DAPper vuurwerk-opruim-actie

op 7-01-2017

Psalm 8

2 Heer, onze Heer,

groot is uw macht,

overal op aarde!

In de hemel klinkt een lied over uw macht.

3 Zelfs kleine kinderen zingen over u.

Uw macht is zo groot

dat u al uw vijanden verslaat.

4 Ik kijk naar de hemel

die u hebt gemaakt.

Ik kijk naar de maan en de sterren

die u daar een plaats hebt gegeven.

5 En ik denk:

Een mens is niet belangrijk,

en toch denkt u aan hem.

Een mens is maar klein,

en toch vergeet u hem niet.

6 U hebt de mensen veel macht gegeven,

ze zijn bijna zo machtig als goden!

7 Ze mogen heersen over alles op aarde.

U hebt hun alles gegeven:

8 De schapen en de koeien,

alle dieren op het land.

9 Ook de vogels in de lucht

en de vissen in de zee,

alle dieren in het water.

10 Heer, onze Heer,

groot is uw macht,

overal op aarde!

RobertDAPper vuurwerk-opruim-actie