Aswoensdag viering in Oud Katholieke kerk

op 26-02-2020

Op woensdag 26 februari begint de veertigdagentijd. Om 20:00 uur is er een Aswoensdagviering in de Oud Katholieke kerk in Delft, Bagijnhof 21 Delft. Pastoor Robin Voorn gaat voor in de dienst. Om 19:30 vertrekken we per fiets van Kerk Delfgauw naar het juiste adres.

Maar waarom zou je mee willen naar deze Aswoensdagviering?

Aswoensdag markeert het begin van de Veertigdagentijd. Waar het in deze viering vooral om draait is: stil worden, luisteren naar klassieke Bijbelteksten, bidden met oude woorden en zo op weg gaan in deze Veertigdagentijd.

Het spannendst is natuurlijk dat askruisje. Daarover een paar dingen. De as wordt gemaakt van de palmtakken van Palmzondag van vorig jaar. In de dienst is er de mogelijkheid om naar voren te komen en een askruisje op het voorhoofd te ontvangen. Dat askruisje herinnert ons aan onze sterfelijkheid (die woorden worden er ook bij uitgesproken), maar ook aan de weg van het kruis die Jezus insloeg en waar wij mee verbonden mogen zijn. Een heel diep symbool dus, dat meer uitdrukt dan we kunnen zeggen. Uiteraard bent u vrij om wel of niet naar voren te komen. Volg daarin je hart en voel je vrij.

Een hele praktische vraag is: hoe lang blijft het kruisje zitten? Het antwoord is: in elk geval gedurende de dienst. Daarna ben je vrij om het af te vegen voor je op de fiets stapt, maar je kunt er ook mee naar huis. Ook hier geldt: doe wat het beste bij je past.

In de viering wordt ook de Eucharistie/Avondmaal gevierd. Iedereen die ook in zijn/haar eigen kerk aan het Avondmaal meedoet, is daarbij welkom.

RobertAswoensdag viering in Oud Katholieke kerk