Bijeenkomst Kerk Delfgauw missionair

op 31-05-2017

Mis(sie) het niet!

We hebben als Kerk Delfgauw de wens om meer de verbinding aan te gaan met alle mensen in Delfgauw en omgeving. Of het nu gaat om jonge gezinnen in Emerald, gepensioneerde tuinders in Oude Leede en alles wat hier tussen zit. Wij willen er als kerkelijke gemeente zijn voor onze naaste omgeving, wanneer het mee zit en ook wanneer het tegen zit.

Om dit te bereiken zullen we deze verbinding dan ook actief moeten opzoeken. Mensen in de omgeving moeten immers weten wie wij zijn en wat ons bindt. Hierbij gaat het ook om discipelschap. Wat verstaan wij hieronder en hoe gaan wij ermee om dat wij discipelen zijn die geroepen zijn om nieuwe discipelen te vinden. Ik nodig jou graag uit om mee te denken hoe wij deze verbinding vorm kunnen geven. Woensdag 31 mei vanaf 20.00 ben je hiervoor welkom in Kerk Delfgauw.

Aanpak

De bijeenkomst bestaat uit vier interactieve delen. Eerst gaan we op zoek naar de verbinding tussen ons beleidsplan en de focus in ons missionaire werk en ons discipelschap. Vervolgens kijken we naar alles wat we al doen en wat we wellicht meer missionair kunnen doen. De volgende stap is dat we een inventariseren wat er eigenlijk allemaal in Delfgauw gebeurt en waar we wellicht zichtbaar kunnen zijn. Tenslotte bepalen we welke punten we in 2017 al willen oppakken en wie hier bij willen helpen. Dit presenteer ik vervolgens aan de kerkenraad voor akkoord en daarna kunnen we aan de slag.

Onze missie

God wil door mensen heen werken om Zijn wereld tot een goede plek te maken. Wij voelen ons geroepen om er te zijn voor alle mensen in Delfgauw en omgeving. Wie op zoek is naar spiritualiteit, willen wij laten delen in wat wij in de Bijbel hebben gevonden. Wie eenzaam is, willen wij opzoeken. Wie in nood verkeert, helpen. We willen samenwerken  met  alle  mensen  en  organisaties van goede wil. Ook mensen verder weg willen wij met geld en gebed bijstaan als ze dat nodig hebben. We zien onszelf als rentmeesters van de aarde, en willen met anderen werken aan een meer duurzame en eerlijke wereld.

Jan Hugo Nuijt
Missionair ouderling

RobertBijeenkomst Kerk Delfgauw missionair