Belijdenis- en doopdienst

op 18-06-2017

Zondag 18 juni is er een feestelijke belijdenis- en doopdienst. Vier jonge mensen zeggen ja tegen God en twee kinderen worden gedoopt als teken van Gods ja voor hen. We horen getuigenissen over waarom zij deze stap willen zetten. Kortom: deze kerkdienst wil je niet missen!

Welkom

Lied PS84:1,2

Bemoediging en groet

Lied PS84a:3,4,5

Gebed

Getuigenis 

Lied PS 118:1,2,5

Getuigenis 

Lied Oceans (Hillsong)

Dooplied HH502 Dooplied (gemeente luistert eerst en zingt mee vanaf ‘Reinig ons, vernieuw ons leven Heer’, duidelijk aangeven op beamer)

 

Belijdenis doen

Gezongen geloofsbelijdenis LD340b staand

Gebed

Zegen

Lied HH380 Jezus vol liefde

Doop en zegen

Welkom door gemeente

 

Zegenlied HH61 De Here zegent jou

Cadeau vanuit de kerkenraad en kinderkerk

 

 

Lezing Matteüs 9:35-38 (NBV)

Lied LD339a acclamatie

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH352 Jezus’ liefde voor mij

 

Gebed

Collecte

Lied LD969 In Christus is noch west noch oost

Zegen

RobertBelijdenis- en doopdienst