Dankdag viering

op 6-11-2019

Woensdag 6 november is er om 19.30 uur een dankdag viering met dominee Robert. Het hoogtepunt van de viering ligt bij het samen de dank brengen aan God over al het goede dat Hij ons geeft. De microfoon gaat door de rijen en iedereen heeft de gelegenheid om kort zelf God te danken. Na elke rij zingen we ‘Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heilige Naam. Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.’ Deze vorm van dankdag vieren passen we al een aantal jaar toe. Het is heel mooi om zo samen de dankpunten bij God te brengen. Misschien vind je het ook een beetje spannend. Iedereen luistert mee bij soms ook persoonlijke dankpunten die worden ingebracht. Het staat je vrij de microfoon door te geven zonder iets te zeggen, dat is helemaal niet gek. Maar het is ook een mooie uitdaging om zelf onder woorden te brengen hoe je God betrokken ziet zijn op jouw leven. Hoe je hier ook tegenover staat, kom vooral een keer ervaren hoe bijzonder het is om zo samen God dank te zeggen voor het goede dat Hij ons geeft.


Liturgie dankdag 2019, Voorganger: ds. Robert Stigter

 Welkom

Lied HH553:1 Dank U, Heer, voor al wat leeft

Bemoediging en groet

Uitleg

Lied HH617 Tienduizend redenen

Gebed

Lied PS103 (De Nieuwe Psalmberijming)

1. Prijs God, mijn ziel, voor al zijn zegeningen.
Prijs Hem, mijn hart, want Hij doet grote dingen.
Bedenk hoe goed Hij voor je is geweest.
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven.
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven.
Hij is het die van ziekte je geneest.2. De HEER omringt je leven met het goede.
Hij wil je hart met trouw en liefde voeden.
Je jeugd vernieuwt zich als een adelaar.
Wie onderdrukt wordt, laat Hij recht ervaren.
Hij wilde zich aan Mozes openbaren.
Wat Hij het volk beloofde, maakt Hij waar.

3. De HEER wil ons met liefde overladen.
Zijn hart stroomt steeds weer over van genade.
Hij is geen God die blijvend met ons twist.
Hij laat ons niet voor onze fouten boeten;
dankzij de HEER zijn wij op vrije voeten.
Hij heeft de zonden grondig uitgewist.

4. Gods goedheid gaat voor wie in Hem geloven,
de blauwe luchten mijlenver te boven.
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan.
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen.
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen;
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan.

5. Zo kwetsbaar als een grasspriet is ons leven.
De mens lijkt op een bloem: hij bloeit maar even.
Hij blijft niet overeind in weer en wind.
Hoe levendig en sterk hij ook mag ogen,
het duurt niet lang voordat hij zal verdrogen,
waarna je niets meer op zijn plekje vindt.6. Ons leven telt slechts jaren, maanden, uren.
Gods trouw zal tijd en eeuwigheid verduren
voor wie op Hem al zijn vertrouwen stelt.
Hij laat aan ieder kind dat wordt geboren
zijn wetten en verbondsbeloften horen.
Zijn liefde wordt voortdurend doorverteld.

7. Vanuit de hemel blijft de HEER regeren.
Laat alle engelen hun koning eren.
Kom, sterke helden, buig je voor Hem neer.
De hele schepping moet Hem eer bewijzen,
Hem voor zijn almacht en genade prijzen.
Loof Hem, mijn ziel, zing dankbaar voor de HEER.

 

Lezing 1 Kronieken 29:10-16 (NBV)

Preek

Meditatief orgelspel

Lied HH551 Dank u wel voor de sterren en de maan

Dankmoment ‘ik dank God voor’ met als refrein:

‘Prijs de Heer, mijn ziel. En prijs Zijn heilige Naam. Prijs de Heer mijn ziel. Die mij het leven geeft.’

 

Collecte

Slotlied LD704 Dank, dank nu allen God

Zegen

 

RobertDankdag viering