Alle-leeftijden-kerkdienst 17 oktober

op 17-10-2021

Zondag 17 oktober is er om 10:00 uur een alle-leeftijden-kerkdienst in Kerk Delfgauw met dominee Robert. De kerkdienst is voor alle-leeftijden, dus ook voor kinderen en tieners. ‘Genieten van genoeg’, hoe doe je dat? Daar staan we samen bij stil op deze Michazondag. We lezen gedeelten uit Leviticus 19. De kinderen en tieners doen mee in de kerkzaal, voor de peuters en baby’s is er peuterkerk.

De alle-leeftijden-kerkdiensten zijn ontstaan als experiment in de lockdown tijd om de kinderen en tieners ook betrokken te houden bij de kerkdienst, toen er geen fysieke kinderkerk en tienerkerk kon plaatsvinden. Dat beviel erg goed. Een andere reden is dat er op dit moment te weinig kinderkerk leiders zijn om elke week kinderkerk aan te bieden. Daarom is er de komende tijd elke maand een alle-leeftijden-kerkdienst.

In deze kerkdienst wordt Ties gedoopt, zoon van Marjolein en Marlon.

Voor deze alle-leeftijd-kerkdienst heb je een pepermuntje nodig, dus fijn als je een rol mee kunt nemen! Lukt dat niet, geen probleem. Als we delen is er meer dan genoeg.

Je bent van harte uitgenodigd om de kerkdiensten in Kerk Delfgauw mee te vieren! De meeste coronamaatregelen zijn per 25 september 2021 komen te vervallen.

  • Inschrijven is niet meer nodig.
  • De anderhalve meter is niet langer verplicht. Maar: we geven elkaar de ruimte. Dat betekent dat je in het middenvak geen afstand hoeft te houden. En dat in de twee zijvakken afstand houden tussen huishoudens wel nodig is (3 stoelen en één tussenrij vrij). Zo kan iedereen kiezen wat hij/zij nu prettig vindt. Je kunt ook plaatsnemen in de hal als je nog veiliger wilt zitten. Op de tienerbank (alleen voor tieners) is afstand houden ook niet nodig.
  • Er komt geen coronacheck bij het bezoeken van de kerkdienst.

Wat blijft:

  • Handen wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog;
  • Thuisblijven en testen bij klachten;
  • zorgen voor voldoende frisse lucht in binnenruimtes.
  • Gemeenteleden en gasten kunnen thuis meevieren via een livestream videoverbinding met de kerkzaal, te vinden via kerkdelfgauw.nl/livestream
  • Deelname aan de collecte is mogelijk via de Kerk Delfgauw app of via een QR code in de livestream.
  • Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de hal of op het kerterras.

 

Liturgie AL-doopdienst Michazondag 17 oktober

Voorganger: ds. Robert Stigter

 

Welkom

Lied PS100 (DNP)

Bemoediging en groet

Gebed

 

Onderwijzing HH502 Dooplied Tijdens voorspel kinderen binnendragen

Persoonlijke woorden van motivatie van de doopouders

Lied Meer dan een wonder

Belijdenis LD340b  

Water in doopvont

Doopgebed

Geloften&instemming

Doop&zegen (met 3x water) onder handoplegging zegen door Bijbeltekst

Verwelkoming door de gemeente

Gemeente, Ties en zijn ouders zijn aan de gemeente toevertrouwd.

Bent u bereid Ties als dooplid te aanvaarden,

om met hem en zijn ouders in geloof de weg te gaan van het evangelie?

Wat is daarop uw antwoord?

Ja, van harte.

Doopkaarsen & KinderBijbel (doopouderling)

Zegenlied: HH61:1 De Here zegent jou (2x)

 

Gebed

Lezing Leviticus 19 (BGT)

1De Heer zei verder tegen Mozes: 2‘Zeg namens mij tegen de Israëlieten: ‘Jullie moeten heilig zijn, omdat ik, de Heer, jullie God, heilig ben.

3Heb respect voor je moeder en je vader. En houd je altijd aan de sabbat. Ik ben de Heer, jullie God.

4Vereer geen afgoden. En maak ook geen godenbeelden. Ik ben de Heer, jullie God.

9Als jullie koren maaien, mogen jullie niet tot aan de rand van de akker maaien. En als er na de oogst nog koren blijft liggen, mogen jullie dat niet oprapen.

10Bij de druivenoogst mogen jullie maar één keer druiven plukken. De druiven die na het plukken op de grond gevallen zijn, moeten jullie laten liggen.

Want alles wat blijft liggen, is voor de arme mensen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God.

11Jullie mogen niet stelen, niet liegen en elkaar niet bedriegen.

12Als je zegt: ‘Zo zeker als de Heer leeft’, moet je de waarheid spreken. Want anders beledig je mijn naam. Ik ben de Heer.

13Beroof niemand, en dwing niemand om geld aan jou te geven. Geef een arbeider meteen na het werk zijn loon, wacht daar niet mee.

14Je mag iemand die doof is, geen ongeluk toewensen. En je mag iemand die blind is, niet laten struikelen. Heb eerbied voor mij. Ik ben de Heer.

15Wees eerlijk als je rechtspreekt. Dus behandel arme mensen niet beter dan machtige mensen, of andersom. Geef altijd een eerlijk oordeel. 16Vertel bij de rechter geen leugens over een ander, want dan kun je zijn leven in gevaar brengen. Ik ben de Heer.

17-18Haat andere mensen niet. Als je boos bent op een ander, moet je dat tegen hem zeggen. Want als je boos op hem blijft of hem gaat straffen, word je zelf gestraft.

Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.

23Als jullie fruitbomen planten in het land dat ik jullie geef, mogen jullie de eerste vruchten niet eten. De eerste drie jaar moet je de vruchten laten hangen. 24In het vierde jaar zijn de vruchten bestemd voor mij, om mij te danken. 25Pas in het vijfde jaar mag je de vruchten eten. Als jullie je aan die regels houden, zal de opbrengst groter zijn. Ik ben de Heer, jullie God.

32Sta op voor oude mensen en heb respect voor hen. Dan laat je zien dat je eerbied hebt voor mij, jullie God. Ik ben de Heer.

33Jullie mogen mensen die als vreemdelingen in jullie land wonen, niet onderdrukken. 34Behandel hen alsof ze Israëlieten zijn. Houd evenveel van hen als van jezelf. Want jullie zijn zelf ook vreemdelingen geweest, toen jullie in Egypte waren. Ik ben de Heer, jullie God.

35Wees eerlijk als je zakendoet. Dus als je dingen meet of weegt, moet je dat eerlijk doen. 36Je weegschaal, gewichten en maten moeten betrouwbaar zijn. Ik ben de Heer, jullie God, die jullie uit Egypte bevrijd heeft.

37Jullie moeten mijn regels volgen, en je aan mijn wetten houden. Ik ben de Heer.’’

Lied HH4 Psalm 8

Preek

 

Meditatieve muziek

Lied Vernieuw ons huis

Gebed

Collecte

Lied LD978 Aan u behoort o heer der heren

Zegen

RobertAlle-leeftijden-kerkdienst 17 oktober