van het Koninkrijk (Ronald Westerbeek). In zes themahoofdstukken gaan we de zes bedes in het Onze Vader verkennen en toepassen. We zullen zien dat het Koninkrijk van God geen ongrijpbaar idee is, maar dat het alles te maken heeft met deze concrete aarde waarop we leven.

Als reisleiders bidden en vertrouwen wij, dat we dit jaar als gemeente groeien in onze relatie met onze Vader en met elkaar. Zorg dat je tijdens deze reis aansluiting zoekt bij broers en zussen in de kerk. Vraag of er nog plek is in een groeigroep of verzamel een groep mensen om je heen en start je eigen reisgezelschap. De komende periode zullen we je regelmatig op de hoogte houden, dit zullen we doen via www.kerkdelfgauw.nl maar ook live, op de beamer, via onze KerkDelfgauw-app en in Centraal Contact.

Fijne reis!

Binnen kantoortijden 

Reisleiders:
Maarten Braat  (06-53583113) en Yolanda Stiefelhagen (06-26781803)  | discipelschap@kerkdelfgauw.nl

www.kerkdelfgauw.nl/feestvanhetkoninkrijk

Elke zondag is er iemand van de reisleiding aanwezig om je vragen in ontvangst te nemen.

Binnen en Buiten kantoortijden 

“Roep Mij aan en Ik zal je antwoorden, Ik zal je grote wonderlijke dingen bekendmaken, dingen die je volkomen onbekend zijn.” Jeremia 33:3

Coronaproof
Bij het invullen van dit gemeenteproject hebben we nagedacht of het haalbaar is in deze coronatijd. We hopen zoveel mogelijk fysieke ontmoetingen te kunnen hebben, maar we hebben het zo uitgedacht dat alles in tijden van een nieuwe lockdown digitaal door kan gaan. Alle activiteiten vinden plaats in het Kerkelijk Centrum, niet bij mensen thuis.

Reisgroepen
Wil je aansluiten bij een groeigroep of zelf eentje starten? Fijn!
Dit zijn de dagen waarop we nu samenkomen in Kerk Delfgauw + de contactgegevens :

In verband met de coronamaatregelen moet u zich wel vooraf aanmelden dat kan via de groepsleiders:

Dinsdagavond
20.00 uur – 22.00 uur
Arie van der Velden
015-3692068
arieriavelden@gmail.com 

Woensdag overdag (+ lunch)
11.45 uur – 13.45 uur
Arie van der Velden
Contactgegevens zie hierboven

Woensdagavond
20.00 uur – 22.00 uur
Kero Oerlemans
06-33704508
kero.oerlemans@hetnet.nl

Zondagavond
20.00 uur – 22.00 uur
Hilde Stigter
06-4998533
hildestigter@gmail.com

Op de maandagochtend is er afgelopen periode ook een reisgroep gestart en daarnaast ook nog een mannen- en moedergroeigroep. 

Heb je meer interesse? Neem dan contact op met 

Maarten Braat (06-53583113) of Yolanda Stiefelhagen (06-26781803) of mail naar discipelschap@kerkdelfgauw.nl.

Reisschema 2020

Aan de hand van het reisschema op de volgende pagina, kun je samen met je gezin of groep bepalen in welke snelheid je door het boekje gaat. Het boekje is bedoeld voor 6 weken, maar wij hebben er voor gekozen om het uit te spreiden over een jaar.

Hoofstuk 1      Week 37– week 44
Onze Vader in de hemel, laat Uw Naam geheiligd worden.
13 september 2020 Kerkdienst eerste bede + introductie

week 39 De Groeigroep behandelt bladzijde 150-154.
week 42 De Groeigroep behandelt bladzijde 155-159

Hoofdstuk 2    Week 45– week 53
Laat Uw Koninkrijk komen en Uw wil worden gedaan op aarde zoals in de hemel.
1 november 2020 Kerkdienst tweede bede

week 48 De Groeigroep behandelt bladzijde 160-165

Reisschema 2021

Hoofdstuk 3    Week 1– week 4 
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
10 januari 2021 Kerkdienst derde bede

week 2 De Groeigroep behandelt bladzijde 166-171

Hoofdstuk 4    Week 5– week 10
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
7 februari 2021 Kerkdienst vierde bede

week 7 De Groeigroep behandelt bladzijde 172– 177

Hoofdstuk 5    Week 11– week 21
En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze
21 maart 2021 Kerkdienst vijfde bede

week 12 De Groeigroep behandelt bladzijde 178—182

Hoofdstuk 6    Week 22– week 28
Want van U is het Koninkrijk, de Kracht en de Heerlijkheid tot in Eeuwigheid.
6 juni 2021 Kerkdienst zesde bede

week 23 De Groeigroep behandelt bladzijde 183– 188

 

edwardFeest van het Koninkrijk